Αρχική » Μουσικός Θησαυρός της Κω » Μουσικός Θησαυρός της Κω » CD » CD 3ο

CD 3ο

ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ • ΜΟΙΡΟΛΟΓΙΑ

Μουσικός Θησαυρός της Κω - Μουσικός Θησαυρός της Κω

1 CD (ΜΘΚ 03)
Διάρκεια: 61´05´´

Αθήνα 2021, ISBN 978-960-8009-56-1

Περιεχόμενα

[Ευφημία Βαρκά, ετών 30 - Αντιμάχεια, Οκτ. 1967:]
 1. Μπρόβαλε χρυσοπέρδικα (Όταν φέρνουν τα προικιά του γαμπρού στο σπίτι της νύψης)
 2. Στολίσετε την πέρδικα (Όταν στολίζουν τη νύφη)
 3. Ο ήλιος εβασίλεψε (Όταν χο ρεύει η νύφη)
 4. Ήθελα με τη μοίρα μου (Στα «ξημερώματα» της πρώτης νύχτας του γάμου)
 5. Θυμάμαι και μαραίνομαι (Το πρωί του Αντίγαμου)
[Χαριτωμένη Γιαλίζη, ετών 40 - Πυλί, Μάιος 1967:]
 1. Στολίσετε μεταξωτά (Όταν στολίζουν τα προικιά)
 2. Παρβέρη τα ξυράφια σου (Όταν ξυρίζουν τον γαμπρό)
 3. Στολίσετέ τον το γαμπρό (Όταν στολίζουν τον γαμπρό)
 4. Πάνω σε δέκα μάρμαρα (Όταν στολίζουν τη νύφη)
 5. Ήβγεν η νύφη στο χορό (Όταν χορεύει η νύφη)
 6. Ήρταν πουλάκια τ’ ουρανού (Όταν μεταφέρουν τα προικιά του γαμπρού στο σπίτι της νύφης)
 7. Χατέστε να πηγαίνομε (Όταν αποχωρούν στο τέλος της γαμήλιας τελετής)
 8. Κλάψετε να την κλάψομε (Μοιρολόι σε γυναίκα που πέθανε νέα)
 9. Ποθάνανε πολλοί γιατροί (Μοιρολόι σε άντρα και πατέρα που πέθανε νέος)

Σχολιασμός

Ευφημία Βαρκά (σήμερα σύζυγος Φίλιππου Θεοφιλίδη), ετών 30, ετών 62

Ευφημία Βαρκά (σήμερα σύζυγος Φίλιππου Θεοφιλίδη), ετών 30

4. Ήθελα με τη μοίρα μου

Ευφημία Βαρκά (σήμερα σύζυγος Φίλιππου Θεοφιλίδη), ετών 30 - Αντιμάχεια, Οκτώβριος 1967.


Στίχοι

«Στα ξημερώματα» (της πρώτης νύχτας του γάμου), κατά την αφηγήτρια.

5. Θυμάμαι και μαραίνομαι

Ευφημία Βαρκά (σήμερα σύζυγος Φίλιππου Θεοφιλίδη), ετών 30 - Αντιμάχεια, Οκτώβριος 1967.


Στίχοι

«Το πρωί του αντίγαμου» (της επόμενης δηλαδή μέρας), κατά την αφηγήτρια.

Χαριτωμένη Γιαλίζη, το γένος Αριστείδη Ζαμάγια, ετών 40

Χαριτωμένη Γιαλίζη, το γένος Αριστείδη Ζαμάγια, ετών 40

11. Πες μου να ζεις και να χαρείς

Χαριτωμένη Γιαλίζη, το γένος Αριστείδη Ζαμάγια, ετών 40 - Πυλί, Μάιος 1967.


Στίχοι Στίχοι Στίχοι Στίχοι

«Όταν μεταφέρουν τα προικιά του γαμπρού στο σπίτι της νύφης» (στον αντίγαμο, την επόμενη μέρα του γάμου). Συνεκτική, έμμετρη και ασματική, περιγραφή της σκηνής της μεταφοράς των προικιών του γαμπρού στο σπίτι της νήφης (με τη συνοδεία οργάνων, βιολιού και λαούτου). Η στιγμή της αναχώρησης από το σπίτι του γαμπρού και ο αποχαιρετισμός από τη μητέρα (εδώ φαίνεται να έχει πεθάνει ο πατέρας, δίστιχα 1-4/18). Μια μοναδική ερμηνεία, με οίστρο και μέθεξη στο κοινωνικό αποτύπωμα του εθίμου, σε λόγο και μέλος. Αρχικό τμήμα, πλήρες στην Κύρια Έκδοση, CD 3o, αρ. 11.

14. Ποθάνανε πολλοί γιατροί

Χαριτωμένη Γιαλίζη, το γένος Αριστείδη Ζαμάγια, ετών 40 (Συνοδεύει ψιθυριστά η Στυλιανή Καραθωμά, ετών 40) - Πυλί, Μάιος 1967.


Στίχοι Στίχοι Στίχοι Στίχοι

Μοιρολόι σε άντρα και πατέρα που πέθανε νέος. Μοναδικό μνημείο-άκουσμα στη σύνολη εθνική βιβλιογραφία του είδους, το οποίο παραπέμει απευθείας σε «κομμό» αρχαίας τραγωγίας. Τη ’φησα (1ο δίστ.) ~ την άφησαν, κόφτα (2ο δίστ.) ~ πήγαινε.