Αρχική » Αρχείον Εκκλησιαστικής Μουσικής » Πατριαρχικά Μουσικά Αρχεία » CD » CD 15o

CD 15o

ΧΟΡΩΔΙΑΚΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΩΝ ΠΕΡΑΝ

Αρχείον Εκκλησιαστικής Μουσικής - Πατριαρχικά Μουσικά Αρχεία Αρχείον Εκκλησιαστικής Μουσικής - Πατριαρχικά Μουσικά Αρχεία

1 CD (ΑΠΑ 15)
Διάρκεια: 58´.17´´
Ηχογράφηση: Γαλλική Ένωση / Union Française 1963

Αθήνα 2018, ISBN 978-960-8009-51-6

Περιεχόμενα

  1. Τη υπερμάχω ήχος πλ δ΄ (σύντομο) 1΄.50΄΄
  2. Κύριε εκέκραξα ήχος α΄ (Ιακώβου πρωτοψάλτου) 6΄.01΄΄
  3. Ω πόσων αγαθών ήχος α΄ (Δοξαστικό Εσπερινού Κυριακής του Ασώτου) 4΄.43΄΄
  4. Άνωθεν οι προφήται ήχος βαρύς Ιωάννου Κουκουζέλη (το συντετμημένο Κωνσταντίνου πρωτοψάλτου) 10΄.54΄΄
  5. Οι τα Χερουβείμ ήχος πλ α΄ (Κωνσταντίνου Πρίγγου) 9΄.07΄΄
  6. Προκαθάρωμεν εαυτούς ήχος α΄ (Δοξαστικό Αίνων Κυριακής της Απόκρεω) 5΄.07΄΄
  7. Δούλοι Κύριον ήχος πλ δ΄ (Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, εκλογή στίχων) 10΄.27΄΄
  8. Πολυχρονισμός Πατριάρχου Αθηναγόρα (Κων/νου Πρίγγου) 2΄.05΄΄
  9. Επί των ποταμών Βαβυλώνος ήχος γ΄ (Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, εκλογή στίχων) 7΄.44΄΄

Σχολιασμός

Άνωθεν οι προφήται ήχος βαρύς Ιωάννου Κουκουζέλη (το συντετμημένο Κωνσταντίνου πρωτοψάλτου)

Κατέβασμα
Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο


Οι τα Χερουβείμ ήχος πλ α΄ (Κωνσταντίνου Πρίγγου)

Κατέβασμα
Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο


Δούλοι Κύριον ήχος πλ δ΄ (Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, εκλογή στίχων)

Κατέβασμα
Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο