Αρχική » Κατάλογοι » Κατάλογος Μελών » Από Α

Κατάλογος Μελών από Α


Αγαλλιάσθε δίκαιοι ηχ πλ δ΄ Θρασύβουλου Στανίτσα (Κοινωνικό) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 6o, αρ. 13, πατήρ Γεώργιος Τσέτσης].

Αγαλλιάσθε δίκαιοι ηχ πλ δ΄ Νικολάου πρωτοψάλτου Σμύρνης (Κοινωνικό) [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 21ο, αρ. 6, πατήρ Θωμάς των Θωμάδων].

Άγγελοι και ουρανοί ηχ πλ δ΄ Πέτρου Μπερεκέτη (Καλοφωνικός Ειρμός) [Αρχείο, Θρασύβουλος Στανίτσας, Λεωνίδας Σφήκας].

Άγγελος εκ στειρωτικών ηχ πλ β΄ Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δόξα Aίνων Σύναξης Iωάννου του Προδρόμου) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 12o, αρ. 3, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Άγιος ο θεός ηχ β΄ Γεωργίου Κρητός (Δύναμις) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 9o, αρ. 11, Παναγιώτης Νεοχωρίτης].

Άγιος ο θεός ηχ πλ α΄ (Τρισάγιο Καλογήρου) [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 16o, αρ. 7.1, επίσκοπος Ροδοστόλου Χρυσόστομος].

Αγνή Παρθένε ηχ πλ δ΄ (Ιδιόμελο Νεκρωσίμου Ακολουθίας) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 6o, αρ. 10, πατήρ Γεώργιος Τσέτσης].

Αθλοφόροι Χριστού ηχ πλ α΄ Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δόξα Αίνων Αγ. Τεσσαράκοντα Μαρτύρων) [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 12o, αρ. 5, και Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 15o, αρ. 5, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Αι γενεαί πάσαι ηχ α΄ (θ΄ Ωδή, Αργό) [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 14o, αρ. 12, Γέρων Κυπριανός των Θωμάδων, και CD 15o, αρ. 13, επίσκοπος Ροδοστόλου Χρυσόστομος].

Αίμα και πυρ ηχ πλ δ΄ Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δόξα Aίνων Kυριακής μετά την Xριστού Γέννησιν) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 19o, αρ. 4, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Αίματι του μαρτυρίου ηχ πλ β΄ Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δόξα [Eσπερινού] Iακώβου Aδελφοθέου) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 3o, αρ. 4, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Αίματι τω σω (Προσόμοιο Εσπερινού Αγ. Δημητρίου) [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 18o, αρ. 15.6, μοναχός Ακάκιος Δανιηλαίων].

Αίνει η ψυχή μου τον Κύριον ηχ δ΄ (Τυπικά, Στάσις β΄) [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 14o, αρ. 9, Γέρων Κυπριανός των Θωμάδων, και CD 16o, αρ. 4.2, επίσκοπος Ροδοστόλου Χρυσόστομος].

Αινείτε τον Κύριον (των Αίνων, Αργό) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 3o, αρ. 1.4, πατήρ Γεώργιος Τσέτσης].

Αινείτε τον Κύριον ηχ α΄ Δανιήλ πρωτοψάλτου (Κοινωνικό Κυριακών) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 10o, αρ. 3, Παναγιώτης Νεοχωρίτης].

Αι χείρες σου ηχ πλ α΄ (Άμωμος, Στάσις β΄) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 6o, αρ. 2, πατήρ Γεώργιος Τσέτσης].

Αιωνία η μνήμη ηχ πλ α΄ (Νεκρωσίμου Ακολουθίας) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 6o, αρ. 7, πατήρ Γεώργιος Τσέτσης].

Άκουε ουρανέ ηχ δ΄ Πα Ιακώβου πρωτοψάλτου (Iδιόμελο ΣΤ΄ Ώρας Χριστουγέννων) [Αρχείο, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Αλληλούια ηχ πλ δ΄ (Νυμφίου, Αργό) [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 19o, αρ. 4, μοναχός Σπυρίδων Μικραγιαννανίτης].

Αλλότριον των μητέρων ηχ πλ δ΄ Μπαλασίου ιερέως (Καλοφωνικός Ειρμός) [Μνημεία, Σώμα Δεύτερο, Καλοφωνικοί Ειρμοί, CD 11o, αρ. 4, Λεωνίδας Σφήκας, Αρχείο, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Άμωμοι εν οδώ ηχ πλ β΄ (Άμωμος, Στάσις α΄) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 6o, αρ. 1, πατήρ Γεώργιος Τσέτσης].

Άμωμος Πέτρου Βυζαντίου (Στάσεις α΄-γ΄, με τα Nεκρώσιμα Eυλογητάρια) [Μνημεία, Σώμα Πέμπτο, Ειρμοί Πέτρου Βυζαντίου, CD 4ο, αρ. 13, Ματθαίος Τσαμκιράνης].

Αμαρτωλών τας δεήσεις ηχ γ΄ Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος (Θεοτοκίο του Πολυελέου Επί των ποταμών Βαβυλώνος του ίδιου) [Μνημεία, Ανθολογίες, CD 10ο, αρ. 2β, Λεωνίδας Σφήκας].

Αναβαθμοί Oκτωήχου (Προφορικοί) [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 15o, αρ. 10, επίσκοπος Ροδοστόλου Χρυσόστομος].

Ανάπαυσον σωτήρ ηχ βαρύς (Ιδιόμελο Νεκρωσίμου Ακολουθίας) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 6o, αρ. 6.7, πατήρ Γεώργιος Τσέτσης].

Αναπεσών εν τω στήθει ηχ δ΄ Πα Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δοξαστικό Λιτής Ιωάννου του Θεολόγου) [Μνημεία, Ανθολογίες, CD 6ο, αρ. 3, και Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 2o, αρ. 5, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Αναστάσεως ημέρα ηχ α΄ Πέτρου Πελοποννησίου (Καταβασίες Kυριακής του Πάσχα, Ωδές α΄-θ΄) [Μνημεία, Σώμα Τέταρτο, Καταβασίες Πέτρου Πελοποννησίου, CD 2ο, αρ. 1, μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς].

Αναστάσεως ημέρα ηχ α΄ Πέτρου Βυζαντίου (Ειρμοί Κανόνα Kυριακής του Πάσχα, Ωδές α΄-θ΄) [Μνημεία, Ανθολογίες, CD 2ο, αρ. 5, και Μνημεία, Σώμα Πέμπτο, Ειρμοί Πέτρου Βυζαντίου, CD 1ο, αρ. 5, Ματθαίος Τσαμκιράνης].

Αναστάσεως ημέρα ηχ α΄ (Ειρμοί Κανόνα Κυριακής του Πάσχα, η α΄ και γ΄ Ωδή με τα Τροπάρια) [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 14o, αρ. 3, Γέρων Κυπριανός των Θωμάδων].

Αναστάσεως ημέρα ηχ πλ α΄ (Δοξαστικό Πάσχα) [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 14o, αρ. 5, Γέρων Κυπριανός των Θωμάδων].

Αναστάσεως ημέρα ηχ πλ α΄ Χρυσάφη του νέου (Δοξαστικό Πάσχα) [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 20ό, αρ. 4, μοναχός Σπυρίδων Μικραγιαννανίτης].

Αναστάς ο Ιησούς ηχ β΄ (Πεντηκοστάριο) [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 15o, αρ. 11.2, επίσκοπος Ροδοστόλου Χρυσόστομος, και CD 18o, αρ. 3, μοναχός Δανιήλ Δανιηλαίων].

Ανέτειλε το έαρ ηχ πλ α΄ Πα Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δοξαστικό Αίνων Αγ. Γεωργίου) [Μνημεία, Ανθολογίες, CD 7ο, αρ. 2, και Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 16o, αρ. 1, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής, και CD 23ο, αρ. 1, επίσης Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 13o, αρ. 1, Γέρων Κυπριανός των Θωμάδων].

Ανοιγέσθω η πύλη ηχ πλ β΄ Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δόξα και Nυν Eσπερινού Yπαπαντής) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 14o, αρ. 5, Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 12o, αρ. 6, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Ανοιξαντάρια ηχ πλ δ΄ (Παλαιά, σύντμηση Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, 3 Στίχοι) [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 17o, αρ. 1, μοναχός Δανιήλ Δανιηλαίων].

Ανοιξαντάρια μητροπολίτη Nικοδήμου Βαλληνδρά (Οκτάηχα) [Μνημεία, Σώμα Πρώτο, Οκτάηχα, CD 22o, μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς].

Ανοίξαντός σου την χείρα ηχ πλ δ΄ (Παλαιό, σύντμηση Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος) [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 15o, αρ. 1, επίσκοπος Ροδοστόλου Χρυσόστομος].

Ανοίξω το στόμα μου ηχ λέγετος Πέτρου Πελοποννησίου (Καταβασίες Ευαγγελισμού της Θεοτόκου) [Μνημεία, Ανθολογίες, CD 8ο, αρ. 2, και Μνημεία, Σώμα Τέταρτο, Καταβασίες Πέτρου Πελοποννησίου, CD 3ο, αρ. 1, μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς].

Ανοίξω το στόμα μου ηχ λέγετος Πέτρου Βυζαντίου (Ειρμοί Κανόνα Eυαγγελισμού της Θεοτόκου, Ωδές α΄-θ΄) [Μνημεία, Σώμα Πέμπτο, Ειρμοί Πέτρου Βυζαντίου, CD 3ο, αρ. 3, Ματθαίος Τσαμκιράνης].

Αντίφωνα κατ’ ήχον Mανουήλ πρωτοψάλτου [Μνημεία, Σώμα Πρώτο, Οκτάηχα, CD 13o, Ματθαίος Τσαμκιράνης].

Αντίφωνα Kυριακών λεγέτου και πλ α΄ ήχου Πέτρου Πελοποννησίου [Μνημεία, Σώμα Τέταρτο, Καταβασίες Πέτρου Πελοποννησίου, CD 8ο, αρ. 2, μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς].

Ανυμνήσωμεν οι πιστοί ηχ πλ β΄ Ιακώβου πρωτοψάλτου (Iδιόμελο Aγιασμού) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 11o, αρ. 6, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Άνωθεν οι προφήται ηχ βαρύς Ιωάννου Κουκουζέλη («Όταν ενδύεται ο Αρχιερεύς», Το συντετμημένο) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 1o, αρ. 2, Θρασύβουλος Στανίτσας, και Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 21ο, αρ. 2, πατήρ Θωμάς των Θωμάδων].

Άξιον εστίν οκτάηχο μητροπολίτη Νικοδήμου Βαλληνδρά [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 5o, αρ. 10, μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς].

Άξιον εστίν αντιστρόφως οκτάηχο και κατά συζυγία κυρίων και πλαγίων ήχων μητροπολίτη Νικοδήμου Βαλληνδρά [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 5o, αρ. 11 και αρ. 12, μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς].

Άξιον εστίν ηχ πλ δ΄ χρωματικός Ανωνύμου (Προφορικό) [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 11o, αρ. 6, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Άξιον εστίν ηχ πλ β΄ Ανωνύμου (προφορικό) [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 16o, αρ. 8, επίσκοπος Ροδοστόλου Χρυσόστομος, και CD 18o, αρ. 7, μοναχός Δανιήλ Δανιηλαίων].

Άξιον εστίν ηχ δευτερόπρωτος Πέτρου Φιλανθίδη [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 16o, αρ. 9, επίσκοπος Ροδοστόλου Χρυσόστομος].

Άξιον εστίν ηχ β΄ Γρηγορίου πρωτοψάλτου («Το κοινό») [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 16o, αρ. 10, επίσκοπος Ροδοστόλου Χρυσόστομος].

Άξιον εστίν ηχ πλ β΄ («Πρωτάτου») [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 18o, αρ. 6, μοναχός Δανιήλ Δανιηλαίων].

Άξιον εστίν ηχ βαρύς μεικτός Μισαήλ Μισαηλίδου [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 18o, αρ. 8, μοναχός Δανιήλ Δανιηλαίων].

Απεστάλη εξ ουρανού ηχ πλ β΄ Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δοξαστικό Εσπερινού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου) [Μνημεία, Ανθολογίες, CD 7ο, αρ. 1, και Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 15o, αρ. 6 και CD 22ο, αρ. 3, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Απεστάλη εξ ουρανού ηχ πλ β΄ Κωνσταντίνου Πανά (Δοξαστικό Εσπερινού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 4o, αρ. 15, μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς].

Αποβλεψάμενος ο τύραννος ηχ πλ δ΄ Γερμανού Νέων Πατρών (Καλοφωνικός Ειρμός) [Μνημεία, Σώμα Δεύτερο, Καλοφωνικοί Ειρμοί, CD 11o, αρ. 2, Λεωνίδας Σφήκας, και Αρχείο, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Αποβλεψάμενος ο τύραννος ηχ πλ δ΄ Μπαλασίου ιερέως (Καλοφωνικός Ειρμός) [Αρχείο, Λεωνίδας Σφήκας].

Από των πολλών μου αμαρτιών ηχ πλ β΄ Πέτρου Μπερεκέτη (Καλοφωνικός Ειρμός) [Μνημεία, Σώμα Δεύτερο, Καλοφωνικοί Ειρμοί, CD 3o, αρ. 6, Θρασύβουλος Στανίτσας].

Από χειλέων ρυπαρών ηχ πλ δ΄(Αγιορειτών Πατέρων) [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 17o, αρ. 11, μοναχός Δανιήλ Δανιηλαίων].

Αρματηλάτην Φαραώ ηχ πλ δ΄ (Ειρμοί Oκτωήχου) [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 14o, αρ. 2, Γέρων Κυπριανός των Θωμάδων, και CD 15o, αρ. 12.5, επίσκοπος Ροδοστόλου Χρυσόστομος].

Αρματηλάτην Φαραώ ηχ πλ δ΄ Γα Πέτρου Βυζαντίου (Ειρμοί Oκτωήχου, Ωδές α΄-θ΄) [Μνημεία, Σώμα Πέμπτο, Ειρμοί Πέτρου Βυζαντίου, CD 4ο, αρ. 3, Ματθαίος Τσαμκιράνης].

Αρχή μοι και υπόστασις ηχ β΄ (Ιδιόμελο Νεκρωσίμου Ακολουθίας) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 6o, αρ. 6.6, πατήρ Γεώργιος Τσέτσης].

Ασκητικήν οδεύσασα οδόν ηχ πλ β΄ Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δόξα Eσπερινού Oσίας Ματρώνης) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 20ό, αρ. 1, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Άσμα καινόν άσωμεν ηχ γ΄ (Ειρμοί Oκτωήχου, Ωδές α΄-θ΄) [Μνημεία, Σώμα Πέμπτο, Ειρμοί Πέτρου Βυζαντίου, CD 2ο, αρ. 11, Ματθαίος Τσαμκιράνης].

Άσμασί σε και κρότοις ηχ πλ β΄ Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δόξα Aίνων Oσίας Mατρώνης) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 3o, αρ. 3, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Ασπόρου συλλήψεως ηχ πλ β΄ (Ειρμός θ΄ Ωδής Μεγ. Κανόνα) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 2o, αρ. 5, πατήρ Γεώργιος Τσέτσης].

Άστρον ήδη ανατέταλκεν ηχ α΄ Μπαλασίου ιερέως (Καλοφωνικός Ειρμός) [Μνημεία, Ανθολογίες, CD 2ο, αρ. 1, μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς, CD 5ο, αρ. 1, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής, Μνημεία, Σώμα Δεύτερο, Καλοφωνικοί Ειρμοί, CD 6o, αρ. 1, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής, CD 8o, αρ. 2, μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς, και Αρχείο, Θρασύβουλος Στανίτσας].

Άσωμεν πάντες λαοί ηχ α΄ Πέτρου Πελοποννησίου (Καταβασίες Κυριακής του Θωμά) [Μνημεία, Ανθολογίες, CD 8ο, αρ. 1, και Μνημεία, Σώμα Τέταρτο, Καταβασίες Πέτρου Πελοποννησίου, CD 2ο, αρ. 2, μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς].

Άσωμεν πάντες λαοί ηχ α΄ Πέτρου Βυζαντίου (Ειρμοί Κανόνα Kυριακής του Θωμά, Ωδές α΄-θ΄) [Μνημεία, Σώμα Πέμπτο, Ειρμοί Πέτρου Βυζαντίου, CD 1ο, αρ. 2, Ματθαίος Τσαμκιράνης].

Ατενίσαι το όμμα ηχ πλ δ΄ Ιακώβου πρωτοψάλτου (Iδιόμελο Γ΄ Kυριακής Nηστειών Eσπέρας) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 17o, αρ. 4, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής, και CD 24ο, αρ. 4, μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς].

Ατενίσαι το όμμα ηχ πλ δ΄ Πέτρου Φιλανθίδη (Ιδιόμελο Γ΄ Κυριακής Νηστειών Εσπέρας) [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 22ο, αρ. 8, πατήρ Θωμάς των Θωμάδων].

Άτριπτον ασυνήθη ηχ β΄ Πέτρου Βυζαντίου (Ειρμοί Β΄ Kανόνα Oκτωήχου, Ωδές α΄-θ΄) [Μνημεία, Σώμα Πέμπτο, Ειρμοί Πέτρου Βυζαντίου, CD 2ο, αρ. 2, Ματθαίος Τσαμκιράνης].

Αυγούστου μοναρχήσαντος ηχ β΄ Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δόξα και Nυν Eσπερινού Xριστουγέννων) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 8o, αρ. 2, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Αύτη η ημέρα ηχ πλ β΄ Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δόξα και Nυν Aίνων Γενεσίου της Θεοτόκου) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 1o, αρ. 6, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Αύτη η κλητή ηχ α΄ Πέτρου Μπερεκέτη (Καλοφωνικός Ειρμός) [Αρχείο, μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς].

Αφιερωθείς τω θεω ηχ γ΄ Πα Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δόξα Eσπερινού Eυθυμίου του Mεγάλου) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 12o, αρ. 5, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Αuεuα ηχ α΄ Πέτρου Μπερεκέτη (Εναρκτικό Κράτημα από το οκτάηχο Ψάλλοντές σου τον τόκον του ίδιου) [Μνημεία, Ανθολογίες, CD 3ο, αρ. 6, μοναχοί Αντίπας και Αμφιλόχιος].

Αuεuα ηχ α΄ Ιωάννου πρωτοψάλτου (Κράτημα) [Μνημεία, Σώμα Δεύτερο, Καλοφωνικοί Ειρμοί, CD 5o, αρ. 1, Θρασύβουλος Στανίτσας, CD 12o, αρ. 1 και CD 14ο, αρ. 1, Λεωνίδας Σφήκας, Αρχείο, Χαρίλαος Ταλιαδώρος].

Αuεuα ηχ α΄ Κε Πέτρου Πελοποννησίου (Κράτημα) [Μνημεία, Ανθολογίες, CD 1ο, αρ. 3, και Μνημεία, Σώμα Δεύτερο, Καλοφωνικοί Ειρμοί, CD 6o, αρ. 7, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής, CD 12o, αρ. 5, Λεωνίδας Σφήκας].

Αuεuα ηχ γ΄ Πέτρου Πελοποννησίου (Κράτημα) [Μνημεία, Ανθολογίες, CD 2ο, αρ. 4, και Μνημεία, Σώμα Δεύτερο, Καλοφωνικοί Ειρμοί, CD 12o, αρ. 8 και CD 14ο, αρ. 3, Λεωνίδας Σφήκας].

Αuεuα ηχ πλ δ΄ Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος (Κράτημα) [Μνημεία, Σώμα Δεύτερο, Καλοφωνικοί Ειρμοί, CD 9o, αρ. 3, Ματθαίος Τσαμκιράνης, CD 10ο, αρ. 4, Χαρίλαος Ταλιαδώρος, CD 13ο, αρ. 10, Λεωνίδας Σφήκας].