Αρχική » Μνημεία Εκκλησιαστικής Μουσικής » Ειρμοί Κανόνων Πέτρου Βυζαντίου » CD » CD 5ο

CD 5ο

ΠΡΟΣΟΜΟΙΑ ΚΑΤ' ΗΧΟΝ - ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ - ΑΜΩΜΟΣ

Μνημεία Εκκλησιαστικής Μουσικής - Ειρμοί Κανόνων Πέτρου Βυζαντίου

1 CD (ΜΕΒ 05)
Διάρκεια: 66´.41´´
Ηχογράφηση: Μάιος 1992 (1ο-3ο), Μάιος 1993 (4ο)
Ψάλλει: Ματθαίος Τσαμκιράνης

Αθήνα 2012, ISBN 978-960-8009-39-4

Περιεχόμενα

  1. Προσόμοια κατ’ ήχον. Ειρμολόγιο Σύντομο, σ. 148-62. Διάρκεια 26´.33´´.
  2. Καθίσματα κατ’ ήχον. Ειρμολόγιο Σύντομο, σ. 162-72. Διάρκεια 18´.06´´.
  3. Προσόμοια Πάσχα. Ειρμολόγιο Σύντομο, σ. 172-74. Διάρκεια 4´.14´´.
  4. Άμωμος. Στάσεις α´-γ´ με τα Νεκρώσιμα Ευλογητάρια και το Μετά πνευμάτων ηχ λέγετος. Ειρμολόγιο Σύντομο, σ. 174-85. Διάρκεια 17´.41´´.

Σχολιασμός

Προσόμοια Λεγέτου

Κατέβασμα
Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο


Καθίσματα Τρίτου Ήχου

Κατέβασμα
Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο


Προσόμοια Πάσχα

Κατέβασμα
Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο