Αρχική » Αρχείον Εκκλησιαστικής Μουσικής » Πατριαρχικά Μουσικά Αρχεία (Εκλογή) » CD » Εκλογή CD 3ο

Εκλογή CD 3ο

Αρχείον Εκκλησιαστικής Μουσικής - Πατριαρχικά Μουσικά Αρχεία (Εκλογή) Αρχείον Εκκλησιαστικής Μουσικής - Πατριαρχικά Μουσικά Αρχεία (Εκλογή)

1 CD (ΑΠΑ Ε3)
Διάρκεια: 77´19´´

Αθήνα 2018, ISBN 978-960-8009-51-6

Περιεχόμενα

  1. Ιδού ο Νυμφίος ήχος πλ δ΄(αργό και σύντομο), Βασίλειος Νικολαΐδης - πατήρ Παναγιώτης Τσινάρας (Πατριαρχικός Ναός, Μ. Δευτέρα 1965) 12΄.43΄΄
  2. Νυν αι δυνάμεις ήχος πλ β΄, Βασ. Νικολαΐδης (Πατριαρχικός Ναός, Προηγιασμένη Μ. Τετάρτης 1965) 5΄.32΄΄
  3. Γεύσασθε και ίδετε ήχος α΄ Κε (Κλαδά), πατήρ Τσινάρας (Πατριαρχικός Ναός, Προηγιασμένη Μ. Τετάρτης 1965) 4΄.50΄΄
  4. Εις πάσαν την γην ήχος α΄ (Κοινωνικό), πατήρ Τσινάρας (Πατριαρχικός Ναός, Θρονική Εορτή Αγ. Ανδρέου 1965) 14΄.36΄΄
  5. Έσωσε λαόν ήχος α΄ (Καταβασίες διπλές), Νικολαΐδης - πατήρ Τσινάρας, και με τους δύο χορούς (Πατριαρχικός Ναός, Χριστούγεννα 1965) 11΄.40΄΄
  6. Τον δεσπότην και αρχιερέα ήχος βαρύς (φήμη παλαιά), Βασίλειος Νικολαΐδης (Πατριαρχικός Ναός, Χριστούγεννα 1965) 4΄.27΄΄
  7. Οι τα Χερουβείμ ήχος πλ α΄, Νικολαΐδης (Πατριαρχικός Ναός, Χριστούγεννα 1965) 13΄.23΄΄
  8. Λύτρωσιν απέστειλε ήχος α΄ Κε (Δανιήλ πρωτοψάλτου), πατήρ Τσινάρας (Πατριαρχικός Ναός, Χριστούγεννα 1965) 9΄.54΄΄

Σχολιασμός

Ιδού ο Νυμφίος ήχος πλ δ΄ Γα (αργό, Νικολαΐδης, πατήρ Τσινάρας, και σύντομο)

Κατέβασμα
Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο


Γεύσασθε και ίδετε ήχος α΄ τετράφωνος (Κλαδά, Κοινωνικό Προηγιασμένων, πατήρ Τσινάρας)

Κατέβασμα
Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο


Εις πάσαν την γην ήχος α΄ (Κοινωνικό, πατήρ Τσινάρας)

Κατέβασμα
Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο


Τον δεσπότην και αρχιερέα ήχος βαρύς «μέλος αρχαίον» (Νικολαΐδης)

Κατέβασμα
Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο


Χερουβικό ήχος α΄ (Νικολαΐδης)

Κατέβασμα
Χωρίς Μουσικό Κείμενο


Λύτρωσιν απέστειλε ήχος α΄ τετράφωνος (Κοινωνικό, πατήρ Τσινάρας)

Κατέβασμα
Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο