Αρχική » Βιβλία » Αναλυτική και Κριτική Βιβλιογραφία της Ελληνικής Εκκλησιαστικής Μουσικής

Αναλυτική και Κριτική Βιβλιογραφία της Ελληνικής Εκκλησιαστικής Μουσικής

Αναλυτική και Κριτική Βιβλιογραφία της Ελληνικής Εκκλησιαστικής Μουσικής

Όπως δηλώνει και ο παρενθετικός υπότιτλος (Περιγραφική και Εκδοτική Δοκιμή), πρόκειται για πρόδρομη εκδοτική δοκιμή μιας τρίτομης Βιβλιογραφίας των Μουσικών Εντύπων που άρχισε να ετοιμάζεται από τότε (Α΄ Τα Έντυπα Μουσικά Βιβλία (1820-1900), Β΄ Τα Έντυπα Μουσικά Βιβλία (1901-1971), Γ΄Αυτοτελή και Περιοδικά Δημοσιεύματα). «Τα συγκεκριμένα δείγματα που παρουσιάζονται έχουν συγκροτήσει, εσκεμμένα, μιαν ενιαία ειδολογική ενότητα. Πρόκειται για τις πρώτες διαδοχικές εκδόσεις του Ειρμολογίου από το 1825 ως το 1860». Η έρευνα προωθήθηκε αποφασιστικά αργότερα (1988-1989) με ειδικό Ηλεκτρονικό Πρόγραμμα. Έτσι έχει ετοιμασθεί το Α΄ Μέρος, διευρυμένο (1820-1920), το πιο σημαντικό, καθώς περιλαμβάνει σπουδαιότατη μουσική ύλη ενός αιώνα, καταχωρημένη σε άγνωστα ή δυσπρόσιτα, ακόμη και σήμερα, μουσικά έντυπα, τα οποία, από την άποψη αυτή, εντάσσονται σχεδόν στην κατηγορία των χειρογράφων. Το ήδη έτοιμο Α΄ αυτό Μέρος (σε δίτομη μορφή) τεκμηριώνεται με πλουσιότατη εικονογράφηση και συνοδεύεται από πολλά χρησιμότατα Ηλεκτρονικά Αρχεία, με τα οποία γίνεται χρηστικά προσιτή η σύνολη μουσική ύλη (συνθέτες και έργα), η οποία εμπεριέχεται στα Έντυπα Βιβλία της συγκεκριμένης αυτής περιόδου (1820-1920).