Αρχική » Μνημεία Εκκλησιαστικής Μουσικής » Καλοφωνικοί Ειρμοί » CD » CD 12ο

CD 12ο

ΚΡΑΤΗΜΑΤΑ ΚΑΛΟΦΩΝΙΚΩΝ ΕΙΡΜΩΝ
ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΤΟΜΟΣ [Μέρος Α΄: Ήχοι α΄ - δ΄]

Μνημεία Εκκλησιαστικής Μουσικής - Καλοφωνικοί Ειρμοί

1 CD (ΜΚΕ 12)
Διάρκεια: 70'.27''
Ψάλλει: Λεωνίδας Σφήκας

Αθήνα 2007, ISBN 978-960-8009-32-5

Περιεχόμενα

  1. Αuεuα ηχ α΄ Ιωάννου πρωτοψάλτου (ακμή περ. 1730-1770) 6'.11".
  2. Τοτο ηχ α΄ Ιωάννου πρωτοψάλτου 4'.45".
  3. Τοτο ηχ α΄ Ιωάννου πρωτοψάλτου 13'.01".
  4. Εριρεμ ηχ α΄ Πέτρου Πελοποννησίου (ακμή περ. 1760-1777) 4'.11".
  5. Aυευα ηχ α' Κε Πέτρου Πελοποννησίου 9'.50".
  6. Εριρεμ ηχ λέγετος Πέτρου Πελοποννησίου 6'.52".
  7. Εριρεμ ηχ λέγετος Ιακώβου πρωτοψάλτου (ακμή περ. 1760-1800) 6'.20".
  8. Auεuα ηχ γ' Πέτρου Πελοποννησίου 13'.24".
  9. Τετε ηχ δ' Μελετίου Σιναΐτου του παλαιού (αρχές 18ου αι.) 5'.18".

Σχολιασμός

Τα CD 11o-14o περιέχουν Καλοφωνικούς Ειρμούς και Κρατήματα που ψάλλει ο πρωτοψάλτης Αθηνών και Χίου Λεωνίδας Σφήκας (2000). Oι ηχογραφήσεις έγιναν και εδώ στην αρχική φάση του Προγράμματος (συγκεκριμένα το 1983 και 1984). Πρόκειται για έργο επίπονο και φιλόδοξο στο συνολό του (το οποίο πάντως έγινε με άκρα επιμέλεια και αφοσίωση από την πλευρά του ερμηνευτή), καθώς εκτελέσθηκαν συστηματικά όλοι οι Καλοφωνικοί Ειρμοί του δ΄ και πλ δ΄ ήχου και όλα τα κατ’ ήχον Κρατήματα (Καλοφωνικό Ειρμολόγιο, σ. 77-109, 151-88, 189-262). Ειδικότερα μάλιστα τα Κρατήματα έχουν εκτελεσθεί σε δύο εκδοχές: η πρώτη, η αυτόβουλη, σε χρόνο εξαιρετικά αργό για την περίπτωση και η δεύτερη, η καθ’ υπόδειξη, σε χρόνο πολύ πιο ρυθμικό και σύντομο. Από το πλούσιο αυτό υλικό έχει επιλεγεί προς δημοσίευση όσο κρίθηκε αναγκαίο και κατάλληλο (και ηχοληπτικά).

Τα CD 12o και 13ο περιέχουν όλα τα κατ’ ήχον Κρατήματα του Ειρμολογίου (23 συνολικά) στην ταχύχρονη εκδοχή τους (παραλείπονται μόνο τα κρατήματα Εριρεμ ηχ α΄ Γεωργίου του Κρητός, Τοτο ηχ δ΄ του Ιωάννη πρωτοψάλτου, και Τοτο ηχ βαρύς του Γρηγορίου πρωτοψάλτου, Ειρμολόγιο, σ. 205-07, σ. 220-23 και σ. 241-45, από τα οποία το πρώτο περιλαμβάνεται στη βραδύχρονη εκδοχή). Η εκτέλεση των Κρατημάτων αυτών αποτελεί, από κάθε άποψη, πραγματικό ερμηνευτικό άθλο, αν ληφθούν υπόψη ο όγκος του υλικού, και, κυρίως, οι πολλές και μεγάλες δυσκολίες των περίτεχνων και άγνωστων, στην πλειονότητά τους, ειδικών αυτών φωνητικών συνθέσεων. Στις εκτελέσεις των συγκεκριμένων Κρατημάτων εξαίρονται προπάντων ο γοργός, σχεδόν οργανικός, ρυθμός, η αδιάσπαστη, κατά τις φυσικές μουσικές φράσεις, ενότητα στην εκφορά, η διαστηματική και χρωματική ακρίβεια, τέλος, η σταθερή εμμονή στην απόδοση (και εδώ, παρά την εξαιρετικά γοργόρρυθμη διατύπωση) των σχετικών ποιοτικών - ποικιλματικών χαρακτήρων. Σε πολλά Κρατήματα πρέπει να προστεθεί και το (κατά την συγκυρία της συγκεκριμένης ηχοληπτικής στιγμής) ιδιαίτερα μεστό και διαυγές ηχόχρωμα, η στεντόρεια και αποφασιστική εκφώνηση, η ασυνήθιστα σύνολη ευφορία και διάθεση. Από τα Κρατήματα αυτά, αξίζει να μνημονευθούν ιδιαίτερα ορισμένα, τα οποία μάλιστα συμπίπτει να είναι και μικρά φωνητικά αριστουργήματα: το Αuεuα ηχ γ΄ του Πέτρου Πελοποννησίου για την εκπληκτικά γοργή και ενοποιημένη εκφορά, το Τετε ηχ δ΄ του Μελετίου Σιναΐτου του παλαιού για το ασυνήθιστο ηχοχρωματικό ήθος και εύρος, τα δύο κρατήματα Τεριρεμ ηχ πλ α΄ και βαρύς του Παναγιώτου του Χαλάτζογλου για την εξίσου στεντόρεια και στιβαρή διατύπωση, το ανώνυμο Τετέ ηχ βαρύς για το σπάνιο υφολογικό ηχόχρωμα.

  • Σχολιασμός - παρουσίαση όλων των Κρατημάτων του 12ου CD στα ένθετα Βιβλία του Σώματος, τόμ. Α΄, Μέλη και Σχολιασμοί, σ. 118-21 Κρατήματα Ιωάννου, σ. 123-28 Κρατήματα Πέτρου, σ. 128-29 Κρατήματα Ιακώβου, σ. 116-17 Κρατήματα Μελετίου.