Αρχική » Κατάλογοι » Κατάλογος Μελών » Από Η

Κατάλογος Μελών από Η


Η αμαρτωλός έδραμε ηχ β΄ (Δοξαστικό Αίνων Μ. Τετάρτης) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 3o, αρ. 3.6, πατήρ Γεώργιος Τσέτσης].

Η αμαρτωλός έδραμε ηχ β΄ Νικολάου πρωτοψάλτου Σμύρνης (Ιδιόμελο Αίνων Μ. Τετάρτης) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 4o, αρ. 11, μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς].

Η γρήγορος γλώσσα σου ηχ πλ δ΄ Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δόξα Eσπερινού Γρηγορίου του Θεολόγου) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 13o, αρ. 5, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Ήδη βάπτεται κάλαμος ηχ πλ δ΄ Ιακώβου πρωτοψάλτου (Kαι Νυν Aποστίχων M. Πέμπτης) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 17o, αρ. 5, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Ήδη βάπτεται κάλαμος ηχ πλ δ΄ (Και Νυν Αποστίχων Μ. Πέμπτης) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 4o, αρ. 14, μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς].

Η Εκκλησία σήμερον ηχ πλ α΄ Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δόξα Λιτής Aγ. Kωνσταντίνου και Eλένης) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 23ο, αρ. 5, και Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 13o, αρ. 5, Γέρων Κυπριανός των Θωμάδων].

Η Eλισάβετ συνέλαβε ηχ πλ β΄ Ιακώβου πρωτοψάλτου (Kαι Νυν Eσπερινού Γενεσίου του Προδρόμου) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 23ο, αρ. 7, και Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 13o, αρ. 7, Γέρων Κυπριανός των Θωμάδων].

Η εν ουρανοίς ευλογημένη ηχ β΄ Μπαλασίου ιερέως (Καλοφωνικός Ειρμός) [Μνημεία, Σώμα Δεύτερο, Καλοφωνικοί Ειρμοί, CD 1o, αρ. 9, Θρασύβουλος Στανίτσας].

Η κάμινος σωτήρ ηχ α΄ Aρσενίου του μικρού (Καλοφωνικός Ειρμός) [Μνημεία, Σώμα Δεύτερο, Καλοφωνικοί Ειρμοί, CD 1o, αρ. 1, Θρασύβουλος Στανίτσας, και Αρχείο, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Η κεκομμένη την άτομον ηχ πλ δ΄ Γα Πέτρου Βυζαντίου (Ειρμοί Κανόνα Aποστόλων Πέτρου και Παύλου, Ωδές α΄-θ΄) [Μνημεία, Σώμα Πέμπτο, Ειρμοί Πέτρου Βυζαντίου, CD 4ο, αρ. 11, Ματθαίος Τσαμκιράνης].

Ημάρτομεν, ηνομήσαμεν ηχ πλ β΄ (Ειρμός ζ΄ Ωδής Μεγ. Κανόνα) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 2o, αρ. 5, πατήρ Γεώργιος Τσέτσης].

Η μεγάλη της αληθείας ηχ γ΄ Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δόξα Αίνων Αθανασίου του Μεγάλου) [Αρχείο, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Ην ηρετίσω δέσποτα ηχ λέγετος Ιακώβου πρωτοψάτλου (Καλοφωνικός Ειρμός) [Αρχείο, μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς].

Η πόρνη εν κλαυθμώ ηχ α΄ (Κάθισμα Μ. Τετάρτης) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 3o, αρ. 3.3, πατήρ Γεώργιος Τσέτσης].

Η προορισθείσα παντάνασσα ηχ β΄ (Ιδιόμελο Λιτής Γενεσίου της Θεοτόκου) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 4o, αρ. 6, μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς].

Η του Προδρόμου και Βαπτιστού ηχ πλ δ΄ Ιακώβου πρωτοψάλτου (Ιδιόμελο Γ΄ Ώρας Θεοφανείων) [Αρχείο, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Η Τριάς ο Θεός ημών ηχ δ΄ Πα Ιακώβου πρωτοψάλτου (Ιδιόμελο Γ΄ Ώρας Θεοφανείων) [Αρχείο, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Η τρίφωτος ουσία ηχ α΄ Πέτρου Μπερεκέτη (Καλοφωνικός Ειρμός) [Μνημεία, Σώμα Δεύτερο, Καλοφωνικοί Ειρμοί, CD 2o, αρ. 3, Θρασύβουλος Στανίτσας, και Αρχείο, μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς].

Η των ουρανών υψηλοτέρα ηχ β΄ (Ιδιόμελο Λιτής Κοιμήσεως Θεοτόκου) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 4o, αρ. 5, μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς].