Αρχική » Αρχείον Εκκλησιαστικής Μουσικής » Πατριαρχικά Μουσικά Αρχεία » CD » CD 11o

CD 11o

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
ΟΡΘΡΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

Αρχείον Εκκλησιαστικής Μουσικής - Πατριαρχικά Μουσικά Αρχεία Αρχείον Εκκλησιαστικής Μουσικής - Πατριαρχικά Μουσικά Αρχεία

1 CD (ΑΠΑ 11)
Διάρκεια: 72´.08´´
Ηχογράφηση: Πατριαρχικός Ναός 1965/1966

Αθήνα 2018, ISBN 978-960-8009-51-6

Περιεχόμενα

  1. Η γέννησίς σου Χριστέ ο θεός ήχος β΄ (Απολυτίκιο) - Η Παρθένος σήμερον ήχος δ΄(Κοντάκιο, ιερείς και χοροί) 3΄.46΄΄
  2. Όσοι εις Χριστόν ήχος α΄ (το του Βήματος και το Δύναμις) με το Κύριε Κύριε επίβλεψον (Πατριάρχης Αθηναγόρας, ιερείς και χοροί) 9΄.10΄΄
  3. Χερουβικό ήχος α΄ (Νικολαΐδης) 13΄.23΄΄
  4. Σέ υμνούμεν ήχος πλ α΄ (πατήρ Τσινάρας) 1΄.57΄΄
  5. Λύτρωσιν απέστειλε ήχος α΄ τετράφωνος (Κοινωνικό, πατήρ Τσινάρας) 9΄.54΄΄
  6. Βυθού ανεκάλυψε πυθμένα - Στίβει θαλάσσης ήχος β΄ χρωματικός (Καταβασίες, Νικολαΐδης - πατήρ Τσινάρας) 15΄.55΄΄
  7. Πάσα πνοή ήχος πλ α΄ (Νικολαΐδης), Αινείτε ήχος πλ α΄(αργό, πατήρ Τσινάρας), Φέρει περιτομήν ήχος πλ α΄, κλπ (Ιδιόμελα Αίνων, Νικολαΐδης - πατήρ Τσινάρας) 10΄.09΄΄
  8. Κύριε εκέκραξα - Κατευθυνθήτω ήχος α΄ (Θρασύβουλος Στανίτσας) 3΄.43΄΄
  9. Απόστολος (Θρασύβουλος Στανίτσας) 3΄.57΄΄

Σχολιασμός

Χερουβικό ήχος α΄ (Νικολαΐδης)

Κατέβασμα
Χωρίς Μουσικό Κείμενο


Λύτρωσιν απέστειλε ήχος α΄ τετράφωνος (Κοινωνικό, πατήρ Τσινάρας)

Κατέβασμα
Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο