Αρχική » Αρχείον Εκκλησιαστικής Μουσικής » Πατριαρχικά Μουσικά Αρχεία (Εκλογή) » CD » Εκλογή CD 2ο

Εκλογή CD 2ο

Αρχείον Εκκλησιαστικής Μουσικής - Πατριαρχικά Μουσικά Αρχεία (Εκλογή) Αρχείον Εκκλησιαστικής Μουσικής - Πατριαρχικά Μουσικά Αρχεία (Εκλογή)

1 CD (ΑΠΑ Ε2)
Διάρκεια: 64´06´´

Αθήνα 2018, ISBN 978-960-8009-51-6

Περιεχόμενα

  1. Τον νυμφώνα σου βλέπω ήχος γ΄, «εκ γ΄» και οι δύο χοροί (Πατριαρχικός Ναός, Μ. Τρίτη 1962) 3΄.21΄΄
  2. Κύριε η εν πολλαίς αμαρτίαις ήχος πλ δ΄, Θρ. Στανίτσας και όλος ο χορός (Πατριαρχικός Ναός, Μ. Τρίτη 1960) 22΄.13΄΄
  3. Σέ τον της Παρθένου υιόν ήχος α΄, κλπ (Ιδιόμελα Όρθρου Μ. Τετάρτης), Στανίτσας - Δανιηλίδης (Πατριαρχικός Ναός, Μ. Τετάρτη πρωί 1962) 9΄.50΄΄
  4. Κύριε η εν πολλαίς αμαρτίαις ήχος πλ δ΄ (Σύντομο), Θρ. Στανίτσας (Πατριαρχικός Ναός, Μ. Τετάρτη πρωί 1962) 9΄.31΄΄
  5. Γεύσασθε και ίδετε ήχος βαρύς (Γεωργίου Κρητός), Δανιηλίδης (Πατριαρχικός Ναός, Προηγιασμένη Μ. Τετάρτης 1962) 4΄.57΄΄
  6. Δεύτε αγαλλιασώμεθα ήχος β΄(Ιδιόμελα Εσπερινού Χριστουγέννων), Στανίτσας - Δανιηλίδης (Πατριαρχικός Ναός, 1963) 6΄.40΄΄
  7. Αυγούστου μοναρχήσαντος ήχος β΄ (Δοξαστικό Εσπερινού Χριστουγέννων), Θρ. Στανίτσας (Πατριαρχικός Ναός, 1963) 2΄.39΄΄
  8. Δεύτε λαοί ήχος πλ δ΄ (Δοξαστικό Εσπερινού Κυριακής της Πεντηκοστής), Θρ. Στανίτσας (Πατριαρχικός Ναός, 1962) 4΄.45΄΄

Σχολιασμός

Κύριε η εν πολλαίς αμαρτίαις ήχος πλ δ΄ (Στανίτσας και όλος ο χορός)

Κατέβασμα
Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο


Γεύσασθε και ίδετε ήχος βαρύς (Γεωργίου Κρητός, Δανιηλίδης)

Κατέβασμα
Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο


Δεύτε λαοί ήχος πλ δ΄(Δοξαστικό Εσπερινού, Στανίτσας)

Κατέβασμα
Χωρίς Μουσικό Κείμενο