Αρχική » Μνημεία Εκκλησιαστικής Μουσικής » Καλοφωνικοί Ειρμοί » CD » CD 14ο

CD 14ο

ΚΡΑΤΗΜΑΤΑ ΚΑΛΟΦΩΝΙΚΩΝ ΕΙΡΜΩΝ
ΧΡΟΝΟΣ ΑΡΓΟΣ - ΕΚΛΟΓΗ

Μνημεία Εκκλησιαστικής Μουσικής - Καλοφωνικοί Ειρμοί

1 CD (ΜΚΕ 14)
Διάρκεια: 62'.09"
Ψάλλει: Λεωνίδας Σφήκας

Αθήνα 2007, ISBN 978-960-8009-32-5

Περιεχόμενα

  1. Αuεuα ηχ α΄ Ιωάννου πρωτοψάλτου (ακμή περ. 1730-1770) 8'.27".
  2. Εριρεμ ηχ α΄ Γεωργίου Κρητός (ακμή περ. 1790-1815) 8'.40".
  3. Αuεuα ηχ γ΄ Πέτρου Πελοποννησίου 17'.15".
  4. Τεριρεμ ηχ πλ α΄ Παναγιώτου Χαλάτζογλου (ακμή περ. 1708-1748) 10'.17".
  5. Τετε ηχ βαρύς Ανώνυμο (αρχές 18ου αι.) 12'.32".
  6. Ερερεμ ηχ πλ δ΄ Πέτρου Πελοποννησίου (ακμή περ. 1760-1777) 4'.48".

Σχολιασμός

Τα CD 11o-14o περιέχουν Καλοφωνικούς Ειρμούς και Κρατήματα που ψάλλει ο πρωτοψάλτης Αθηνών και Χίου Λεωνίδας Σφήκας (2000). Oι ηχογραφήσεις έγιναν και εδώ στην αρχική φάση του Προγράμματος (συγκεκριμένα το 1983 και 1984). Πρόκειται για έργο επίπονο και φιλόδοξο στο συνολό του (το οποίο πάντως έγινε με άκρα επιμέλεια και αφοσίωση από την πλευρά του ερμηνευτή), καθώς εκτελέσθηκαν συστηματικά όλοι οι Καλοφωνικοί Ειρμοί του δ΄ και πλ δ΄ ήχου και όλα τα κατ’ ήχον Κρατήματα (Καλοφωνικό Ειρμολόγιο, σ. 77-109, 151-88, 189-262). Ειδικότερα μάλιστα τα Κρατήματα έχουν εκτελεσθεί σε δύο εκδοχές: η πρώτη, η αυτόβουλη, σε χρόνο εξαιρετικά αργό για την περίπτωση και η δεύτερη, η καθ’ υπόδειξη, σε χρόνο πολύ πιο ρυθμικό και σύντομο. Από το πλούσιο αυτό υλικό έχει επιλεγεί προς δημοσίευση όσο κρίθηκε αναγκαίο και κατάλληλο (και ηχοληπτικά).

Στο 14o CD περιέχεται, ως ειδικό δείγμα, εκλογή έξι (6) Κρατημάτων από την βραδύχρονη (αρχική) εκτέλεση. Στην αργόρρυθμη αυτήν εκφορά (και ασφαλώς εξαιτίας της) η ερμηνεία παρουσιάζεται περισσότερο στοχαστική, πλούσια και αναλυτική, καθώς επιπλέον αναδεικνύεται έξοχα σ’ αυτήν, με την λαμπρή εκτέλεση, ο ειδικός μελισματικός ρόλος των ιστορικών ποιοτικών χαρακτήρων. Το πράγμα γίνεται φανερό με απλή σύγκριση προς τα αντίστοιχα της ταχύχρονης εκτέλεσης. Με την εκλογή των αργών αυτών Κρατημάτων συμπληρώνεται το δισκογραφικό Σώμα των Καλοφωνικών Ειρμών, στο οποίο η συμμετοχή του Λεωνίδα Σφήκα καλύπτει ένα σημαντικό και εργώδες τμήμα. Έτσι, η παρουσία του αξιολογείται γενικότερα όχι μόνο γιατί παρέχει, επί της ουσίας, ένα αυθεντικό υπόδειγμα πρωτογενούς ερμηνείας, αλλά και επειδή έχει συμβάλει αποφαστικά στο να επιτευχθεί ο αρχικός, δύσκολος στόχος: η ηχογράφηση ολόκληρου του Καλοφωνικού Ειρμολογίου, και στο Α΄ Μέρος του (τους Ειρμούς) και, κυρίως, στο Β΄ (τα Κρατήματα).

  • Σχολιασμοί - παρουσίαση όλων των Κρατημάτων του 14ου CD βλ. της επιμέρους παραπομπές στα προηγούμενα 12ο και 13ο CD