Αρχική » Αρχείον Εκκλησιαστικής Μουσικής » Πατριαρχικά Μουσικά Αρχεία (Εκλογή) » CD » Εκλογή CD 1ο

Εκλογή CD 1ο

Αρχείον Εκκλησιαστικής Μουσικής - Πατριαρχικά Μουσικά Αρχεία (Εκλογή) Αρχείον Εκκλησιαστικής Μουσικής - Πατριαρχικά Μουσικά Αρχεία (Εκλογή)

1 CD (ΑΠΑ Ε1)
Διάρκεια: 73´.15´´

Αθήνα 2018, ISBN 978-960-8009-51-6

Περιεχόμενα

 1. Κύριε η εν πολλαίς αμαρτίαις ήχος πλ δ΄ (Σύντομο), Κων/νος Πρίγγος (Πατριαρχικός Ναός, Μ. Τετάρτη πρωί 1958) 9΄.13΄΄
 2. Νυν αι δυνάμεις ήχος πλ β΄, Κων/νος Πρίγγος (Πατριαρχικός Ναός, Προηγιασμένη Μ. Τετάρτης 1958) 4΄.37΄΄
 3. Έδωκας κληρονομίαν ήχος πλ δ΄ (Μέγα Προκείμενο), Δανιηλίδης - Στανίτσας (Πατριαρχικός Ναός 1959) 6΄.01΄΄
 4. Δεύτε εκκαθάρωμεν ήχος πλ δ΄ (Ιδιόμελο Α΄ Κυριακής Νηστειών), Δανιηλίδης (Πατριαρχικός Ναός 1959) 5΄.54΄΄
 5. Φως ιλαρόν ήχος β΄ («μέλος αρχαίον»), και οι δύο Χοροί, προεξάρχει ο Στανίτσας (Πατριαρχικός Ναός, Εσπερινός Πρώτης του Έτους 1960) 5΄.29΄΄
 6. Οι τα Χερουβείμ ήχος πλ α΄ Στανίτσας (Πατριαρχικός Ναός, Πρώτη του Έτους 1960) 9΄.04΄΄
 7. Πληρωτικά, διάκονος Ευάγγελος Γαλάνης - Πιστεύω, Πατριάρχης Αθηναγόρας (Πρώτη του Έτους 1960) 5΄.47΄΄
 8. Τη υπερμάχω ήχος πλ δ΄ («μέλος αρχαίον»), Θρ. Στανίτσας (Σκούταρι, 22 Μαρτ. 1957) 10΄.37΄΄
 9. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε - Αλληλούια (Εφύμνια), Θρ. Στανίτσας (Σκούταρι, 22 Μαρτ. 1957) 2΄.55΄΄
 10. Στιχηρά Προσόμοια Κοιμήσεως Θεοτόκου ήχος α΄, Θρ. Στανίτσας - Χρήστος Τσολακίδης (Μπεσίκτας, Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου, 14 Αυγ. 1957) 8΄.53΄΄
 11. Τον δεσπότην και αρχιερέα ήχος βαρύς (φήμη παλαιά), Δημ. Μαγούρης (Σκούταρι, Ναός Προφήτου Ηλιού, 20 Ιουλ. 1957) 4΄.24΄΄

Σχολιασμός

Κύριε η εν πολλαίς αμαρτίαις ήχος πλ δ΄ (Δοξαστικό Αποστίχων, κατά την εκδοχή Κ. Πρίγγου, Στανίτσας)

Κατέβασμα
Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο


Νυν αι δυνάμεις ήχος πλ β΄ (μέλος - ερμηνεία Κων/νος Πρίγγος, συνοδεύει ο Νικ. Δανιηλίδης)

Κατέβασμα
Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο


Τη υπερμάχω ήχος πλ δ΄(αργό, οι στίχοι του δεξιού χορού, Θρ. Στανίτσας)

Κατέβασμα
Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο


Χαίρε Νύμφη - Αλληλούια (Στανίτσας)

Κατέβασμα
Χωρίς Μουσικό Κείμενο