Αρχική » Βιβλία » Χειρόγραφα Εκκλησιαστικής Μουσικής 1453-1820

Χειρόγραφα Εκκλησιαστικής Μουσικής 1453-1820
Συμβολή στην έρευνα του Νέου Ελληνισμού.

Χειρόγραφα Εκκλησιαστικής Μουσικής 1453-1820

Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη ιστορική, φιλολογική και παλαιογραφική έρευνα της Εκκλησιαστικής μουσικής στα χρόνια της Τουρκοκρατίας και η οποία ολοκληρώθηκε σε μια δεκαετία (1970-1980). Στήν έκδοση ανθολογούνται και παρουσιάζονται 108 μουσικά χειρόγραφα από ένα σύνολο 4.500 που ερευνήθηκαν σε επιτόπια αυτοψία. Πρόκειται για ωραιότατα δείγματα μουσικής γραφής, πολλά μάλιστα αυτόγραφα των μεγάλων μουσικών της Περιόδου. Η σημασία της έκδοσης προσδιορίζεται όχι μόνο από το είδος και τον όγκο του υλικού που καλύπτει, αλλά και από τον ιστορικό χώρο μέσα στον οποίο κινείται. Δηλαδή, από το ότι μελετάται ένα θέμα που συχνά θεωρείται ήσσονης σπουδαιότητας και μάλιστα σε μια περίοδο που δεν είχε απασχολήσει σχεδόν καθόλου την έρευνα. Έτσι, ο προσδιορισμός του θέματος μόνο στα νεώτερα χρόνια (1453-1820) εξαίρει ιδιαίτερα τον Νεοελληνικό χαρακτήρα της έκδοσης, η οποία μάλιστα είναι, στην πράξη, απαλλαγμένη από την οποιαδήποτε «(μετα)βυζαντινή» θεώρηση των πραγμάτων. Πιο γενικά, ο Τόμος αποτελεί μιαν ευρύτερη συμβολή στην πλατύτερη γνώση της καθόλου πολιτιστικής δημιουργίας του Νεοελληνικού κόσμου, όπως το υπαινίσσεται και ο ίδιος ο υπότιτλος. Και πρέπει να ειπωθεί, για πολλοστή φορά, ότι η Εκκλησιαστική μουσική των χρόνων της Τουρκοκρατίας είναι ένα από τα πιο σημαντικά κεφάλαια της καθόλου Νεοελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Βιβλίο με χαρακτήρα ιστορικό, φιλολογικό, παλαιογραφικό και μουσικολογικό θεωρείται σήμερα κορυφαίο μέσα στη γενικότερη εθνική βιβλιογραφία για τη συνθετική του δομή και την πρωτοτυπία του.

Εξώφυλλο Δίσκου


Η έκδοση συνοδεύεται από έναν (1) Δίσκο (LP), με ένθετο Φυλλάδιο, στον οποίο ψάλλει ο Άρχοντας πρωτοψάλτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου Θρασύβουλος Στανίτσας [O δίσκος αυτός έχει επανεκδοθεί σήμερα ως ψηφιακός, και με ορισμένες προσθήκες, στη Σειρά «Σύμμεικτα» αρ. CD 1.]