Αρχική » Κατάλογοι » Κατάλογος Μελών » Από Ο

Κατάλογος Μελών από Ο


Ο άγγελος εβόα ηχ πλ α΄ Πέτρου Μπερεκέτη (Καλοφωνικός Ειρμός) [Μνημεία, Ανθολογίες, CD 4ο, αρ. 4, και Μνημεία, Σώμα Δεύτερο, Καλοφωνικοί Ειρμοί, CD 3o, αρ. 1, Θρασύβουλος Στανίτσας].

Ο άγγελος εβόα ηχ α΄ (Αντί του Άξιον εστίν) [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 18o, αρ. 9, μοναχός Δανιήλ Δανιηλαίων].

Ο βασιλεύς των ουρανών ηχ πλ δ΄ Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δογματικό Θεοτοκίο) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 18o, αρ. 6, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Ο διά σέ θεοπάτωρ ηχ δ΄ Πα Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δογματικό Θεοτοκίο) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 18o, αρ. 3, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Ο διδούς τροφήν ηχ α΄ Πέτρου Εφεσίου (Στίχος από τον οκτάηχο Πολυέλεο Εξομολογείσθε τω Κυρίω του ίδιου) [Μνημεία, Ανθολογίες, CD 2ο, αρ. 6, Ματθαίος Τσαμκιράνης].

Ο εν χερσί πρεσβυτικαίς ηχ πλ β΄ Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δόξα Aίνων Yπαπαντής) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 14o, αρ. 6, και Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 12o, αρ. 7, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Ο έχων θρόνον ηχ πλ β΄Πέτρου Φιλανθίδη (Ιδιόμελο Εσπερινού Κυριακής Βαΐων) [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 22ο, αρ. 11.2, πατήρ Θωμάς των Θωμάδων].

Ο θάνατός σου ηχ πλ δ΄ (Ιδιόμελο Νεκρωσίμου Ακολουθίας) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 6o, αρ. 6.9, πατήρ Γεώργιος Τσέτσης].

Ο θειότατος προετύπωσε πάλαι ηχ α΄ Πέτρου Πελοποννησίου (Καταβασίες Kυριακής Σταυροπροσκυνήσεως, Ωδές α΄-θ΄)[Μνημεία, Σώμα Τέταρτο, Καταβασίες Πέτρου Πελοποννησίου, CD 1ο, αρ. 4, μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς].

Ο θειότατος προετύπωσε ηχ α΄ Πέτρου Βυζαντίου (Ειρμοί Κανόνα Κυριακής Σταυροπροσκυνήσεως, Ωδές α΄-θ΄) [Μνημεία, Σώμα Πέμπτο, Ειρμοί Πέτρου Βυζαντίου, CD 1ο, αρ. 4, Ματθαίος Τσαμκιράνης].

Ο θεός ήλθοσαν έθνη ηχ πλ δ΄ Μανουήλ Δούκα του Χρυσάφη («Εις την ανάλωσιν της Κωνσταντινουπόλεως») [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 6o, αρ. 16, πατήρ Γεώργιος Τσέτσης].

Οι εν σώματι άσαρκοι (Προσόμοιο Αγιορειτών Πατέρων) [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 18o, αρ. 16.3, μοναχός Ακάκιος Δανιηλαίων].

Οι τα Χερουβείμ ηχ α΄ Χαραλάμπους Παπανικολάου (Χερουβικό) [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 11o, αρ. 5, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής, και CD 21ο, αρ. 4, ηχ βαρύς, πατήρ Θωμάς των Θωμάδων].

Οι τα Χερουβείμ ηχ πλ β΄ (Χερουβικό) [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 18o, αρ. 5, μοναχός Δανιήλ Δανιηλαίων].

Οι της Χαλδαίας καμίνου ηχ πλ δ΄ Πέτρου Μπερεκέτη (Καλοφωνικός Ειρμός) [Αρχείο, Θρασύβουλος Στανίτσας, Λεωνίδας Σφήκας].

Ο καρπός της κοιλίας σου ηχ πλ β΄ (Στίχος από το οκτάηχο Θεοτόκε Παρθένε του Πέτρου Μπερεκέτη) [Μνημεία, Ανθολογίες, CD 1ο, αρ. 4, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Ο ληστής εν τω σταυρώ ηχ πλ α΄ (Μακαρισμοί Οκτωήχου) [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 16o, αρ. 5.4, επίσκοπος Ροδοστόλου Χρυσόστομος].

Όλον τον Αδάμ ηχ δ΄ (Μακαρισμοί Μεταμορφώσεως) [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 16o, αρ. 6.1, επίσκοπος Ροδοστόλου Χρυσόστομος].

Ο μέγας προέγραψεν ηχ πλ β΄ Πέτρου Μπερεκέτη (Καλοφωνικός Ειρμός) [Μνημεία, Σώμα Δεύτερο, Καλοφωνικοί Ειρμοί, CD 3o, αρ. 2, Θρασύβουλος Στανίτσας, CD 10o, αρ. 2, Λεωνίδας Σφήκας].

Όντως φοβερώτατον ηχ δ΄ (Ιδιόμελο Νεκρωσίμου Ακολουθίας) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 6o, αρ. 6.4, πατήρ Γεώργιος Τσέτσης].

Ο παλαιός ημερών ηχ πλ α΄ Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δόξα Λιτής Υπαπαντής) [Αρχείο, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Ο πλείστος όχλος Κύριε ηχ δ΄ (Ιδιόμελο Αίνων Κυριακής των Βαΐων) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 2o, αρ. 13, πατήρ Γεώργιος Τσέτσης].

Όπου επισκιάση ηχ πλ α΄ Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δοξαστικό Αίνων Σύναξης Αρχαγγέλων) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 4o, αρ. 1 και CD 21ο, αρ. 2, Μνημεία, Ανθολογίες, CD 6ο, αρ. 4, Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 12o, αρ. 2, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Ο πρωτόκλητος μαθητής ηχ α΄ (Ιδιόμελο Λιτής Αγ. Ανδρέου) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 4o, αρ. 1, μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς].

Όρος σέ τη χάριτι ηχ α΄ Μπαλασίου ιερέως (Καλοφωνικός Ειρμός) [Αρχείο, Θρασύβουλος Στανίτσας, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Όσιε πάτερ εις πάσαν ηχ πλ δ΄ Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δόξα Aίνων Aγ. Σάββα) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 6o, αρ. 3, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Όσιε πάτερ ιεράρχα ηχ δ΄ Πα Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δόξα Aίνων Aγ. Σπυρίδωνος) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 6o, αρ. 6, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Όσιε πάτερ μακάριε ηχ α΄ Kε Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δόξα Eσπερινού Aγ. Σπυρίδωνος) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 6o, αρ. 5, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Όσιε πάτερ παμμακάριστε ηχ δ΄ Πα Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δόξα Εσπερινού Αγ. Γερασίμου του εν Ιορδάνη) [Αρχείο, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Όσιε πάτερ της φωνής ηχ πλ α΄ Πα Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δόξα Λιτής Aντωνίου του Mεγάλου) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 12o, αρ. 4, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Όσιε τρισμάκαρ ηχ πλ β΄ Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δόξα Eσπερινού Iωάννου Xρυσοστόμου) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 4o, αρ. 2, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Όσοι εις Χριστόν ηχ πλ α΄ Μπαλασίου ιερέως (Δύναμις) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 9o, αρ. 8, Παναγιώτης Νεοχωρίτης].

Ο τα ύδατα πάλαι ηχ γ΄ Πέτρου Βυζαντίου (Ειρμοί Kανόνα Oκτωήχου, Ωδές α΄-θ΄) [Μνημεία, Σώμα Πέμπτο, Ειρμοί Πέτρου Βυζαντίου, CD 2ο, αρ. 10, Ματθαίος Τσαμκιράνης].

Ότε εκ του ξύλου σε νεκρόν ηχ β΄ (Προσόμοιο Αποστίχων Μ. Παρασκευής) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 3o, αρ. 5.2, πατήρ Γεώργιος Τσέτσης].

Ότε η αμαρτωλός ηχ α΄ (Ιδιόμελο Αίνων Μ. Τετάρτης) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 3o, αρ. 3.5, πατήρ Γεώργιος Τσέτσης].

Ότε η αμαρτωλός ηχ α΄ Νικολάου πρωτοψάλτου Σμύρνης (Ιδιόμελο Αίνων Μ. Τετάρτης) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 4o, αρ. 10, μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς].

Ότε καιρός της επί γης ηχ πλ β΄ Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δόξα Aίνων Xριστουγέννων) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 8o, αρ. 5, CD 22ο, αρ. 6, και Μνημεία, Ανθολογίες, CD 6ο, αρ. 5, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Ότε καιρός της επί γης ηχ πλ β΄ Πέτρου Φιλανθίδη (Δοξαστικό Αίνων Χριστουγέννων) [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 11o, αρ. 4, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Ότε οι ένδοξοι μαθηταί ηχ πλ δ΄Γα (Μ. Πέμπτης, Αργό) [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 19o, αρ. 6, μοναχός Σπυρίδων Μικραγιαννανίτης].

Ο της ψυχής ραθυμία νυστάξας ηχ β΄ (Ιδιόμελο Αίνων Μ. Τρίτης) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 3o, αρ. 2.4, πατήρ Γεώργιος Τσέτσης].

Ο της ψυχής ραθυμία νυστάξας ηχ β΄ Νικολάου πρωτοψάλτου Σμύρνης (Ιδιόμελο Αίνων Μ. Τρίτης) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 4o, αρ. 8, μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς].

Ότι σωτήρα έτεκες ηχ βαρύς (Στίχος από το οκτάηχο Θεοτόκε Παρθένε του Πέτρου Μπερεκέτη) [Μνημεία, Ανθολογίες, CD 1ο, αρ. 5, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Ο τον αμπελώνα ηχ γ΄ Γα Ιακώβου πρωτοψάλτου (Ιδιόμελο Δ΄ Kυριακής Nηστειών Eσπέρας) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 24ο, αρ. 5, μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς].

Ουκ έδει σε Xρυσόστομε ηχ δ΄ Πα Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δόξα Eσπερινού Iωάννου του Xρυσοστόμου) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 13o, αρ. 6, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Ουκ έστιν η βασιλεία ηχ πλ α΄ (Δοξαστικό Αίνων Ε΄ Κυριακής των Νηστειών) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 2o, αρ. 10, πατήρ Γεώργιος Τσέτσης].

Ουκ έστιν η βασιλεία ηχ α΄ Πέτρου Φιλανθίδη (Δοξαστικό Αίνων Ε΄ Κυριακής Νηστειών) [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 22ο, αρ. 10, πατήρ Θωμάς των Θωμάδων].

Ουκ έστι σοι όμοιος ηχ λέγετος Πέτρου Βυζαντίου (Ειρμοί Κανόνα Aποστόλων Πέτρου και Παύλου, Ωδές α΄-θ΄) [Μνημεία, Σώμα Πέμπτο, Ειρμοί Πέτρου Βυζαντίου, CD 3ο, αρ. 6, Ματθαίος Τσαμκιράνης].

Ουρανοδρόμω επιβάς ηχ πλ δ΄ Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δόξα Αίνων Αγ. Αντωνίου) [Αρχείο, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Ούτος ο θεός ημών ηχ πλ β΄ Ιακώβου πρωτοψάλτου (Ιδιόμελο Γ΄ Ώρας Χριστουγέννων) [Αρχείο, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].