Αρχική » Μνημεία Εκκλησιαστικής Μουσικής » Καταβασιες Πέτρου Πελοπονήσιου » CD » CD 9ο

CD 9ο

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ
ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΥ

Μνημεία Εκκλησιαστικής Μουσικής - Καταβασιες Πέτρου Πελοπονήσιου

1 CD (ΜΚΠ 09)
Διάρκεια 61´.54´´
Ηχο­γρά­φηση: Ιούνιος 1991
Ψάλλει: Μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς

Αθήνα 2012, ISBN 978-960-8009-38-7

Περιεχόμενα

  1. Εξαποστειλάρια Πέτρου Πελοποννησίου. Ειρμολόγιο, σ. 271-77. Διάρκεια 13´.21´´.
  2. Καταβασίες Χουρμουζίου «ψαλλόμεναι αντί του Aξιον εστίν εν πάσαις ταις Δεσποτικαίς και Θεομητορικαίς Εορταίς του όλου Ενιαυτού. Καλλωπισμός Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος». Ειρμολόγιο, σ. 278-96. Διάρκεια 47´.55´´.
  3. Χρονικό ηχογράφησης: Το Αργόν Ειρμολόγιον του Πέτρου Πελοποννησίου 0´.34´´.

Σχολιασμός

Εξαποστειλάρια

Κατέβασμα
Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο


Καταβασίες Χουρμουζίου

Κατέβασμα
Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο