Αρχική » Μνημεία Εκκλησιαστικής Μουσικής » Ειρμοί Κανόνων Πέτρου Βυζαντίου » CD » CD 2ο

CD 2ο

ΕΙΡΜΟΙ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΥ ΗΧΟΥ

Μνημεία Εκκλησιαστικής Μουσικής - Ειρμοί Κανόνων Πέτρου Βυζαντίου

1 CD (ΜΕΒ 02)
Διάρκεια: 55´.47´´
Ηχογράφηση: Μάιος 1992
Ψάλλει: Ματθαίος Τσαμκιράνης

Αθήνα 2012, ISBN 978-960-8009-39-4

Περιεχόμενα

 1. Εν βυθώ κατέστρωσε ποτέ ηχ β´ (Ωδές α´-θ´). Α´ Κανόνα Οκτωήχου. Ειρμολόγιο Σύντομο, σ. 35 κ.εξ. Διάρκεια 5´.21´´.
 2. Άτριπτον ασυνήθη ηχ β´ (Ωδές α´-θ´). Β´ Κανόνα Οκτωήχου. Ειρμολόγιο Σύντομο, σ. 36 κ.εξ. Διάρκεια 5´.08´´.
 3. Δεύτε λαοί άσωμεν ηχ β´(Ωδές α´-θ´). Γενεσίου της Θεοτόκου (8 Σεπτ.). Ειρμολόγιο Σύντομο, σ. 36 κ.εξ. Διάρκεια 3´.50´´.
 4. Βυθού ανεκάλυψε πυθμένα ηχ β´ (Ωδές α´-θ´). Α´ Κανόνα Θεοφανείων. Ειρμολόγιο Σύντομο, σ. 35 κ.εξ. Διάρκεια 6´.30´´.
 5. Στίβει θαλάσσης ηχ β´ (Ωδές α´-θ´). Β´ Κανόνα Θεοφανείων. Ειρμολόγιο Σύντομο, σ. 36 κ.εξ. Διάρκεια 6´.45´´.
 6. Την Μωσέως ωδήν ηχ β´ (Ωδές α´-θ´). Κυριακής του Ασώτου. Ειρμολόγιο Σύντομο, σ. 37 κ.εξ. Διάρκεια 5´.23´´.
 7. Τω την άβατον ηχ β´ (Ωδές α´, η´, θ´, Τριώδιο). Μεγάλης Δευτέρας. Ειρμολόγιο Σύντομο, σ. 37 κ.εξ. Διάρκεια 2´.32´´.
 8. Τω δόγματι τω τυραννικώ ηχ β´ (Ωδές η´, θ´, Δυώδιο). Μεγάλης Τρίτης. Ειρμολόγιο Σύντομο, σ. 53 και 60. Διάρκεια 1´.15´´.
 9. Εν πέτρα με της πίστεως ηχ β´ (Ωδές α´, η´, θ´, Τριώδιο). Μεγάλης Τετάρτης. Ειρμολόγιο Σύντομο, σ. 39, 54-55, 59-60. Διάρκεια 2´.30´´.
 10. Ο τα ύδατα πάλαι ηχ γ´ (Ωδές α´-θ´). Α´ Κανόνα Οκτωήχου. Ειρμολόγιο Σύντομο, σ. 60 κ.εξ. Διάρκεια 5´.19´´.
 11. Άσμα καινόν άσωμεν ηχ γ´ (Ωδές α´-θ´). Β´ Κανόνα Οκτωήχου. Ειρμολόγιο Σύντομο, σ. 61 κ.εξ. Διάρκεια 4´.33´´.
 12. Χέρσον αβυσσοτόκον ηχ γ´ (Ωδές α´-θ´). Υπαπαντής (2 Φεβρ.). Ειρμολόγιο Σύντομο, σ. 60 κ.εξ. Διάρκεια 6´.20´´.

Σχολιασμός

Στίβει θαλάσσης ηχ β´

Κατέβασμα
Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο


Χέρσον αβυσσοτόκον ηχ γ´

Κατέβασμα
Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο