Αρχική » Αρχείον Εκκλησιαστικής Μουσικής » Πατριαρχικά Μουσικά Αρχεία » CD » CD 7o

CD 7o

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΡΩΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ

Αρχείον Εκκλησιαστικής Μουσικής - Πατριαρχικά Μουσικά Αρχεία Αρχείον Εκκλησιαστικής Μουσικής - Πατριαρχικά Μουσικά Αρχεία

1 CD (ΑΠΑ 07)
Διάρκεια: 59´.25´´
Ηχογράφηση: Πατριαρχικός Ναός 1962

Αθήνα 2018, ISBN 978-960-8009-51-6

Περιεχόμενα

 1. Ιδιόμελα Αίνων ήχος α΄, Κύριε εκέκραξα, Κατευθυνθήτω, Σέ τον της Παρθένου, κλπ, Ιδιόμελα Αποστίχων ήχος πλ β΄, Σήμερον ο Χριστός, Ήπλωσεν η πόρνη (Στανίτσας - Δανιηλίδης) 9΄.50΄
 2. Κύριε η εν πολλαίς αμαρτίαις ήχος πλ δ΄ (σύντομο, Στανίτσας) 9΄.31΄΄
 3. Σοφία ορθοί - Φως ιλαρόν (χύμα, Πατριάρχης Αθηναγόρας) 0΄.33΄΄
 4. Κέλευσον - Σοφία ορθοί - Φως Χριστού (ιερέας) - Ανάγνωσμα Ιώβ (Πατριάρχης Αθηναγόρας) 1΄.31΄΄
 5. Κατευθυνθήτω η προσευχή μου ήχος πλ β΄ «μέλος αρχαίον, σύντομον (ιερέας), αργό (Στανίτσας και όλος ο χορός) 2΄.25΄΄
 6. Ευαγγέλιο (διάκονος Καλλίνικος) - Δόξα σοι Κύριε ήχος β΄ (Στανίτσας) 4΄.42΄΄
 7. Είπωμεν πάντες - Ευχές υπέρ των Κατηχουμένων (διάκονος Καλλίνικος - ιερέας) 6΄.45΄΄
 8. Νυν αι δυνάμεις ήχος πλ β΄ (εκδοχή Πρίγγου, Στανίτσας) 4΄.57΄΄
 9. Πληρωτικά, κλπ (διάκονος Καλλίνικος) - Πάτερ ημών (Πατριάρχης Αθηναγόρας) 5΄.07΄΄
 10. Γεύσασθε και ίδετε ήχος βαρύς (Γεωργίου Κρητός, Δανιηλίδης) 4΄.57΄΄
 11. Μετά φόβου .. Είη το όνομα - Απόλυση (διάκονος - ιερέας - Πατριάρχης - Στανίτσας) 4΄.21΄΄
 12. Γεύσασθε και ίδετε ήχος α΄ τετράφωνος (Κλαδά, Δανιηλίδης) 4΄.57΄΄

Σχολιασμός

Νυν αι δυνάμεις ήχος πλ β΄ (εκδοχή Πρίγγου, Στανίτσας)

Κατέβασμα
Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο


Γεύσασθε και ίδετε ήχος βαρύς (Γεωργίου Κρητός, Δανιηλίδης)

Κατέβασμα
Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο