Αρχική » Μνημεία Εκκλησιαστικής Μουσικής » Δοξαστικά Ιακώβου Πρωτοψάλτου » CD » CD 18ο

CD 18ο

ΔΟΓΜΑΤΙΚΑ ΘΕΟΤΟΚΙΑ

Μνημεία Εκκλησιαστικής Μουσικής - Δοξαστικά Ιακώβου Πρωτοψάλτου

1 CD (ΜΔΙ 18)
Διάρκεια: 70' 44"
Ψάλλει: Πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής

Αθήνα 2010, ISBN 978-960-8009-33-2

Περιεχόμενα

  1. Tην παγκόσμιον δόξαν ηχ α' Κε. Δοξαστάριο, τόμ. B', σ. 387-90. Διάρκεια 14'.50''.
  2. Παρήλθεν η σκιά ηχ β'. Δοξαστάριο, τόμ. B', σ. 391-92. Διάρκεια 8'.10''.
  3. O δια σε θεοπάτωρ ηχ δ' Πα. Δοξαστάριο, τόμ. B', σ. 395-98. Διάρκεια 13'.03''.
  4. Eν τη Eρυθρά θαλάσση ηχ πλ α' Πα. Δοξαστάριο, τόμ. B', σ. 398-401. Διάρκεια 11'.09''.
  5. Mήτηρ μεν εγνώσθης ηχ βαρύς Γα. Δοξαστάριο, τόμ. B', σ. 403-06. Διάρκεια 14'.49''.
  6. O βασιλεύς των ουρανών ηχ πλ δ'. Δοξαστάριο, τόμ. B', σ. 406-08. Διάρκεια 8'.33''

Σχολιασμός

Μήτηρ μεν εγνώσθης ηχ βαρύς Γα

Το Δογματικό θεοτοκίο του βαρύ Μήτηρ μεν εγνώσθης ως κείμενο έχει ως εξής: Mήτηρ μεν εγνώσθης υπέρ φύσιν, Θεοτόκε· έμεινας δε παρθένος υπέρ λόγον και έννοιαν· και το θαύμα του τόκου σου ερμηνεύσαι γλώσσα ου δύναται· παραδόξου γαρ ούσης της συλλήψεως, Aγνή, ακατάληπτος εστίν ο τρόπος της κυήσεως· όπου γαρ βούλεται θεός νικάται φύσεως τάξις. Διό σέ πάντες μητέρα του Θεού γινώσκοντες, δεόμεθά σου εκτενώς· Πρέσβευε του σωθήναι τας ψυχάς ημών. Συνθεμένο στον αρχαίο βαρύ ήχο με βάση τον Γα, με κύριο χαρακτηριστικό την ηχηρή υψιφωνία, την οποία υπηρετεί λαμπρά η ερμηνεία, το μέλος αυτό εντυπωσιάζει και καθηλώνει. Πρόκειται για ένα πρωτότυπο άκουσμα που υμνεί και δοξάζει την Παναγία με τρόπο επιβλητικό και στεντόρειο. Η εκτέλεση ηχεί παντού με λαμπρότητα (όπως απαιτεί το μέλος) και, παράλληλα, με απορηματική κατάνυξη (όπως επιβάλλει το μυστήριο της παρθενικής μητρότητας). Άλλο ένα μοναδικό δείγμα της απαράμιλλης εκφραστικής δεινότητας και της ερμηνευτικής δύναμης του πατρός Διονυσίου. Λόγος, μέλος, ερμηνεία, βρίσκονται και εδώ σε μιάν αξεδιάλυτη αρμονία και σύνθεση.

Κατέβασμα
Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο


  • Συνοπτικός Σχολιασμός - παρουσίαση και για το μέλος αρ. 1 Tην παγκόσμιον δόξαν στα ένθετα Βιβλία του Σώματος, τόμ. Α΄, σ. 47.