Αρχική » Αρχείον Εκκλησιαστικής Μουσικής » Πατριαρχικά Μουσικά Αρχεία (Εκλογή) » CD » Εκλογή CD 4ο

Εκλογή CD 4ο

Αρχείον Εκκλησιαστικής Μουσικής - Πατριαρχικά Μουσικά Αρχεία (Εκλογή) Αρχείον Εκκλησιαστικής Μουσικής - Πατριαρχικά Μουσικά Αρχεία (Εκλογή)

1 CD (ΑΠΑ Ε4)
Διάρκεια: 75´20´´

Αθήνα 2018, ISBN 978-960-8009-51-6

Περιεχόμενα

 1. Των λυπηρών επαγωγαί ήχος πλ δ΄ (Τροπάρια α΄ Ωδής Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνα) 2΄.31΄΄
 2. Άλαλα τα χείλη ήχος πλ δ΄ Γα (Μεγαλυνάριο Μικρού Παρακλητικού Κανόνα) 2΄.13΄΄
 3. Κύριε εκέκραξα ήχος α΄ (Ιακώβου πρωτοψάλτου) 5΄.47΄΄
 4. Τον δεσπότην και αρχιερέα ήχος βαρύς (φήμη παλαιά) 5΄.21΄΄
 5. Οι τα Χερουβείμ ήχος γ΄ (Γρηγορίου πρωτοψάλτου) 12΄.12΄΄
 6. Αίμα και πυρ ήχος πλ δ΄ (Δοξαστικό Αίνων Κυριακής μετά τα Χριστούγεννα) 4΄.13΄΄
 7. Εκάθισεν Αδάμ ήχος πλ β΄ (Δοξαστικό Εσπερινού Κυριακής της Τυροφάγου) 5΄.15΄΄
 8. Ω πόσων αγαθών ήχος β΄ (Δοξαστικό Εσπερινού Κυριακής του Ασώτου) 4΄.43΄΄
 9. Πάτερ αγαθέ ήχος πλ β΄ (Δοξαστικό Αί-νων Κυριακής του Ασώτου) 5΄.15΄΄
 10. Προκαθάρωμεν εαυτούς ήχος α΄ (Δοξαστικό Αίνων Κυριακής της Απόκρεω) 5΄.07΄΄
 11. Άνωθεν οι προφήται ήχος βαρύς (Ιωάννου Κουκουζέλη) 10΄.53΄΄
 12. Οι τα Χερουβείμ ήχος α΄ (Κων/νου Πρίγγου) 9΄.06΄΄
 13. Πολυχρονισμός Πατριάρχου Αθηναγόρα (μέλος Κων/νου Πρίγγου) 2΄.05΄΄

Σχολιασμός

Χερουβικό ήχος γ΄ (Γρηγορίου πρωτοψάλτου)

Κατέβασμα
Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο


Αίμα και πυρ ήχος πλ δ΄ (Δοξαστικό Αίνων Κυριακής μετά την Χριστού Γέννηση)

Κατέβασμα
Χωρίς Μουσικό Κείμενο


Ω πόσων αγαθών ήχος β΄ (Δοξαστικό Εσπερινού Κυριακής του Ασώτου)

Κατέβασμα
Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο


Άνωθεν οι προφήται ήχος βαρύς Ιωάννου Κουκουζέλη (το συντετμημένο Κωνσταντίνου πρωτοψάλτου)

Κατέβασμα
Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο


Οι τα Χερουβείμ ήχος πλ α΄ (Κωνσταντίνου Πρίγγου)

Κατέβασμα
Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο