Αρχική » Μνημεία Εκκλησιαστικής Μουσικής » Ειρμοί Κανόνων Πέτρου Βυζαντίου » CD » CD 1ο

CD 1ο

ΕΙΡΜΟΙ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΗΧΟΥ

Μνημεία Εκκλησιαστικής Μουσικής - Ειρμοί Κανόνων Πέτρου Βυζαντίου

1 CD (ΜΕΒ 01)
Διάρκεια: 55´.26´´
Ηχογράφηση: Μάιος 1992
Ψάλλει: Ματθαίος Τσαμκιράνης

Αθήνα 2012, ISBN 978-960-8009-39-4

Περιεχόμενα

  1. Σού η τροπαιούχος δεξιά ηχ α´ (Ωδές α´-θ´). Οκτωήχου. Ειρμολόγιο Σύντομο, σ. 3 κ.εξ. Διάρκεια 10´.32´´.
  2. Χριστός γεννάται δοξάσατε ηχ α´ (Ωδές α´-θ´). Α´ Κανόνα Χριστουγέννων (25 Δεκ.). Ειρμολόγιο Σύντομο, σ. 3 κ.εξ. Διάρκεια 7´.02´´.
  3. Έσωσε λαόν θαυματουργών δεσπότης ηχ α´ (Ωδές α´-θ´). Β´ Κανόνα Χριστουγέννων (25 Δεκ.). Ειρμολόγιο Σύντομο, σ. 4 κ.εξ. Διάρκεια 6´.34´´.
  4. Ο θειότατος προετύπωσε πάλαι ηχ α´ (Ωδές α´-θ´). Σταυροπροσκυνήσεως. Ειρμολόγιο Σύντομο, σ. 4 κ.εξ. Διάρκεια 5´.59´´.
  5. Αναστάσεως ημέρα ηχ α´ (Ωδές α´-θ´). Κυριακής του Πάσχα. Ειρμολόγιο Σύντομο, σ. 4 κ.εξ. Διάρκεια 6´.33´´.
  6. Άσωμεν πάντες λαοί ηχ α´ (Ωδές α´-θ´). Κυριακής του Θωμά. Ειρμολόγιο Σύντομο, σ. 5 κ.εξ. Διάρκεια 5´.38´´.
  7. Πεποικιλμένη τη θεία δόξη ηχ α´ (Ωδές α´-θ´). Κοιμήσεως της Θεοτόκου (15 Αυγ.). Ειρμολόγιο Σύντομο, σ. 5 κ.εξ. Διάρκεια 7´.39´´.
  8. Ωδήν επινίκιον άσωμεν ηχ α´ (Ωδές α´-θ´). Εισοδίων της Θεοτόκου (21 Νοεμβρ.). Ειρμολόγιο Σύντομο, σ. 6 κ.εξ. Διάρκεια 5´.15´´.

Σχολιασμός

Πεποικιλμένη τη θεία δόξη ηχ α´

Κατέβασμα
Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο