Αρχική » Βιβλία » Η Εκκλησιαστική Μουσική του Ελληνισμού μετά την Άλωση (1453-1820)

Η Εκκλησιαστική Μουσική του Ελληνισμού μετά την Άλωση (1453-1820)
Σχεδίασμα Ιστορίας

Η Εκκλησιαστική Μουσική του Ελληνισμού μετά την Άλωση (1453-1820)

Πρόκειται για Κεφάλαιο (το σπουδαιότερο) του βιβλίου «Χειρόγραφα Εκκλησιαστικής Μουσικής 1453-1820», έκδοση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Αθήνα 1980). Το Κεφάλαιο αυτό γράφτηκε, και σχεδιάστηκε, με την προοπτική να αποσπασθεί από τη μεγάλη επιστημονική έκδοση και να αποτελέσει, ήδη από τότε, ένα αυτόνομο χρηστικό εγχειρίδιο. Δυστυχώς, οι γνωστές περιπέτειες του Βιβλίου με τους ανθρώπους της Εθνικής Τράπεζας δεν επέτρεψαν την εφαρμογή της ιδέας στην προγραμματισμένη στιγμή. Έτσι η αυτόνομη αυτή έκδοση έγινε δυνατό να πραγματοποιηθεί μόλις σήμερα, εμπλουτισμένη εξίσου με πολλά φωτογραφικά δείγματα (αυτόγραφα συνήθως των μεγάλων μουσικών της περιόδου). Το κείμενο αναδημοσιεύεται αυτούσιο, χωρίς φραστικές ή άλλες αναθεωρήσεις, με μικρές μόνο βιβλιογραφικές συμπληρώσεις, όπου κρίθηκε αναγκαίο. Η σύνταξή του στηρίζεται εξολοκλήρου στις πηγές, συγκεκριμένα στη μελέτη 5.000 περίπου μουσικών χειρογράφων (4.500 και πλέον σε επιτόπια αυτοψία) διάσπαρτων σ’ όλο τον κόσμο. Το κύριο Σώμα καταγράφει, συμπυκνωμένα και διαγραμματικά, την πολύτροπη μουσική δραστηριότητα, τις περιόδους της τυχόν κάμψης ή ακμής, τις αναγκαίες χρονοθετήσεις, τους συνθέτες, τα μέλη, τα μουσικά βιβλία, τη νεωτερική εκάστοτε ροπή και, αναλυτικά, την πλουσιότατη χειρόγραφη παραγωγή, με ορατή την ιστορική καμπύλη από την Άλωση ως την Επανάσταση. Απεναντίας, οι επιμέρους ειδικοί σχολιασμοί και οι πληροφορίες των πηγών διοχετεύονται στις Σημειώσεις, οι οποίες, στην περίπτωση αυτή, δεν λειτουργούν μόνο ως η αναγκαία τεκμηρίωση, αλλά αποτελούν, ταυτόχρονα, συμπυκνωμένους πληροφοριακούς πυρήνες για την περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη. Τέλος, τα Φωτογραφικά δείγματα πρέπει να θεωρηθεί ότι λειτουργούν επίσης ως ένας παράλληλος εικονογραφικός σχολιασμός, ενώ το Λεξιλόγιο των μουσικών όρων ως απαραίτητο κλειδί για την απρόσκοπτη κατανόηση του ειδικού αυτού κλειστού αντικειμένου. Τα τελευταία χρόνια διανέμεται ως διδακτικό εγχειρίδιο στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου, Αριστοτελείου και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών [Ετοιμάζεται και Αγγλική έκδοση.]