Αρχική » Μουσικός Θησαυρός της Κω » Μουσικός Θησαυρός της Κω » CD » CD 9ο

CD 9ο

ΣΤΙΧΟΠΛΑΚΙΕΣ (ΙV)

Μουσικός Θησαυρός της Κω - Μουσικός Θησαυρός της Κω

1 CD (ΜΘΚ 09)
Διάρκεια: 55´49´´

Αθήνα 2021, ISBN 978-960-8009-56-1

Περιεχόμενα

 1. Ο Αρρωστάρης (Στεργούλα Καζάντη, ετών 78, Μέλος - Καρδάμενα, Χριστ. 1968)
 2. Ο Άης Γιάννης (Μαριγώ Ρούσου, ετών 82, Μέλος και Απαγγελία - Καρδάμενα, Χριστ. 1968)
 3. Ο Μέρμηγκας (Μαριγώ Ρούσου, 82, Μέλος και Απαγγελία - Καρδάμενα, Χριστ. 1968)
 4. Δέκα φρεγάδες ήτανε (Μαριγώ Ρούσου, 82, Μέλος και Απαγγελία - Καρδάμενα, Χριστ. 1968)
 5. Η Σούσα (Άννα Πλαγγέτη, ετών 40, Μέλος - Καρδάμενα, Χριστ. 1968)
 6. Ο Πραματευτής (Άννα Πλαγγέτη, 40, Μέλος - Καρδάμενα, Χριστ. 1968)
 7. Πέρα στην πέρα γειτονιά (Αναστασία Μηνά, ετών 57, Μέλος - Καρδάμενα, Χριστ. 1968)
 8. Της Ουριάς το Κάστρο (Αναστασία Μηνά, 57, Μέλος - Καρδάμενα, Χριστ. 1968)
 9. Η Καμάρα (Αγγελικώ Σακέλλη, ετών 60, Μέλος - Αντιμάχεια, Οκτ. 1967)
 10. Ο Άης Γιώργης (Ιερομόναχος Λεόντιος, ετών 66, Μέλος και Απαγγελία - Πόλη της Κω, Απρ. 1965)
 11. Η Σούσα (Φιλίνα Κασιώτη, ετών 90, Απαγγελία - Κέφαλος, Αύγ. 1965)
 12. Η μικρο-Κουμπάρα (Φιλίνα Κασιώτη, 90, Απαγγελία - Κέφαλος, Αύγ. 1965)
 13. Η Δάφνη (Φιλίνα Κασιώτη, 90, Απαγγελία - Κέφαλος, Αύγ. 1965)
 14. Τρεις αντρωμένοι πορπατούν (Στεργούλα Παπασεβαστού, ετών 90, Απαγγελία - Κέφαλος, Αύγ. 1965)
 15. Διώχτεις με μάνα διώχτεις με (Στεργούλα Παπασεβαστού, ετών 90, Απαγγελία - Κέφαλος, Αύγ. 1965)
 16. Πέρα στην πέρα γειτονιά (Στεργούλα Παπασεβαστού, 90, Απαγγελία - Κέφαλος, Αύγ. 1965)
 17. Ο Κάουρας (Στεργούλα Παπασεβαστού, ετών 90, Απαγγελία - Κέφαλος, Αύγ. 1965)

Σχολιασμός

Μαριγώ Ι. Ρούσου, το γένος Νικ. Χαζηκωσταντή, ετών 82

Μαριγώ Ι. Ρούσου, το γένος Νικ. Χαζηκωσταντή, ετών 82

2. Ο Άης Γιάννης

Μαριγώ Ι. Ρούσου, το γένος Νικ. Χαζηκωσταντή, ετών 82 - Καρδάμενα, Χριστούγεννα 1968.


Στίχοι Στίχοι

Ο τίτλος «Άης-Γιάννης» κατά την αφηγήτρια.

Κυωνίτσα (στ. 3) ~ γρ. κυδωνίτσα, κυδωνιά (δέντρο) - κλουθά (στ. 16) ~ ακολουθά - έ σου (στ. 15) ~ (δ)έ(ν) σου - δηάρεις (στ. 19) ~ γρ. θηάρεις, θαρείς, νομίζεις.Άννα Εμμ. Πλαγγέτη, το γένος Μηνά Μηνά, ετών 40

Άννα Εμμ. Πλαγγέτη, το γένος Μηνά Μηνά, ετών 40

5. Η Σούσα

Άννα Εμμ. Πλαγγέτη, το γένος Μηνά Μηνά, ετών 40 - Καρδάμενα, Χριστούγεννα 1968.


Στίχοι Στίχοι Στίχοι

Μελικό σύστημα διστίχου, με ένθετα μονόστιχα ή και τρίστιχα, ανάλογα με το κείμενο και το νόημα (π.χ. 17, 21, κ.ά.).

Σκουπούντο (στ. 6) ~ σκούπιζε - για … γι(α) (στ. 14) ~ ή … ή - ρίζει (στ. 14) ~ ορίζει, έχει - μαρή (στ. 24) ~ μωρή - ορεύεσαι (στ. 26) ~ ονειρεύεσαι - λιανήν (στ. 28) ~ λεπτή - ηρτένε (στ. 35) ~ ήρτε, ήρθε - χαπάρι (στ. 33) ~ είδηση, μήνυμα.Αναστασία Ζαχ. Μηνά, το γένος Σταμάτη Φραζάκη, ετών 57

Αναστασία Ζαχ. Μηνά, το γένος Σταμάτη Φραζάκη, ετών 57

7. Πέρα στην πέρα γειτονιά

Αναστασία Ζαχ. Μηνά, το γένος Σταμάτη Φραζάκη, ετών 57 - Καρδάμενα, Χριστούγεννα 1968.


Στίχοι Στίχοι Στίχοι

Μελικό σχήμα του ενός στίχου με κατάληξη το α΄ ημιστίχιο του επόμενου, και το οποίο επαναλαμβάνεται ως αρχή του νέου στίχου, και πάλι με κατάληξη το α΄ ημιστίχιο του επόμενου (και ούτω καθεξής μέχρι το τέλος).

Θάρεις (στ. 6) ~ γρ. θαρείς, νομίζεις - χαπάρι (στ. 10) ~ είδηση, μήνυμα - φάντης (στ. 12) ~ άφαντη (γίνη φάντης ~ εξαφανίσθηκε) - αρμαστός (στ. 14) ~ αγαπητικός - ταμά (στ. 16) ~ άγνωστη λέξη (κάποια παραφθορά ίσως) - παντήχνει (στ. 16) ~ συναντά - μπα (στ. 18) ~ μπα(ς), μήπως - εσινοκόντεψε (στ. 21) ~ εσιγοκόντεψε, έφτασε κοντά - έν μου μιλά (στ. 25) ~ (δ)έν μου μιλά - γκιούρι (στ. 28) ~ κιούρι, μνήμα (κιβούρι).11. Η Σούσα

Φιλίνα Εμμ. Κασιώτη, το γένος Ιωάννη Παπαβασιλείου («η Φιλίνα του Παπαβασίλη»), ετών 90 - Κέφαλος, Αύγουστος 1965.


Στίχοι Στίχοι Στίχοι

Ιδιαίτερα χαρακτηριστική και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η ρυθμοτονική μουσικότητα και παραστατικότητα της απαγγελτικής εκφοράς (το ίδιο και για την επόμενη, αρ. 12, της ίδιας αφηγήτριας).

Κανάλι (στ. 1) ~ γρ. καμάρι - φέντης (στ. 7) ~ αφέντης, κύρης - εία - ειά (στ. 9, 10) ~ εί(δ)α, ει(δ)ά - γή … γι(α) (στ. 13) ~ ή … ή - ρίζει (στ. 13) ~ ορίζει, έχει - κουμπουρνιά (στ. 15) ~ κτύπημα - κείτου (στ. 20) ~ μείνε ξαπλωμένος (κείτομαι) - μαστραπά (στ. 22) ~ κανάτα - να πα να του γεμίσει (στ. 22) ~ γρ. να πά(ει) να το γεμίσει - τσεσιμέ (στ. 23) ~ βρύση - πιλοάται (στ. 27) ~ απολογάται, απαντά - χωρατεύγεις (στ. 28) ~ αστειεύεσαι, το λες ως αστείο - φεκάρι (στ. 30) ~ γρ. θηκάρι (θήκη) - ζαν (στ. 31) ~ σαν - ταραμό (στ. 32) ~ ταραχισμό, τράνταγμα, σπαρτάρισμα - ηνιώσεν (στ. 38) ~ ένιωσεν, αντιλήφθηκε - χαπάρι (στ. 35) ~ είδηση - κι έ βοηθούσι (στ. 42) ~ και (δ)έ(ν) βοηθούσι - πληές (στ. 43) ~ πλη(γ)ές - βατάνια (στ. 43) ~ γρ. βοτάνια, θεραπεία (δεν υπάρχει) - κιούρι (στ. 47) ~ γρ. κιβούρι, μνήμα, τάφος - τον γκαμό (στ. 51) ~ καημό - και φτά (στ. 57 ~ και αυτά.

12. Η μικρο-Κουμπάρα

Φιλίνα Εμμ. Κασιώτη, το γένος Ιωάννη Παπαβασιλείου («η Φιλίνα του Παπαβασίλη»), ετών 90 - Κέφαλος, Αύγουστος 1965.


Στίχοι Στίχοι Στίχοι

Ζαν … ζαν (στ. 1) ~ σαν … σαν - ξομπλιάζεις (στ. 3) ~κεντάς - θέλ’ α (στ. 4) ~ θέλει να, θα - χιντήσεις (στ. 15) ~ μάλλον συντύχεις, να μιλήσεις - είεν (στ. 25) ~ εί(δ)εν - ήσφαλε (στ. 25) ~ έσφαλε, έκανε λάθος, αμάρτησε - επιλοήθην (στ. 27) ~ απολογήθηκεν, είπε - δαφτισμένος (στ. 28) ~ βαπτισμένος.