Αρχική » Μνημεία Εκκλησιαστικής Μουσικής » Ειρμοί Κανόνων Πέτρου Βυζαντίου » CD » CD 3ο

CD 3ο

ΕΙΡΜΟΙ ΚΑΝΟΝΩΝ ΛΕΓΕΤΟΥ - ΠΛΑΓΙΟΥ ΠΡΩΤΟΥ

Μνημεία Εκκλησιαστικής Μουσικής - Ειρμοί Κανόνων Πέτρου Βυζαντίου

1 CD (ΜΕΒ 03)
Διάρκεια: 57´.54´´
Ηχογράφηση: Μάιος 1992
Ψάλλει: Ματθαίος Τσαμκιράνης

Αθήνα 2012, ISBN 978-960-8009-39-4

Περιεχόμενα

  1. Θαλάσσης το Ερυθραίον πέλαγος ηχ λέγετος (Ωδές α´-θ´). Α´ Κανόνα Οκτωήχου και Α´ Κυριακής των Νηστειών. Ειρμολόγιο Σύντομο, σ. 70 κ.εξ. Διάρκεια 5´.02´´.
  2. Τριστάτας κραταιούς ηχ λέγετος (Ωδές α´-θ´). Β´ Κανόνα Οκτωήχου. Ειρμολόγιο Σύντομο, σ. 71 κ.εξ. Διάρκεια 4´.35´´.
  3. Ανοίξω το στόμα μου ηχ λέγετος (Ωδές α´-θ´). Ευαγγελισμού (25 Μαρτ.). Ειρμολόγιο Σύντομο, σ. 70 κ.εξ. Διάρκεια 9´.19´´.
  4. Ώφθησαν αι πηγαί ηχ λέγετος (Ωδές α´-θ´). Κυριακής των Βαΐων. Ειρμολόγιο Σύντομο, σ. 70 κ.εξ. Διάρκεια 7´.31´´.
  5. Θείω καλυφθείς ηχ λέγετος (Ωδές α´-θ´). Πεντηκοστής. Ειρμολόγιο Σύντομο, σ. 71 κ.εξ. Διάρκεια 7´.07´´.
  6. Ουκ έστι σοι όμοιος ηχ λέγετος (Ωδές α´-θ´). Αποστόλων Πέτρου και Παύλου (29 Ιουν.). Ειρμολόγιο Σύντομο, σ. 72 κ.εξ. Διάρκεια 3´.46´´.
  7. Χοροί Ισραήλ ηχ λέγετος (Ωδές α´-θ´). Μεταμορφώσεως (6 Αυγ.). Ειρμολόγιο Σύντομο, σ. 72 κ.εξ. Διάρκεια 5´.55´´.
  8. Ίππον και αναβάτην ηχ πλ α´ (Ωδές α´-θ´). Α´ Κανόνα Οκτωήχου. Ειρμολόγιο Σύντομο, σ. 93 κ.εξ. Διάρκεια 4´.57´´.
  9. Γην εφ’ ην ουκ έλαμψεν ηχ πλ α´ (Ωδές α´-θ´). Β´ Κανόνα Οκτωήχου. Ειρμολόγιο Σύντομο, σ. 94 κ.εξ. Διάρκεια 5´.01´´.
  10. Τω σωτήρι θεώ ηχ πλ α´ (Ωδές α´-θ´). Αναλήψεως. Ειρμολόγιο Σύντομο, σ. 94 κ.εξ. Διάρκεια 4´.23´´.

Σχολιασμός

Χοροί Ισραήλ ηχ λέγετος

Κατέβασμα
Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο


Ίππον και αναβάτην ηχ πλ α´

Κατέβασμα
Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο