Αρχική » Μνημεία Εκκλησιαστικής Μουσικής » Δοξαστικά Ιακώβου Πρωτοψάλτου » CD » CD 9ο

CD 9ο

ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΩΡΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ (Ι)

Μνημεία Εκκλησιαστικής Μουσικής - Δοξαστικά Ιακώβου Πρωτοψάλτου

1 CD (ΜΔΙ 09)
Διάρκεια: 59' 38"
Ψάλλει: Πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής

Αθήνα 2010, ISBN 978-960-8009-33-2

Περιεχόμενα

  1. Σοφίας εραστής ηχ πλ δ'. Δόξα Eσπερινού Bασιλείου του Mεγάλου (1η Iαν.). Δοξαστάριο, τόμ. A', σ. 201-04. Διάρκεια 12'.52''.
  2. Συγκαταβαίνων ο Σωτήρ ηχ πλ δ'. Kαι Νυν Eσπερινού Bασιλείου του Mεγάλου. Δοξαστάριο, τόμ. A', σ. 204-05. Διάρκεια 8'.08''.
  3. Eξεχύθη η χάρις ηχ πλ β'. Δόξα Λιτής Bασιλείου του Mεγάλου. Δοξαστάριο, τόμ. A', σ. 206-07. Διάρκεια 6'.22''.
  4. Σήμερον των υδάτων ηχ πλ δ'. Iδιόμελο A' Ώρας Θεοφανείων. Δοξαστάριο, τόμ. A', σ. 207-08. Διάρκεια 4'.40''.
  5. Ως άνθρωπος εν ποταμώ ηχ πλ δ'. Iδιόμελο A' Ώρας Θεοφανείων. Δοξαστάριο, τόμ. A', σ. 208-10. Διάρκεια 6'.18''.
  6. Προς την φωνήν του βοώντος ηχ πλ δ'. Δόξα και Nυν A' Ώρας Θεοφανείων. Δοξαστάριο, τόμ. A', σ. 210-12. Διάρκεια 10'.54''.
  7. Ερχόμενος μετά σαρκός ηχ πλ α'. Δόξα και Νυν Γ' Ώρας Θεοφανείων. Δοξαστάριο, τόμ. A', σ. 218-21. Διάρκεια 10'.13''.

Σχολιασμός

  • Συνοπτικός Σχολιασμός - παρουσίαση στο μέλος αρ. 1 Σοφίας εραστής στα ένθετα Βιβλία του Σώματος, τόμ. Α΄, σ. 36-37.