Αρχική » Βιβλία » Μουσικά Χειρόγραφα Τουρκοκρατίας (1453-1820)

Μουσικά Χειρόγραφα Τουρκοκρατίας (1453-1820)

Μουσικά Χειρόγραφα Τουρκοκρατίας (1453-1820)

Πρόκειται για ένα αυστηρά επιστημονικό και ειδικό βιβλίο. Στη συνοπτική Εισαγωγή (σ. 7-24) γίνεται αναφορά και ένταξη της έρευνας στον (νεοελληνικό) Χώρο, στο Υλικό και στη Μέθοδο. Στο Α´ Μέρος του Βιβλίου υπό τον τίτλο «Η Παρουσίαση των Χειρογράφων» (σ. 25-258) περιγράφονται, συμπυκνωμένα και συνοπτικά, 131 Μουσικά Χειρόγραφα ιδιωτικών ή δημόσιων Συλλογών. Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της Νεώτερης φιλολογικής επιστήμης που εφαρμόζεται η δημοτική σε περιγραφές Χειρογράφων με την εισαγωγή και επινόηση αρμόδιας ορολογίας σε δημοτική διατύπωση. Το Β´ Μέρος «Oι Συνθέτες και τα Μέλη» (σ. 259-485) είναι αλφαβητικοί Κατάλογοι, οι οποίοι έχουν συνταχθεί με βάση τη συστηματική αναλυτική αποδελτίωση των 131 χειρογράφων του Α´ Μέρους. Ειδικά ο Κατάλογος των Συνθετών, με την καταχώρηση των τυχόν αυτογράφων, πολλών ιστορικών τεκμηρίων και, κυρίως, των ονομαστικών συνθέσεών τους, παραμένει ως σήμερα πολύτιμο βοήθημα και σημαντικότατο κλειδί για μια πρώτη γνώση του Έργου των Συνθετών της περιόδου (1453-1820). Το βιβλίο κλείνει με το αναγκαίο «Γενικό Ευρετήριο» (σ. 487-499) και Φωτογραφικά δείγματα (Έγχρωμα και Ασπρόμαυρα). Στην πραγματικότητα, ο τόμος υποβάλλει ένα εξειδικευμένο (και τυποποιημένο) πρότυπο περιγραφής και παρουσίασης των Μουσικών Χειρογράφων, το οποίο θα ήταν πολύ χρήσιμο να καθιερωθεί γενικότερα.