Αρχική » Κατάλογοι » Κατάλογος Μελών » Από Φ

Κατάλογος Μελών από Φ


Φαρισαίος κενοδοξία ηχ α΄ Πέτρου Φιλανθίδη (Ιδιόμελο Εσπερινού Κυριακής Τελώνου και Φαρισαίου) [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 22ο, αρ. 3, πατήρ Θωμάς των Θωμάδων].

Φιάλαι των αρωμάτων ηχ β΄ Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δόξα Aίνων Φιλίππου Aποστόλου) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 4o, αρ. 4, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Φέροντες τα παρόντα ηχ β΄ Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δόξα Eσπερινού Aγ. Tεσσαράκοντα Mαρτύρων) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 15o, αρ. 4, CD 22ο, αρ. 2, και Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 12o, αρ. 4, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Φέροντες τα παρόντα ηχ β΄ (Προφορικό) [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 15o, αρ. 5, επίσκοπος Ροδοστόλου Χρυσόστομος].

Φιλάνθρωπε, μέγα ηχ πλ α΄ (Δοξαστικό Αποστίχων Κυριακής του Θωμά) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 4o, αρ. 16, μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς].

Φως ο Πατήρ ηχ α΄ (Πεντηκοστής) [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 17o, αρ. 10, μοναχός Δανιήλ Δανιηλαίων].