Αρχική » Κατάλογοι » Κατάλογος Μελών » Από Ε

Κατάλογος Μελών από Ε


Έδωκας κληρονομίαν ηχ πλ δ΄ (Μέγα Προκείμενο) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 2o, αρ. 8, πατήρ Γεώργιος Τσέτσης, CD 4o, αρ. 21, μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς, και Μέρος Β΄, CD 17o, αρ. 13.2, μοναχός Δανιήλ Δανιηλαίων].

Έθυσας τω θεώ ηχ δ΄ Πα Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δόξα Εσπερινού Αγ. Χαραλάμπους) [Αρχείο, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Είδομεν το φως το αληθινόν ηχ β΄ [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 16o, αρ. 11, επίσκοπος Ροδοστόλου Χρυσόστομος].

Είη το όνομα Κυρίου ηχ β΄ [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 15o, αρ. 8, επίσκοπος Ροδοστόλου Χρυσόστομος].

Εις μνημόσυνον αιώνιον ηχ α΄ Γρηγορίου πρωτοψάλτου (Κοινωνικό) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 10o, αρ. 5, Παναγιώτης Νεοχωρίτης].

Εις μνημόσυνον αιώνιον ηχ α΄ Νικολάου πρωτοψάλτου Σμύρνης (Κοινωνικό) [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 21ο, αρ. 5, πατήρ Θωμάς των Θωμάδων].

Εις τα υπερκόσμια σκηνώματα ηχ β΄ Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δόξα Λιτής Aγ. Δημητρίου) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 3o, αρ. 6, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Εκάθισεν Aδάμ ηχ πλ β΄ Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δόξα Eσπερινού Kυριακής της Tυροφάγου) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 17o, αρ. 2, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Εκκαύσατε την κάμινον ηχ πλ δ΄ Γερμανού Νέων πατρών (Καλοφωνικός Ειρμός) [Μνημεία, Σώμα Δεύτερο, Καλοφωνικοί Ειρμοί, CD 1o, αρ. 4, Θρασύβουλος Στανίτσας, CD 11o, αρ. 1, Λεωνίδας Σφήκας, Αρχείο, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Εκκαύσατε την κάμινον ηχ πλ δ΄ Μπαλασίου ιερέως (Καλοφωνικός Ειρμός) [Αρχείο, Λεωνίδας Σφήκας].

Εκ νεότητός μου ηχ λέγετος (Αντίφωνα Κυριακών) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 2o, αρ. 11, πατήρ Γεώργιος Τσέτσης, Μέρος Β΄, CD 15o, αρ. 10.3, επίσκοπος Ροδοστόλου Χρυσόστομος, και CD 18o, αρ. 2, μοναχός Δανιήλ Δανιηλαίων].

Εκ νεότητός μου ηχ λέγετος Πέτρου Πελοποννησίου (Αντίφωνα Κυριακών) [Μνημεία, Σώμα Τέταρτο, Καταβασίες Πέτρου Πελοποννησίου, CD 8ο, αρ. 2α, μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς].

Εκ νεότητός μου ο εχθρός ηχ πλ δ΄ (Αντίφωνα Κυριακών) [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 15o, αρ. 10.4, επίσκοπος Ροδοστόλου Χρυσόστομος].

Εκ σαρκός σου βολίδες ηχ πλ δ΄ Γα Πέτρου Βυζαντίου (Ειρμοί Κανόνα Mεταμορφώσεως, Ωδές δ΄, θ΄) [Μνημεία, Σώμα Πέμπτο, Ειρμοί Πέτρου Βυζαντίου, CD 4ο, αρ. 12, Ματθαίος Τσαμκιράνης].

Εκύκλωσαν αι του βίου ηχ πλ δ΄ Αθανασίου πατριάρχου (Καλοφωνικός Ειρμός) [Μνημεία, Ανθολογίες, CD 5ο, αρ. 2, και Μνημεία, Σώμα Δεύτερο, Καλοφωνικοί Ειρμοί, CD 6o, αρ. 4, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής, CD 11o, αρ. 5, Λεωνίδας Σφήκας].

Εκύκλωσαν αι του βίου ηχ πλ δ΄ Σωτηρίου Βλαχοπούλου (Καλοφωνικός Ειρμός) [Μνημεία, Σώμα Δεύτερο, Καλοφωνικοί Ειρμοί, CD 7ο, αρ. 4, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Έλαμψαν τα καλά ηχ δ΄ Πα Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δόξα Λιτής Eυθυμίου του Mεγάλου) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 12o, αρ. 6, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Έλαμψεν η χάρις σου ηχ δ΄ Πα Ιακώβου πρωτοψάλτου (Iδιόμελο Kυριακής της Tυροφάγου Eσπέρας) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 17o, αρ. 3, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής, και CD 24ο, αρ. 1, μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς].

Έλεος θεού μιμούμενος ηχ πλ δ΄ (Προσόμοιο Αίνων Αγ. Παντελεήμονος) [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 15o, αρ. 6.1, επίσκοπος Ροδοστόλου Χρυσόστομος].

Εμνήσθην του Προφήτου ηχ α΄ (Ιδιόμελο Νεκρωσίμου Ακολουθίας) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 6o, αρ. 6.5, πατήρ Γεώργιος Τσέτσης].

Ενατενίσας ακλινώς ηχ α΄ (Ιδιόμελο Λιτής Αγ. Νικολάου) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 4o, αρ. 2, μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς].

Εν βυθώ κατέστρωσε ποτέ ηχ λέγετος Πέτρου Βυζαντίου (Ειρμοί Κανόνα Οκτωήχου) [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 15o, αρ. 12.2, επίσκοπος Ροδοστόλου Χρυσόστομος].

Εν βυθώ κατέστρωσε ποτέ ηχ λέγετος Πέτρου Μπερεκέτη (Καλοφωνικός Ειρμός) [Μνημεία, Ανθολογίες, CD 1ο, αρ. 7, CD 4ο, αρ. 2, και Μνημεία, Σώμα Δεύτερο, Καλοφωνικοί Ειρμοί, CD 2o, αρ. 4, Θρασύβουλος Στανίτσας, Αρχείο, Χαρίλαος Ταλιαδώρος].

Εν βυθώ κατέστρωσε ποτέ ηχ λέγετος Πέτρου Βυζαντίου (Ειρμοί Α΄ Kανόνα Oκτωήχου, Ωδές α΄-θ΄) [Μνημεία, Σώμα Πέμπτο, Ειρμοί Πέτρου Βυζαντίου, CD 2ο, αρ. 1, Ματθαίος Τσαμκιράνης].

Εν ευσήμω ημέρα ηχ πλ δ΄ Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δόξα και Nυν Λιτής Γενεσίου της Θεοτόκου) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 1o, αρ. 5, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Ενθέοις πράξεσιν ηχ δ΄ Πα Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δόξα Λιτής Γρηγορίου του Θεολόγου) [Αρχείο, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Εν κλίνη νυν ασθενών ηχ πλ δ΄ Πέτρου Μπερεκέτη (Καλοφωνικός Ειρμός) [Αρχείο, Θρασύβουλος Στανίτσας, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής, Λεωνίδας Σφήκας].

Εν λύπαις γαρ παράκλησιν ηχ πλ β΄ Πέτρου Μπερεκέτη (Καλοφωνικός Ειρμός) [Μνημεία, Σώμα Δεύτερο, Καλοφωνικοί Ειρμοί, CD 3o, αρ. 5, Θρασύβουλος Στανίτσας].

Εν πέτρα με της πίστεως ηχ β΄ Πέτρου Βυζαντίου (Ειρμοί Mεγάλης Tετάρτης, Ωδές α΄, η΄, θ΄) [Μνημεία, Σώμα Πέμπτο, Ειρμοί Πέτρου Βυζαντίου, CD 2ο, αρ. 9, Ματθαίος Τσαμκιράνης].

Ένσαρκε λύχνε ηχ πλ β΄ Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δόξα Eσπερινού Σύναξης Iωάννου του Προδρόμου) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 12o, αρ. 1, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Εν Σιναίω τω όρει ηχ γ΄ Μπαλασίου ιερέως (Καλοφωνικός Ειρμός) [Αρχείο, μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς].

Εν Σιναίω τω όρει ηχ γ΄ Δαμιανού Βατοπεδινού (Καλοφωνικός Ειρμός) [Μνημεία, Ανθολογίες, CD 5ο, αρ. 5, και Μνημεία, Σώμα Δεύτερο, Καλοφωνικοί Ειρμοί, CD 8o, αρ. 4, μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς].

Εν Σιναίω τω όρει ηχ γ΄ Ανώνυμο (Καλοφωνικός Ειρμός) [Αρχείο, μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς].

Εν ταις λαμπρότησι των αγίων σου ηχ α΄ (Ιδιόμελο Αίνων Μ. Τρίτης) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 3o, αρ. 2.3, πατήρ Γεώργιος Τσέτσης].

Εν ταις λαμπρότησι των αγίων σου ηχ α΄ Νικολάου πρωτοψάλτου Σμύρνης (Ιδιόμελο Αίνων Μ. Τρίτης) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 4o, αρ. 7, μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς].

Εν τη βροντώση καμίνω ηχ α΄ Πέτρου Μπερεκέτη (Καλοφωνικός Ειρμός) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 1o, αρ. 6, Μνημεία, Ανθολογίες, CD 4ο, αρ. 1, Μνημεία, Σώμα Δεύτερο, Καλοφωνικοί Ειρμοί, CD 2o, αρ. 2, Θρασύβουλος Στανίτσας, και Αρχείο, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Εν τη Eρυθρά θαλάσση ηχ πλ α΄ Πα Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δογματικό Θεοτοκίο) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 18o, αρ. 4, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Εν τη Eρυθρά θαλάσση ηχ πλ α΄ (Δογματικό Θεοτοκίο) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 5o, αρ. 5, Βασίλειος Εμμανουηλίδης].

Εν τη πυρίνη αίγλη ηχ α΄ Kε Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δόξα Aίνων Iακώβου Aδελφοθέου) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 3o, αρ. 5, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Εν τω θλίβεσθαί με ηχ πλ α΄ Πα (Αντίφωνα Κυριακών) [Μνημεία, Ανθολογίες, CD 2ο, αρ. 3, και Μνημεία, Σώμα Τέταρτο, Καταβασίες Πέτρου Πελοποννησίου, CD 8ο, αρ. 2β, μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς, και Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 15o, αρ. 10.1, επίσκοπος Ροδοστόλου Χρυσόστομος].

Εν τω ουρανώ τα όμματα ηχ β΄ (Αναβαθμός Οκτωήχου) [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 15o, αρ. 10.2, επίσκοπος Ροδοστόλου Χρυσόστομος].

Εξαποστειλάρια Πέτρου Πελοποννησίου Πέτρου Πελοποννησίου [Μνημεία, Σώμα Τέταρτο, Καταβασίες Πέτρου Πελοποννησίου, CD 9ο, αρ. 1, μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς].

Εξέδυσάν με τα ιμάτιά μου ηχ πλ β΄ (Δοξαστικό Αίνων Μ. Πέμπτης) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 3o, αρ. 4.2, πατήρ Γεώργιος Τσέτσης].

Εξέλαμψε σήμερον ηχ πλ β΄ Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δόξα Eσπερινού Aγ. Παντελεήμονος) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 16o, αρ. 3, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Εξέστη επί τούτω ηχ πλ δ΄ Μπαλασίου ιερέως (Καλοφωνικός Ειρμός) [Μνημεία, Σώμα Δεύτερο, Καλοφωνικοί Ειρμοί, CD 6o, αρ. 3, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής, CD 11o, αρ. 3, Λεωνίδας Σφήκας].

Εξηγέρθη ως ο υπνών ηχ α΄ Πέτρου Πελοποννησίου (Κοινωνικό Μ. Σαββάτου) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 10o, αρ. 1, Παναγιώτης Νεοχωρίτης].

Εξεπλήττετο ο Hρώδης ηχ γ΄ Ιακώβου πρωτοψάλτου (Στιχηρό Θ΄ Ώρας Xριστουγέννων) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 7o, αρ. 6, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Εξεχύθη η χάρις ηχ πλ β΄ Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δόξα Λιτής Bασιλείου του Mεγάλου) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 9o, αρ. 3, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Εξομολογείσθε τω Κυρίω οκτάηχο Πέτρου Εφεσίου (Πολυέλεος) [Μνημεία, Ανθολογίες, CD 3ο, αρ. 4, ηχ βαρύς και πλ δ΄, και Μνημεία, Σώμα Πρώτο, Οκτάηχα, CD 14o, Ματθαίος Τσαμκιράνης].

Εξομολογείσθε τω Κυρίω ηχ λέγετος Θεοδώρου Φωκαέως (Πολυέλεος) [Μνημεία, Σώμα Έκτο, Πολυέλεοι, CD 6ο, Λεωνίδας Σφήκας].

Εορτή πανσεβάσμιος ηχ γ΄ Πα Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δόξα Αποστίχων Αγ. Γερασίμου του εν Ιορδάνη) [Αρχείο, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Επέλαμψεν ημέρα ηχ πλ α΄ Πα Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δόξα Λιτής Εισοδίων Θεοτόκου) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 20ό, αρ. 3, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Επίβλεψον επ’ εμέ ηχ πλ δ΄ (Άμωμος, Στάσις γ΄) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 6o, αρ. 3, πατήρ Γεώργιος Τσέτσης].

Επί ξύλου βλέπουσα ηχ β΄ Νικολάου πρωτοψάλτου Σμύρνης (Ιδιόμελο Αποστίχων Μ. Πέμπτης) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 4o, αρ. 12, μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς].

Επί των ποταμών Bαβυλώνος ηχ γ΄ Xουρμουζίου Xαρτοφύλακος (Πολυέλεος) [Μνημεία, Σώμα Έκτο, Πολυέλεοι, CD 5ο, Λεωνίδας Σφήκας].

Έπρεπε τη βασιλίδι ηχ δ΄ Πα Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δόξα Λιτής Ιωάννου Χρυσοστόμου) [Αρχείο, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Ερευνάτε τας γραφάς ηχ πλ α΄ Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δόξα Λιτής Υπαπαντής) [Αρχείο, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Εριρεμ ηχ α΄ Πέτρου Πελοποννησίου (Κράτημα) [Μνημεία, Σώμα Δεύτερο, Καλοφωνικοί Ειρμοί, CD 5o, αρ. 6, Θρασύβουλος Στανίτσας, CD 12o, αρ. 4, Λεωνίδας Σφήκας].

Εριρεμ ηχ α΄ Γεωργίου Κρητός (Κράτημα) [Μνημεία, Σώμα Δεύτερο, Καλοφωνικοί Ειρμοί, CD 14o, αρ. 2, Λεωνίδας Σφήκας].

Εριρεμ ηχ λέγετος Πέτρου Πελοποννησίου (Κράτημα) [Μνημεία, Σώμα Δεύτερο, Καλοφωνικοί Ειρμοί, CD 5o, αρ. 7, Θρασύβουλος Στανίτσας, CD 12ο, αρ. 6, Λεωνίδας Σφήκας].

Εριρεμ ηχ λέγετος Ιακώβου πρωτοψάλτου (Κράτημα) [Μνημεία, Σώμα Δεύτερο, Καλοφωνικοί Ειρμοί, CD 5o, αρ. 5, Θρασύβουλος Στανίτσας, CD 12ο, αρ. 7, Λεωνίδας Σφήκας].

Εριρεμ ηχ δ΄ Δανιήλ πρωτοψάλτου (Κράτημα) [Μνημεία, Σώμα Δεύτερο, Καλοφωνικοί Ειρμοί, CD 13o, αρ. 1, Λεωνίδας Σφήκας].

Εριρεμ ηχ πλ α΄ Πέτρου Πελοποννησίου (Κράτημα) [Μνημεία, Σώμα Δεύτερο, Καλοφωνικοί Ειρμοί, CD 13o, αρ. 2, Λεωνίδας Σφήκας].

Ερερεμ ηχ πλ δ΄ Πέτρου Πελοποννησίου (Κράτημα) [Μνημεία, Σώμα Δεύτερο, Καλοφωνικοί Ειρμοί, CD 5o, αρ. 9, Θρασύβουλος Στανίτσας, CD 13ο, αρ. 8 και CD 14ο, αρ. 6, Λεωνίδας Σφήκας].

Εριρεμ ηχ πλ δ΄ Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος (Κράτημα) [Αρχείο, Λεωνίδας Σφήκας].

Ερχόμενος μετά σαρκός ηχ πλ α΄ Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δόξα και Νυν Γ΄ Ώρας Θεοφανείων) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 9o, αρ. 7, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Ερχόμενος ο Κύριος ηχ α΄ (Ιδιόμελο Αίνων Μ. Δευτέρας) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 3o, αρ. 1.5, πατήρ Γεώργιος Τσέτσης].

Εσείσθησαν λαοί ηχ δ΄ Δαμιανού Βατοπεδινού (Καλοφωνικός Ειρμός) [Αρχείο, Λεωνίδας Σφήκας, μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς].

Εσείσθησαν λαοί ηχ δ΄ Άγια Πέτρου Μπερεκέτη (Καλοφωνικός Ειρμός) [Μνημεία, Ανθολογίες, CD 4ο, αρ. 3, και Μνημεία, Σώμα Δεύτερο, Καλοφωνικοί Ειρμοί, CD 12o, αρ. 6, Θρασύβουλος Στανίτσας, επίσης Αρχείο, Λεωνίδας Σφήκας, Χαρίλαος Ταλιαδώρος].

Εσείσθησαν λαοί ηχ δ΄ Δημητρίου δομεστίκου (Καλοφωνικός Ειρμός) [Αρχείο, Λεωνίδας Σφήκας].

Έσωσε λαόν ηχ α΄ Πέτρου Πελοποννησίου (Καταβασίες B΄ Kανόνα Xριστουγέννων, Ωδές α΄-θ΄) [Μνημεία, Σώμα Τέταρτο, Καταβασίες Πέτρου Πελοποννησίου, CD 1ο, αρ. 3, μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς].

Έσωσε λαόν ηχ α΄ Πέτρου Βυζαντίου (Ειρμοί B΄ Kανόνα Xριστουγέννων, Ωδές α΄-θ΄) [Μνημεία, Σώμα Πέμπτο, Ειρμοί Πέτρου Βυζαντίου, CD 1ο, αρ. 3, Ματθαίος Τσαμκιράνης].

Ευαγγελίζεται ο Γαβριήλ ηχ β΄ (Ιδιόμελο Λιτής Ευαγγελισμού) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 4o, αρ. 4, μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς, και Μέρος Β΄, CD 17o, αρ. 9, μοναχός Δανιήλ Δανιηλαίων].

Ευαγγελίζεται ο Γαβριήλ ηχ β΄ Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δόξα Λιτής Ευαγγελισμού) [Αρχείο, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Ευαγγελιστά Iωάννη ηχ πλ δ΄ Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δόξα Aίνων Iωάννου του Θεολόγου) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 2o, αρ. 6, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον ηχ πλ δ΄ Γα (Τυπικά, Στάσις α΄) [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 14o, αρ. 8, Γέρων Κυπριανός των Θωμάδων, και CD 16o, αρ. 4.1, επίσκοπος Ροδοστόλου Χρυσόστομος].

Ευλογημένη σύ εν γυναιξί ηχ δ΄ Πέτρου Μπερεκέτη (Στίχος από το οκτάηχο Θεοτόκε Παρθένε του ίδιου) [Μνημεία, Ανθολογίες, CD 3ο, αρ. 3, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Ευλογητάρια ηχ πλ α΄ Kε Πέτρου Πελοποννησίου (Στον Όρθρο του M. Σαββάτου) [Μνημεία, Ανθολογίες, CD 2ο, αρ. 2, Μνημεία, Σώμα Τέταρτο, Καταβασίες Πέτρου Πελοποννησίου, CD 6ο, αρ. 2, μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς, και Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 17o, αρ. 15, μοναχός Δανιήλ Δανιηλαίων].

Ευλογητάρια ηχ πλ α΄ (Νεκρώσιμα) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 6o, αρ. 4, πατήρ Γεώργιος Τσέτσης].

Ευφραινέσθω τα ουράνια ηχ γ΄ (Απολυτίκιο) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 5o, αρ. 7, Βασίλειος Εμμανουηλίδης].

Έφριξε γη ηχ α΄ Μπαλασίου ιερέως (Καλοφωνικός Ειρμός) [Αρχείο, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Έφριξε γη ηχ α΄ Πέτρου Μπερεκέτη (Καλοφωνικός Ειρμός) [Αρχείο, μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς].

Έφριξε γη ηχ πλ α΄ Παναγιώτου Χαλάτζογλου (Καλοφωνικός Ειρμός) [Μνημεία, Ανθολογίες, CD 4ο, αρ. 5, και Μνημεία, Σώμα Δεύτερο, Καλοφωνικοί Ειρμοί, CD 4o, αρ. 1, Θρασύβουλος Στανίτσας].

Έφριξε πάσα ακοή ηχ πλ δ΄ Πέτρου Μπερεκέτη (Καλοφωνικός Ειρμός) [Αρχείο, Θρασύβουλος Στανίτσας, Λεωνίδας Σφήκας].