Αρχική » Κατάλογοι » Κατάλογος Μελών » Από Π

Κατάλογος Μελών από Π


Πάθει το πάθος (Προσόμοιο Εσπερινού Αγ. Δημητρίου) [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 18o, αρ. 15.5, μοναχός Ακάκιος Δανιηλαίων].

Παιδοτόκον παρθένον ηχ γ΄ Ιωάννου πρωτοψάλτου (Καλοφωνικός Ειρμός) [Μνημεία, Σώμα Δεύτερο, Καλοφωνικοί Ειρμοί, CD 4o, αρ. 2, Θρασύβουλος Στανίτσας, CD 6o, αρ. 8, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Παναγία δέσποινα ηχ βαρύς (Αγιορειτικό) [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 18o, αρ. 11, μοναχός Δανιήλ Δανιηλαίων].

Παναγία δέσποινα ηχ πλ β΄ («Θεοτοκίο του Σεισμού») [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 18o, αρ. 12, μοναχός Δανιήλ Δανιηλαίων].

Παναγία Θεοτόκε ηχ πλ β΄ (Μεγ. Αποδείπνου) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 2o, αρ. 3, πατήρ Γεώργιος Τσέτσης].

Παναοίδιμε πάτερ ηχ πλ β΄ Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δόξα Λιτής Αγ. Γερασίμου του εν Ιορδάνη) [Αρχείο, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Πάντα εν σοφία εποίησας ηχ πλ δ΄ (Στίχος Καλοφωνικός, σύντμηση Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος) [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 15o, αρ. 2, επίσκοπος Ροδοστόλου Χρυσόστομος, CD 17o, αρ. 2, μοναχός Δανιήλ Δανιηλαίων].

Πάντα ματαιότης ηχ γ΄ (Ιδιόμελο Νεκρωσίμου Ακολουθίας) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 6o, αρ. 6.3, πατήρ Γεώργιος Τσέτσης].

Παντάναξ βασιλεύ ηχ δ΄ Πέτρου Μπερεκέτη (Καλοφωνικός Ειρμός) [Αρχείο, Θρασύβουλος Στανίτσας, Λεωνίδας Σφήκας].

Παντάνασσα πανύμνητε ηχ δ΄ Γερμανού Νέων Πατρών (Καλοφωνικός Ειρμός) [Μνημεία, Σώμα Δεύτερο, Καλοφωνικοί Ειρμοί, CD 1o, αρ. 3, Θρασύβουλος Στανίτσας, CD 8o, αρ. 1, μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς, Αρχείο, Λεωνίδας Σφήκας].

Παντάνασσα πανύμνητε ηχ δ΄ Μελετίου Σιναΐτου του παλαιού (Καλοφωνικός Ειρμός) [Μνημεία, Σώμα Δεύτερο, Καλοφωνικοί Ειρμοί, CD 8o, αρ. 9, Μνημεία, Ανθολογίες, CD 5ο, αρ. 7, μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς, Αρχείο, Λεωνίδας Σφήκας].

Παντοκράτορ Κύριε ηχ πλ δ΄ Πέτρου Φιλανθίδη (Δοξαστικό Εσπερινού Κυριακής Τελώνου και Φαρισαίου) [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 22ο, αρ. 4, πατήρ Θωμάς των Θωμάδων].

Πάντων προστατεύεις αγαθή ηχ β΄ (Εσπερινών Μ. Τεσσαρακοστής) [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 18o, αρ. 10, μοναχός Δανιήλ Δανιηλαίων].

Παρήλθεν η σκιά ηχ β΄ Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δογματικό Θεοτοκίο) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 18o, αρ. 2, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Πασαπνοάρια Aίνων κατ’ ήχον Iακώβου πρωτοψάλτου [Μνημεία, Σώμα Πρώτο, Οκτάηχα, CD 11o, και Μνημεία, Ανθολογίες, CD 1ο, αρ. 8, ηχ α΄ και γ΄, Βασίλειος Εμμανουηλίδης].

Πάσα πνοή ηχ α΄ (Αίνων) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 3o, αρ. 1.4, πατήρ Γεώργιος Τσέτσης, CD 4o, αρ. 9, μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς].

Πάσαν την ελπίδα μου ηχ βαρύς Πέτρου Μπερεκέτη (Καλοφωνικός Ειρμός) [Μνημεία, Ανθολογίες, CD 1ο, αρ. 6, και Μνημεία, Σώμα Δεύτερο, Καλοφωνικοί Ειρμοί, CD 3o, αρ. 7, Θρασύβουλος Στανίτσας, επίσης Αρχείο, Χαρίλαος Ταλιαδώρος].

Πάσχα ιερόν ηχ πλ α΄ (Στιχηρά Πάσχα) [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 14o, αρ. 5, Γέρων Κυπριανός των Θωμάδων].

Πάτερ αγαθέ ηχ πλ β΄ (Δόξα Αίνων Κυριακής του Ασώτου) [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 15o, αρ. 14, επίσκοπος Ροδοστόλου Χρυσόστομος].

Πάτερ αγαθέ ηχ πλ β΄ Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δόξα Aίνων Kυριακής του Aσώτου) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 17o, αρ. 1, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Πάτερ Xρυσόστομε ηχ δ΄ Πα Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δόξα Aίνων Iωάννου του Xρυσοστόμου) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 14o, αρ. 1 και CD 22ο, αρ. 1, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Πατρίδα, γένος, ύπαρξιν ηχ πλ β΄ (Δόξα Eσπερινού Aγ. Bαρβάρας) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 5o, αρ. 5, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Πεποικιλμένη τη θεία δόξη ηχ α΄ Πέτρου Πελοποννησίου (Καταβασίες Kοιμήσεως Θεοτόκου, Ωδές α΄-θ΄) [Μνημεία, Σώμα Τέταρτο, Καταβασίες Πέτρου Πελοποννησίου, CD 1ο, αρ. 1, μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς].

Πεποικιλμένη τη θεία δόξη ηχ α΄ Πέτρου Βυζαντίου (Ειρμοί Κανόνα Kοιμήσεως Θεοτόκου, Ωδές α΄-θ΄) [Μνημεία, Σώμα Πέμπτο, Ειρμοί Πέτρου Βυζαντίου, CD 1ο, αρ. 7, και Μνημεία, Ανθολογίες, CD 9ο, αρ. 2, Ματθαίος Τσαμκιράνης].

Πεποικιλμένη τη θεία δόξη ηχ α΄ (Ειρμοί Κανόνα Κοιμήσεως Θεοτόκου, η α΄ και γ΄ Ωδή με τα Τροπάρια) [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 14o, αρ. 6, Γέρων Κυπριανός των Θωμάδων].

Περιστάσεις και θλίψεις ηχ πλ δ΄ Αθανασίου πατριάρχου (Καλοφωνικός Ειρμός) [Αρχείο, Λεωνίδας Σφήκας].

Πλούσιοι επτώχευσαν ηχ βαρύς (Αρτοκλασίας) [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 15o, αρ. 7, επίσκοπος Ροδοστόλου Χρυσόστομος, και CD 17o, αρ. 16, μοναχός Δανιήλ Δανιηλαίων].

Πλουσίων δωρεών ηχ β΄ Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δόξα Eσπερινού Aγ. Kωνσταντίνου και Eλένης) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 23ο, αρ. 4, και Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 13o, αρ. 4, Γέρων Κυπριανός των Θωμάδων].

Ποία μήτηρ ηκούσθη ηχ δ΄ Μελετίου Σιναΐτου του παλαιού (Καλοφωνικός Ειρμός) [Μνημεία, Σώμα Δεύτερο, Καλοφωνικοί Ειρμοί, CD 8o, αρ. 8, μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς, και Αρχείο, Λεωνίδας Σφήκας].

Ποίαν σοι επάξιον ηχ α΄ Πέτρου Μπερεκέτη (Καλοφωνικός Ειρμός) [Μνημεία, Σώμα Δεύτερο, Καλοφωνικοί Ειρμοί, CD 6o, αρ. 5, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής, και Αρχείο, Θρασύβουλος Στανίτσας].

Ποίαν σοι επάξιον ηχ α΄ Σωτηρίου Βλαχοπούλου (Καλοφωνικός Ειρμός) [Μνημεία, Σώμα Δεύτερο, Καλοφωνικοί Ειρμοί, CD 7ο, αρ. 2, και Μνημεία, Ανθολογίες, CD 5ο, αρ. 4, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Ποία του βίου ηχ α΄ (Ιδιόμελο Νεκρωσίμου Ακολουθίας) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 6o, αρ. 6.1, πατήρ Γεώργιος Τσέτσης].

Πόντω εκάλυψε ηχ βαρύς Γα Πέτρου Πελοποννησίου (Καταβασίες Kυριακής της Πεντηκοστής, Ωδές α΄-θ΄) [Μνημεία, Σώμα Τέταρτο, Καταβασίες Πέτρου Πελοποννησίου, CD 4ο, αρ. 1, μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς].

Πόντω εκάλυψε ηχ βαρύς Γα Πέτρου Βυζαντίου (Ειρμοί Κανόνα Κυριακής της Πεντηκοστής, Ωδές α΄-θ΄) [Μνημεία, Σώμα Πέμπτο, Ειρμοί Πέτρου Βυζαντίου, CD 4ο, αρ. 6, και Μνημεία, Ανθολογίες, CD 9ο, αρ. 10, Ματθαίος Τσαμκιράνης].

Πόρνη προσήλθε ηχ γ΄ (Κάθισμα Μ. Τετάρτης) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 3o, αρ. 3.1, πατήρ Γεώργιος Τσέτσης].

Ποτήριον σωτηρίου ηχ α΄ Πέτρου Πελοποννησίου (Κοινωνικό Θεομητορικών εορτών) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 10o, αρ. 2, Παναγιώτης Νεοχωρίτης].

Προγονικήν ευσέβειαν ηχ πλ δ΄ σύντομον Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δόξα εις τον Στίχον Nεοφύτου Mεγαλομάρτυρος) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 13o, αρ. 3, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Προ εξ ημερών του Πάσχα ηχ πλ β΄ (Ιδιόμελο Εσπερινού Κυριακής Βαΐων) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 2o, αρ. 14, πατήρ Γεώργιος Τσέτσης].

Προ εξ ημερών του Πάσχα ηχ πλ β΄ Πέτρου Φιλανθίδη (Ιδιόμελο Εσπερινού Κυριακής Βαΐων) [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 22ο, αρ. 11.4, πατήρ Θωμάς των Θωμάδων].

Πρόσδεξαι δέσποινα ηχ λέγετος Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος (Θεοτοκίο του Πολυελέου Λόγον αγαθόν του ίδιου) [Μνημεία, Ανθολογίες, CD 10ο, αρ. 1β, Λεωνίδας Σφήκας].

Προσήλθε γυνή ηχ πλ β΄ (Ιδιόμελο Αποστίχων Μ. Τετάρτης) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 3o, αρ. 3.8, πατήρ Γεώργιος Τσέτσης].

Προσόμοια Αργά [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 15o, αρ. 6, επίσκοπος Ροδοστόλου Χρυσόστομος].

Προσόμοια Αγ. Δημητρίου ηχ πλ δ΄ [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 18o, αρ. 15, μοναχός Ακάκιος Δανιηλαίων].

Προσόμοια Αγιορειτών Πατέρων ηχ λέγετος [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 18o, αρ. 16, μοναχός Ακάκιος Δανιηλαίων].

Προσόμοια κατ’ ήχον Πέτρου Πελοποννησίου [Μνημεία, Σώμα Τέταρτο, Καταβασίες Πέτρου Πελοποννησίου, CD 7ο, αρ. 2, μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς].

Προσόμοια κατ’ ήχον Πέτρου Bυζαντίου [Μνημεία, Σώμα Πέμπτο, Ειρμοί Πέτρου Βυζαντίου, CD 5ο, αρ. 1, Ματθαίος Τσαμκιράνης].

Προσόμοια Πάσχα Πέτρου Bυζαντίου [Μνημεία, Σώμα Πέμπτο, Ειρμοί Πέτρου Βυζαντίου, CD 5ο, αρ. 3, Ματθαίος Τσαμκιράνης].

Προς σέ ορθρίζω ηχ πλ β΄ Πέτρου Πελοποννησίου (Κανόνας Μ. Πέμπτης, Ωδή ε΄ και θ΄) [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 20ό, αρ. 2, μοναχός Σπυρίδων Μικραγιαννανίτης].

Προς σέ ορθρίζω ηχ πλ β΄ Πέτρου Πελοποννησίου (M. Πέμπτης, Ωδές 6΄, η΄, θ΄, με τα τροπάρια) [Μνημεία, Σώμα Τέταρτο, Καταβασίες Πέτρου Πελοποννησίου, CD 4ο, αρ. 4, μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς].

Προς σέ ορθρίζω ηχ πλ β΄ Πέτρου Βυζαντίου (Mεγάλης Πέμπτης, Ωδές ε΄, η΄, θ΄) [Μνημεία, Σώμα Πέμπτο, Ειρμοί Πέτρου Βυζαντίου, CD 4ο, αρ. 3, Ματθαίος Τσαμκιράνης].

Προς την φωνήν του βοώντος ηχ πλ δ΄ Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δόξα και Nυν A΄ Ώρας Θεοφανείων) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 9o, αρ. 6, και Μνημεία, Ανθολογίες, CD 6ο, αρ. 6, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Προ της γεννήσεως της σης ηχ πλ δ΄ Ιακώβου πρωτοψάλτου (Ιδιόμελο Γ΄ Ώρας Χριστουγέννων) [Αρχείο, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Προτυπών την ανάστασιν ηχ πλ β΄ Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δόξα Eσπερινού Mεταμορφώσεως) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 16o, αρ. 4, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Πύργος ευσεβείας (Προσόμοιο Εσπερινού Αγ. Δημητρίου) [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 18o, αρ. 15.4, μοναχός Ακάκιος Δανιηλαίων].

Πυρίνοις χείλεσιν ηχ δ΄ Πα Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δόξα Λιτής Σύναξης Αρχαγγέλων) [Αρχείο, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Πώς μη θαυμάσωμεν ηχ γ΄ Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δογματικό Θεοτοκίο) [Αρχείο, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Πώς σου την χάριν υμνήσαιμι ηχ πλ δ΄ Πέτρου Μπερεκέτη (Καλοφωνικός Ειρμός) [Μνημεία, Σώμα Δεύτερο, Καλοφωνικοί Ειρμοί, CD 9o, αρ. 3, Ματθαίος Τσαμκιράνης, CD 10o, αρ. 3, Χαρίλαος Ταλιαδώρος, Αρχείο, Λεωνίδας Σφήκας· επίσης Μνημεία, Ανθολογίες, CD 5ο, αρ. 8, Ματθαίος Τσαμκιράνης].