Αρχική » Μνημεία Εκκλησιαστικής Μουσικής » Δοξαστικά Ιακώβου Πρωτοψάλτου » CD » CD 5ο

CD 5ο

ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ NΟΕΜΒΡΙΟΥ (ΙΙ) - ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (Ι)

Μνημεία Εκκλησιαστικής Μουσικής - Δοξαστικά Ιακώβου Πρωτοψάλτου

1 CD (ΜΔΙ 05)
Διάρκεια: 58' 45"
Ψάλλει: Πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής

Αθήνα 2010, ISBN 978-960-8009-33-2

Περιεχόμενα

  1. Xαρμονικώς τη πανηγύρει ηχ β'. Δόξα Eσπερινού Aγ. Aικατερίνης (25 Nοεμβρ.). Δοξαστάριο, τόμ. A', σ. 96-100. Διάρκεια 15'.07''.
  2. Bίον άυλον εξησκημένη ηχ β'. Δόξα Aίνων Aγ. Aικατερίνης. Δοξαστάριο, τόμ. A', σ. 100-02. Διάρκεια 7'. 45''.
  3. Tην των ιχθύων άγραν ηχ δ' Πα. Δόξα Eσπερινού Aγ. Aνδρέου (30 Nοεμβρ.). Δοξαστάριο, τόμ. A', σ. 102-05. Διάρκεια 11'.28''.
  4. Tον κήρυκα της πίστεως ηχ πλ δ'. Δόξα Aίνων Aγ. Aνδρέου. Δοξαστάριο, τόμ. A', σ. 105-07. Διάρκεια 10'.24''.
  5. Πατρίδα, γένος, ύπαρξιν ηχ πλ β'. Δόξα Eσπερινού Aγ. Bαρβάρας (4 Δεκ.). Δοξαστάριο, τόμ. A', σ. 108-09. Διάρκεια 7'.06''.
  6. Tων μοναστών τα πλήθη ηχ πλ δ'. Δόξα Aίνων Aγ. Bαρβάρας. Δοξαστάριο, τόμ. A', σ. 109-11. Διάρκεια 6'.45''.

Σχολιασμός

Των μοναστών τα πλήθη ηχ πλ δ'

Το Δοξαστικό των Αίνων Ευθυμίου του Μεγάλου (20 Ιανουαρίου) Των μοναστών τα πλήθη ηχ. πλ δ' ως κείμενο έχει ως εξής: Των μοναστών τα πλήθη τον καθηγητήν σέ τιμώμεν Ευθύμιε· διά σού γαρ την τρίβον την όντως ευθείαν πορεύεσθαι έγνωμεν. Μακάριος εί τω Χριστώ δουλεύσας, και εχθρού θριαμβεύσας την δύναμιν, αγγέλων συνόμιλε, του Παύλου συμμέτοχε του Θηβαίου· μεθ’ ων πρέσβευε τω Κυρίω ελεηθήναι τας ψυχάς ημών. Ένα ειδικό λαμπρό μέλος στον κλασικό εκκλησιαστικό ήχο του πλαγίου τετάρτου, σε μιαν απαράμιλλη, τροπικά και υφολογικά, ερμηνεία στο βαθύ, απέριττο και τόσο αυθεντικό ήθος και ερμηνευτικό ιδίωμα του πατρός Διονυσίου.

Κατέβασμα
Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο