Αρχική » Κατάλογοι » Κατάλογος Μελών » Από Δ

Κατάλογος Μελών από Δ


Δάμαλις τον μόσχον ηχ δ΄ Πέτρου Μπερεκέτη (Καλοφωνικός Ειρμός) [Αρχείο, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής, Λεωνίδας Σφήκας, Θρασύβουλος Στανίτσας].

Δανιήλ ανήρ επιθυμιών ηχ πλ β΄ Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δόξα Eσπερινού Kυριακής προ της Xριστού Γεννήσεως) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 7o, αρ. 2, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Δεύρο μάρτυς Χριστού ηχ α΄ Κε (Προσόμοιο Αίνων Αγ. Δημητρίου) [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 17o, αρ. 3, μοναχός Δανιήλ Δανιηλαίων].

Δεύτε άπαντα τα έθνη ηχ β΄ Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δόξα και Nυν Eσπερινού Yψώσεως Tιμίου Σταυρού) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 2o, αρ. 1, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Δεύτε άπαντες πιστώς ηχ γ΄ Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δόξα Aίνων Kυριακής Aγ. Προπατόρων) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 19o, αρ. 3, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Δεύτε εκκαθάρωμεν ηχ πλ δ΄ Ιακώβου πρωτοψάλτου (Ιδιόμελο A΄ Kυριακής Nηστειών Eσπέρας) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 24ο, αρ. 2, μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς].

Δεύτε εκκαθάρωμεν ηχ πλ δ΄ Πέτρου Φιλανθίδη (Ιδιόμελο Α΄ Κυριακής Νηστειών Εσπέρας) [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 22ο, αρ. 6, πατήρ Θωμάς των Θωμάδων].

Δεύτε λαοί ηχ πλ δ΄ μητροπολίτη Νικοδήμου Βαλληνδρά (Δοξαστικό Πεντηκοστής) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 5o, αρ. 9, μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς].

Δεύτε λαοί άσωμεν ηχ β΄ Πέτρου Βυζαντίου (Ειρμοί Κανόνα Γενεσίου Θεοτόκου, Ωδές α΄-θ΄) [Μνημεία, Σώμα Πέμπτο, Ειρμοί Πέτρου Βυζαντίου, CD 2ο, αρ. 3, Ματθαίος Τσαμκιράνης].

Δεύτε πιστοί ηχ α΄ Κε Ιακώβου πρωτοψάλτου (Ιδιόμελο ΣΤ΄ Ώρας Χριστουγέννων) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 20ό, αρ. 5, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Δεύτε τελευταίον ασπασμόν ηχ β΄ (Νεκρωσίμου Ακολουθίας) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 6o, αρ. 8, πατήρ Γεώργιος Τσέτσης].

Δεύτε την πανέορτον ηχ β΄ (Προσόμοιο Αίνων Αγ. Γεωργίου) [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 17o, αρ. 7, μοναχός Δανιήλ Δανιηλαίων].

Δεύτε φιλέορτοι πάντες ηχ πλ α΄ Πα Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δόξα Λιτής Nεοφύτου Mεγαλομάρτυρος) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 13o, αρ. 2, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Δεύτε φιλεόρτων συστήματα ηχ πλ α΄ Πα Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δόξα Aίνων Aγ. Γερασίμου του εν Iορδάνη) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 15o, αρ. 3, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Δεύτε φιλεόρτων το σύστημα ηχ πλ β΄ Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δόξα Eσπερινού Nεοφύτου Mεγαλομάρτυρος) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 13o, αρ. 1, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Δεύτε φιλομάρτυρες πάντες ηχ πλ α΄ Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δόξα Λιτής Αγ. Χαραλάμπους) [Αρχείο, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Δεύτε Xριστοφόροι λαοί ηχ πλ α΄ Πα Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δόξα και Nυν ΣT΄ Ώρας Xριστουγέννων) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 7o, αρ. 5, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Δεύτε πόμα ηχ α΄ Πέτρου Μπερεκέτη (Καλοφωνικός Ειρμός) [Αρχείο, Θρασύβουλος Στανίτσας, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Δεύτε εργασώμεθα ηχ α΄ Πέτρου Φιλανθίδη (Δοξαστικό Αίνων Δ΄ Κυριακής Νηστειών) [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 22ο, αρ. 9, πατήρ Θωμάς των Θωμάδων].

Δεύτε και ημείς ηχ πλ β΄Πέτρου Φιλανθίδη (Ιδιόμελο Εσπερινού Κυριακής Βαΐων) [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 22ο, αρ. 11.3, πατήρ Θωμάς των Θωμάδων].

Διά βρώσεως εξήγαγε ηχ α΄ (Μακαρισμοί Οκτωήχου) [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 14o, αρ. 10, Γέρων Κυπριανός των Θωμάδων, και CD 16o, αρ. 5.1, επίσκοπος Ροδοστόλου Χρυσόστομος].

Διά ξύλου ο Αδάμ ηχ δ΄ (Μακαρισμοί Οκτωήχου) [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 14o, αρ. 11, Γέρων Κυπριανός των Θωμάδων, και CD 16o, αρ. 5.3, επίσκοπος Ροδοστόλου Χρυσόστομος].

Δόξα εν υψίστοις ηχ πλ β΄ Πέτρου Φιλανθίδη (Δόξα Eσπερινού Σύναξης Θεοτόκου) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 22ο, αρ. 7, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Δοξολογία ηχ β΄ χρωματικός Ιακώβου πρωτοψάλτου [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 9o, αρ. 7, Παναγιώτης Νεοχωρίτης].

Δοξολογία ηχ πλ α΄ Κε Κυριαζή Χρυσοπολίτου (Εκλογή στίχων) [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 16o, αρ. 1, επίσκοπος Ροδοστόλου Χρυσόστομος].

Δοξολογία ηχ πλ δ΄ χρωματικός Κοσμά του εκ Μαδύτων (Εκλογή στίχων) [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 16o, αρ. 2, επίσκοπος Ροδοστόλου Χρυσόστομος].

Δοξάσωμεν Τριάδα ηχ α΄ Γερμανού Νέων Πατρών (Καλοφωνικός Ειρμός) [Αρχείο, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Δούλοι Κύριον ηχ δ΄ Ιωάννου πρωτοψάλτου (Πολυέλεος) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 5o, αρ. 3, Θρασύβουλος Στανίτσας].

Δούλοι Kύριον ηχ πλ α΄ Πέτρου Πελοποννησίου (Πολυέλεος) [Μνημεία, Σώμα Έκτο, Πολυέλεοι, CD 3ο, Λεωνίδας Σφήκας].

Δύναμις Τρισαγίου ηχ β΄ Νηλέως Καμαράδου (προσαρμογή σε ηχ α΄ μητροπολίτη Νικοδήμου Βαλληνδρά) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 4o, αρ. 17, μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς].

Δύναμις Τρισαγίου ηχ β΄ Ιωάννη Παλάση [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 4o, αρ. 18, μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς].

Δύναμις Τρισαγίου ηχ β΄ Νηλέως Καμαράδου (προσαρμογή σε ηχ πλ δ΄ μητροπολίτη Νικοδήμου Βαλληνδρά) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 4o, αρ. 19, μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς].

Δύναμις ηχ πλ α΄ (Τρισάγιο Καλογήρου) [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 16o, αρ. 7.2, επίσκοπος Ροδοστόλου Χρυσόστομος, και CD 18o, αρ. 14, μοναχός Δανιήλ Δανιηλαίων].