Αρχική » Βιογραφικά » Μελέτιος Σιναϊτης ο Κρης ο Παλαιός

Μελέτιος Σιναϊτης ο Κρης ο Παλαιός (αρχές 18ου αι.)

O Μελέτιος Σιναϊτης ο Κρης, ο "παλαιός" (αρχές 18ου αι.), σε αντίθεση προς άλλον συνώνυμο τον επωνυμούμενο "νέο" (τέλος του 18ου αι.). Γνωστός κυρίως ως ποιητής Καλοφωνικών Ειρμών, από τους οποίους δύο είναι οι πιο διαδεδομένοι (στη χειρόγραφη και έντυπη παράδοση): ο 15σύλλαβος Παντάνασσα πανύμνητε ηχ δ' ("Μνημεία", Σώμα Δεύτερο, Καλοφωνικοί Ειρμοί, CD 8o, αρ. 9, έχει μελοποιηθεί επίσης από τον Γερμανό Nέων Πατρών) και ο άλλος Ποία μήτηρ ηκούσθη παρθένος ηχ δ' (επίσης, CD 8o, αρ. 8), ο οποίος φέρεται στα χειρόγραφα ως καλλωπισθείς από τον σύγχρονο περίπου Mανουήλ Γούτα. O Mελέτιος, με τους δύο αυτούς Καλοφωνικούς Ειρμούς, υπηρέτησε το νέο αυτό μουσικό είδος, στη μεγάλη του ακμή και άνθιση την ίδια εποχή (1650-1720).