Αρχική » Αρχείον Εκκλησιαστικής Μουσικής » Πατριαρχικά Μουσικά Αρχεία » CD » CD 3o

CD 3o

ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΙ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

Αρχείον Εκκλησιαστικής Μουσικής - Πατριαρχικά Μουσικά Αρχεία Αρχείον Εκκλησιαστικής Μουσικής - Πατριαρχικά Μουσικά Αρχεία

1 CD (ΑΠΑ 03)
Διάρκεια: 60´.41´´
Ηχογράφηση: Πατριαρχικός Ναός 1959

Αθήνα 2018, ISBN 978-960-8009-51-6

Περιεχόμενα

 1. Κατανυκτικά Κυριακής της Τυροφάγου ήχου πλ δ΄(Δανιηλίδης - Στανίτσας) 4΄.31΄΄
 2. Κατανυκτικά Α΄ Κυριακής Νηστειών ήχου α΄ (Δανιηλίδης - Στανίτσας) 5.΄45΄΄
 3. Σοφία ορθοί - Φως ιλαρόν (Πατριάρχης Αθηναγόρας) 0΄.32΄΄
 4. Μη αποστρέψης ήχος πλ δ΄ (Δανιηλίδης - Στανίτσας) 6΄.48΄΄ (3΄.13΄΄+ 3΄.34΄΄)
 5. Έδωκας κληρονομίαν ήχος γ΄ (Δανιηλίδης - Στανίτσας - Δανιηλίδης) 6΄.01΄΄ (1΄.47΄΄+1΄.52΄΄ +2΄.21΄΄)
 6. Είπωμεν πάντες (διάκονος Καλλίνικος) - Καταξίωσον Κύριε (Πατριάρχης Αθηναγόρας) 2.΄00΄΄
 7. Έλαμψεν η χάρις σου ήχος δ΄ Πα (Ιδιόμελο Κυριακής Τυροφάγου, Στανίτσας) 6΄.37΄΄, με Μαρτυρικό (Δανιηλίδης) και Θεοτοκίο (Στανίτσας) 1΄.36΄΄
 8. Δεύτε εκκαθάρωμεν ήχος πλ δ΄ (Ιδιόμελο Α΄ Κυριακής Νηστειών, Δανιηλίδης 6΄.08΄΄ και Στανίτσας 5΄.19΄΄) με Μαρτυρικό (Δανιηλίδης) και Θεοτοκίο (Στανίτσας) 1΄.25΄΄
 9. Ατενίσαι το όμμα ήχος πλ δ΄ (Ιδιόμελο Γ΄ Κυριακής Νηστειών, Στανίτσας) 4΄.07΄΄ με Μαρτυρικό (Δανιηλίδης) και Θεοτοκίο (Στανίτσας) 1΄.26΄΄
 10. Νυν απολύοις (Πατριάρχης Αθηναγόρας) 0΄.14΄΄
 11. Θεοτόκε Παρθένε - Βαπτιστά του Χριστού ήχος πλ α΄ Κε, κλπ (Απολυτίκια Κατανυκτικών Εσπερινών, Δανιηλίδης - Στανίτσας) 2΄.11΄΄
 12. Την τιμιωτέραν - Επουράνιε Βασιλεύ (Πατριάρχης Αθηναγόρας) 0΄.38΄΄
 13. Πάντων προστατεύεις ήχος β΄ (Στανίτσας) - Την πάσαν ελπίδα μου ήχος β΄ (Δανιηλίδης) 5΄.16΄΄

Σχολιασμός

Μη αποστρέψης ήχος πλ δ΄ (Δανιηλίδης - Στανίτσας)

Κατέβασμα
Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο


Πάντων προστατεύεις ήχος β΄ (Στανίτσας) - Την πάσαν ελπίδα μου ήχος β΄ (Δανιηλίδης)

Κατέβασμα
Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο