Αρχική » Αρχείον Εκκλησιαστικής Μουσικής » Πατριαρχικά Μουσικά Αρχεία » CD » CD 2o

CD 2o

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΡΙΤΗΣ
ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ

Αρχείον Εκκλησιαστικής Μουσικής - Πατριαρχικά Μουσικά Αρχεία Αρχείον Εκκλησιαστικής Μουσικής - Πατριαρχικά Μουσικά Αρχεία

1 CD (ΑΠΑ 02)
Διάρκεια: 68´.21´´
Ηχογράφηση: Πατριαρχικός Ναός 1958

Αθήνα 2018, ISBN 978-960-8009-51-6

Περιεχόμενα

 1. Εις πολλά έτη ήχος β΄(και οι δύο χοροί) 2΄.07΄΄
 2. Ιδού ο Νυμφίος έρχεται ήχος πλ δ΄ (Στανίτσας αργό, Πρίγγος - Δανιηλίδης σύντομο) 8΄.41΄΄
 3. Πόρνη προσήλθε ήχος γ΄, Η πόρνη εν κλαυθμώ ήχος δ΄(Καθίσματα, Πρίγγος - Δανιηλίδης, Στανίτσας) 5΄.45΄΄
 4. Ρήμα τυράννου ήχος β΄ (Ειρμός η΄ Ωδής, Στανίτσας) 1΄.32΄΄
 5. Τον νυμφώνα σου βλέπω ήχος γ΄ (Εξαποστειλάριο, Πρίγγος - Στανίτσας) 2΄.01΄΄
 6. Σέ τον της Παρθένου ήχος α΄, κλπ (Ιδιόμελα Αίνων, Πρίγγος - Δανιηλίδης, Στανίτσας) 4΄.45΄΄
 7. Κύριε η εν πολλαίς αμαρτίαις ήχος πλ δ΄ (Δοξαστικό Αποστίχων, κατά την εκδοχή Κ. Πρίγγου, Στανίτσας) 19΄.08΄΄
 8. Το ίδιο σύντομο (Μ. Τετάρτη πρωί, μέλος - ερμηνεία Κων/νος Πρίγγος, συνοδεύει ο Νικ. Δανιηλίδης) 9΄.13΄΄
 9. Κατευθυνθήτω ήχος πλ δ΄ («μέλος αρχαίον», Πρίγγος - Δανιηλίδης, Στανίτσας) 3΄.38΄΄
 10. Πληρωτικά Κατηχουμένων (διάκονος Παύλος Με¬νεβίσογλου) 1΄.47΄΄
 11. Νυν αι δυνάμεις ήχος πλ β΄ (μέλος - ερμηνεία Κων/νος Πρίγγος, συνοδεύει ο Νικ. Δανιηλίδης) 4΄.37΄΄
 12. Γεύσασθε και ίδετε ήχος α΄ Κε (Ιωάννου Κλαδά, Στανίτσας) 4΄.42΄΄

Σχολιασμός

Κύριε η εν πολλαίς αμαρτίαις ήχος πλ δ΄ (Δοξαστικό Αποστίχων, κατά την εκδοχή Κ. Πρίγγου, Στανίτσας)

Κατέβασμα
Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο


Νυν αι δυνάμεις ήχος πλ β΄ (μέλος - ερμηνεία Κων/νος Πρίγγος, συνοδεύει ο Νικ. Δανιηλίδης)

Κατέβασμα
Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο