Αρχική » Μνημεία Εκκλησιαστικής Μουσικής » Ειρμοί Κανόνων Πέτρου Βυζαντίου » CD » CD 4ο

CD 4ο

ΕΙΡΜΟΙ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΛΑΓΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ - ΒΑΡΥ - ΠΛΑΓΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ

Μνημεία Εκκλησιαστικής Μουσικής - Ειρμοί Κανόνων Πέτρου Βυζαντίου

1 CD (ΜΕΒ 04)
Διάρκεια: 66´.12´´
Ηχογράφηση: Μάιος 1992
Ψάλλει: Ματθαίος Τσαμκιράνης

Αθήνα 2012, ISBN 978-960-8009-39-4

Περιεχόμενα

 1. Ως εν ηπείρω πεζεύσας ηχ πλ β´ (Ωδές α´-θ´). Οκτωήχου. Ειρμολόγιο Σύντομο, σ. 101 κ.εξ. Διάρκεια 5´.08´´.
 2. Βοηθός και σκεπαστής ηχ πλ β´ (Ωδές α´-θ´). Κυριακής της Απόκρεω. Ειρμολόγιο Σύντομο, σ. 103 κ.εξ. Διάρκεια 6´.36´´.
 3. Προς σέ ορθρίζω ηχ πλ β´ (Ωδές ε´, η´-θ´, Τριώδιο). Μεγάλης Πέμπτης. Ειρμολόγιο Σύντομο, σ. 108, 113, 115. Διάρκεια 2´.16´´.
 4. Κύματι θαλάσσης ηχ πλ β´ (Ωδές α´-θ´). Μεγάλου Σαββάτου. Ειρμολόγιο Σύντομο, σ. 102 κ.εξ. Διάρκεια 6´.20´´.
 5. Νεύσει σου προς γεώδη ηχ βαρύς Γα (Ωδές α´-θ´). Οκτωήχου. Ειρμολόγιο Σύντομο, σ. 116 κ.εξ. Διάρκεια 5´.20´´.
 6. Πόντω εκάλυψε Φαραώ ηχ βαρύς Γα (Ωδές α´-θ´). Πεντηκοστής. Ειρμολόγιο Σύντομο, σ. 117 κ.εξ. Διάρκεια 5´.55´´.
 7. Αρματηλάτην Φαραώ ηχ πλ δ´ Γα (Ωδές α´-θ´). Οκτωήχου. Ειρμολόγιο Σύντομο, σ. 124 κ.εξ. Διάρκεια 5´.51´´.
 8. Σταυρόν χαράξας Μωσής ηχ πλ δ´ Γα (Ωδές α´-θ´). Υψώσεως Τιμίου Σταυρού. Ειρμολόγιο Σύντομο, σ. 124 κ.εξ. Διάρκεια 7´.52´´.
 9. Υγράν διοδεύσας ηχ πλ δ´ Γα (Ωδές α´-θ´). Σαββάτου του Λαζάρου. Ειρμολόγιο Σύντομο, σ. 125 κ.εξ. Διάρκεια 6´.12´´.
 10. Θάλασσαν έπηξας ηχ πλ δ´ (Ωδές α´-θ´). Μεσοπεντηκοστής. Ειρμολόγιο Σύντομο, σ. 126 κ.εξ. Διάρκεια 5´.11´´.
 11. Η κεκομμένη την άτομον ηχ πλ δ´ (Λείπουν οι ωδές ζ´ και θ´). Αποστόλων Πέτρου και Παύλου (29 Ιουν.). Ειρμολόγιο Σύντομο, σ. 125 κ. εξ. Διάρκεια 3´.51´´.
 12. Εκ σαρκός σου βολίδες ηχ πλ δ´ (Ωδές δ´ και θ´). Μεταμορφώσεως (6 Αυγ.). Ειρμολόγιο Σύντομο, σ. 131 και 146. Διάρκεια 1´.30´´.
 13. Τω συντρίψαντι πολέμους ηχ πλ δ´ (Ωδές α´, β´, ε´, στ´, ζ´). Γενεσίου της Θεοτόκου (8 Σεπτ.). Ειρμολόγιο Σύντομο, σ. 126 κ.εξ. Διάρκεια 3´.48´´.

Σχολιασμός

Κύματι θαλάσσης ηχ πλ β´

Κατέβασμα
Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο


Υγράν διοδεύσας ηχ πλ δ´ Γα

Κατέβασμα
Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο