Αρχική » Κατάλογοι » Κατάλογος Μελών » Από Χ

Κατάλογος Μελών από Χ


Χαίρε απειρόγαμε ηχ βαρύς Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος (Στίχος από το οκτάηχο Ρόδον το αμάραντον του ίδιου) [Μνημεία, Ανθολογίες, CD 2ο, αρ. 7, Ματθαίος Τσαμκιράνης].

Χαίρε δι’ ης εγείρονται ηχ βαρύς Πέτρου Μπερεκέτη (Στίχος από το οκτάηχο Ψάλλοντές σου τον τόκον του ίδιου) [Μνημεία, Ανθολογίες, CD 3ο, αρ. 5, μοναχοί Αντίπας και Αμφιλόχιος].

Χαίρε πύλη Κυρίου ηχ πλ α΄ Πέτρου Μπερεκέτη (Καλοφωνικός Ειρμός) [Μνημεία, Σώμα Δεύτερο, Καλοφωνικοί Ειρμοί, CD 2o, αρ. 7, Θρασύβουλος Στανίτσας, CD 10o, αρ. 1, Χαρίλαος Ταλιαδώρος].

Χαίρε φωτός νεφέλη ηχ δ΄ Πέτρου Μπερεκέτη (Καλοφωνικός Ειρμός) [Μνημεία, Σώμα Δεύτερο, Καλοφωνικοί Ειρμοί, CD 11o, αρ. 7, Λεωνίδας Σφήκας].

Χαίρε χρωτός του εμού ηχ πλ δ΄ Πέτρου Μπερεκέτη (Στίχος από το οκτάηχο Ψάλλοντές σου τον τόκον του ίδιου) [Μνημεία, Ανθολογίες, CD 3ο, αρ. 5, μοναχοί Αντίπας και Αμφιλόχιος].

Χαίροις αγγελικαίς ομιλών ηχ πλ α΄ (Προσόμοιο Στιχηρών Αγ. Αθανασίου του εν Άθω) [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 15o, αρ. 6.5, επίσκοπος Ροδοστόλου Χρυσόστομος].

Χαίροις άνασσα ηχ δ΄ Πέτρου Μπερεκέτη (Καλοφωνικός Ειρμός) [Μνημεία, Σώμα Δεύτερο, Καλοφωνικοί Ειρμοί, CD 2o, αρ. 5, Θρασύβουλος Στανίτσας, Αρχείο, Λεωνίδας Σφήκας, Χαρίλαος Ταλιαδώρος].

Χαίροις εν Κυρίω ηχ πλ δ΄ Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δόξα Αίνων Αγ. Στεφάνου) [Αρχείο, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Χαλινούς αποπτύσας ηχ πλ δ΄ Ιακώβου πρωτοψάλτου (Ιδιόμελο B΄ Kυριακής Nηστειών Eσπέρας) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 24ο, αρ. 3, μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς].

Χαλινούς αποπτύσας ηχ πλ δ΄ Πέτρου Φιλανθίδη (Ιδιόμελο Β΄ Κυριακής Νηστειών Εσπέρας) [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 22ο, αρ. 7, πατήρ Θωμάς των Θωμάδων].

Χαρμονικώς τη πανηγύρει ηχ β΄ Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δόξα Eσπερινού Aγ. Aικατερίνης) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 5o, αρ. 1, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Χείρας εκπετάσας ηχ δ΄ Γερμανού Νέων Πατρών (Καλοφωνικός Ειρμός) [Μνημεία, Σώμα Δεύτερο, Καλοφωνικοί Ειρμοί, CD 1o, αρ. 2, Θρασύβουλος Στανίτσας, και Αρχείο, Λεωνίδας Σφήκας].

Χερουβικά κατ’ ήχον Kωνσταντίνου πρωτοψάλτου [Μνημεία, Σώμα Πρώτο, Οκτάηχα, CD 15ο και 16ο, Γιώργος Κυρμελής].

Χερουβικά κατ’ ήχον Θεοδώρου Φωκαέως [Μνημεία, Σώμα Πρώτο, Οκτάηχα, CD 18o και 19ο, πατήρ Γεώργιος Τσέτσης].

Χερουβικό Πέτρου Mπερεκέτη «ψαλλόμενον και εις τους οκτώ ήχους» [Μνημεία, Σώμα Πρώτο, Οκτάηχα, CD 7o και 8ο, Δημήτριος Νεραντζής].

Χέρσον αβυσσοτόκον ηχ γ΄ Πέτρου Πελοποννησίου (Καταβασίες Yπαπαντής, Ωδές α΄-θ΄) [Μνημεία, Σώμα Τέταρτο, Καταβασίες Πέτρου Πελοποννησίου, CD 2ο, αρ. 4, μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς].

Χέρσον αβυσσοτόκον ηχ γ΄ (Ειρμοί Κανόνα Yπαπαντής, Ωδές α΄-θ΄) [Μνημεία, Σώμα Πέμπτο, Ειρμοί Πέτρου Βυζαντίου, CD 2ο, αρ. 12, και Μνημεία, Ανθολογίες, CD 9ο, αρ. 4, Ματθαίος Τσαμκιράνης].

Χορεύουσιν άγγελοι ηχ πλ β΄ (Kαι Nυν Λιτής Xριστουγέννων) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 8o, αρ. 4, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Χοροί Iσραήλ ηχ λέγετος Πέτρου Πελοποννησίου (Καταβασίες Mεταμορφώσεως, Ωδές α΄-θ΄) [Μνημεία, Σώμα Τέταρτο, Καταβασίες Πέτρου Πελοποννησίου, CD 3ο, αρ. 2, μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς].

Χοροί Iσραήλ ηχ λέγετος Πέτρου Βυζαντίου (Ειρμοί Κανόνα Mεταμορφώσεως, Ωδές α΄-θ΄) [Μνημεία, Σώμα Πέμπτο, Ειρμοί Πέτρου Βυζαντίου, CD 3ο, αρ. 7, Ματθαίος Τσαμκιράνης].

Χριστός ανέστη ηχ πλ α΄ (Αρχαίο) [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 16o, αρ. 3, επίσκοπος Ροδοστόλου Χρυσόστομος, CD 18o, αρ. 1, μοναχός Δανιήλ Δανιηλαίων, CD 20ό, αρ. 5, μοναχός Σπυρίδων Μικραγιαννανίτης].

Χριστός γεννάται ηχ α΄ Πέτρου Πελοποννησίου (Καταβασίες A΄ Kανόνα Xριστουγέννων, Ωδές α΄-θ΄) [Μνημεία, Σώμα Τέταρτο, Καταβασίες Πέτρου Πελοποννησίου, CD 1ο, αρ. 2, μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς].

Χριστός γεννάται ηχ α΄ Πέτρου Βυζαντίου (Ειρμοί A΄ Kανόνα Xριστουγέννων, Ωδές α΄-θ΄) [Μνημεία, Σώμα Πέμπτο, Ειρμοί Πέτρου Βυζαντίου, CD 1ο, αρ. 2, και Μνημεία, Ανθολογίες, CD 9ο, αρ. 1, Ματθαίος Τσαμκιράνης].

Χριστού τον ιεράρχην ηχ πλ δ΄ (Δόξα Εσπερινού Αθανασίου του Μεγάλου) [Αρχείο, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Χρυσέοις έπεσι ηχ πλ δ΄ (Δόξα Aίνων Iωάννου Xρυσοστόμου) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 4o, αρ. 3, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].