Αρχική » Μουσικός Θησαυρός της Κω » Μουσικός Θησαυρός της Κω » CD » CD 2ο

CD 2ο

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ (ΙΙ)

Μουσικός Θησαυρός της Κω - Μουσικός Θησαυρός της Κω

1 CD (ΜΘΚ 02)
Διάρκεια: 68´05´´

Αθήνα 2021, ISBN 978-960-8009-56-1

Περιεχόμενα

 1. Πώς ήθελα να μη ξεχνώ (Ευφημία Βαρκά, ετών 30 - Αντιμάχεια, Οκτ. 1967)
 2. Η Βάρκα (Ευφημία Βαρκά, 30 - Αντιμάχεια, Οκτ. 1967)
 3. Η Γιόλα (Ευφημία Βαρκά, 30 - Αντιμάχεια, Οκτ. 1967)
 4. Η Γιόλα (2η εκδοχή, Ευφημία Βαρκά, 30 - Αντιμάχεια, Οκτ. 1967)
 5. Άσπρο μου γαρυφαλλάκι (Ευφημία Βαρκά, 30 - Αντιμάχεια, Οκτ. 1967)
 6. Είσαι ο ήλιος της ημέρας (Ευφημία Βαρκά, 30 - Αντιμάχεια, Οκτ. 1967)
 7. Ήθελα να ’ρθώ να σέ ’βρω (Ευφημία Βαρκά, 30 - Αντιμάχεια, Οκτ. 1967)
 8. Ήθελα να γυρίζανε (Νικόλας Αυγουλάς, ετών 62 - Αντιμάχεια, Οκτ. 1967)
 9. Ελένη (Νικόλας Αυγουλάς, 62 - Αντιμάχεια, Οκτ. 1967)
 10. Κοντακιανή μου λεμονιά (Νικόλας Αυγουλάς, 62 - Αντιμάχεια, Οκτ. 1967)
 11. Έλα η ώρα η καλή (Νικόλας Αυγουλάς, 62 - Αντιμάχεια, Οκτ. 1967)
 12. Σήμερον τα ματάκια μου (Αγγελικώ Σακέλλη, ετών 60 - Αντιμάχεια, Οκτ. 1967)
 13. Το φεγγαράκι τ’ όμορφο (Αγγελικώ Σακέλλη, 60 - Αντιμάχεια, Οκτ. 1967)
 14. Πες μου να ζεις και να χαρείς (Χρήστος Παναγιώτου, ετών 65 - Καρδάμενα, Σεπτ. 1968) ΄
 15. Γιατί καρδιά μου δϊατί (Χρήστος Παναγιώτου, 65 - Καρδάμενα, Σεπτ. 1968)
 16. Έρημε ψεύτικε ντουνιά (Χρήστος Παναγιώτου, 65 - Καρδάμενα, Σεπτ. 1968)
 17. Η Κορδελιάστρα (Χρήστος Παναγιώτου, 65 - Καρδάμενα, Σεπτ. 1968)
 18. Είχα και ηστερήθηκα (Ζαχαρίας Ψύρης, ετών 46, συνοδεύει η Μαρία Παναγιώτου - Καρδάμενα, Σεπτ. 1968)
 19. Ψηλή λιγνή μου ύπερη (Ζαχαρίας Ψύρης, 46 - Καρδάμενα, Σεπτ. 1968)
 20. Παντού υπάρχουν βάσανα (Ζαχαρίας Ψύρης, 46 - Χρήστος Παναγιώτου, 65 - Καρδάμενα, Σεπτ. 1968)
 21. Πουλάκι μου που θρέφουσου (Ζαχαρίας Ψύρης, 46 - Καρδάμενα, Σεπτ. 1968)
 22. Πές μου αν έγινε βουνό (Ζαχαρίας Ψύρης, 46 - Καρδάμενα, Σεπτ. 1968)
 23. Θυμήθου μόνο (Ζαχαρίας Ψύρης, 46 - Καρδάμενα, Σεπτ. 1968)
 24. Πάνε ν’ ανοίξεις μνήματα (Φίλιππος Σακελλαρίδης, ετών 52 - Καρδάμενα, Σεπτ. 1968)
 25. Πο πάνω πο τα φρύδια σου (Φίλιππος Σακελλαρίδης, 52 - Καρδάμενα, Σεπτ. 1968)
 26. Δεν τό ’λεγα στα δυό βουνά (Φίλιππος Σακελλαρίδης, ετών 52 - Καρδάμενα, Σεπτ. 1968)
 27. Τί έχουν τα ματάκια σου (Μηνάς Χαζηστεφανής, ετών 61, λαούτο Αντώνης Γερασκλής, 66 - Καρδάμενα, Χριστ. 1968)
 28. Χίλιες χιλιάδες κυνηγοί (Μηνάς Χαζηστεφανής, 61, λαούτο Αντώνης Γερασκλής, 66 - Καρδάμενα, Χριστ. 1968)
 29. Ξύπνα αγάπη μου (Μηνάς Χαζηστεφανής, 61, Μαρία Παναγιώτου, 28, λαούτο Αντώνης Γερασκλής, 66 - Καρδάμενα, Χριστ. 1968)
 30. Έλα μπρόβαλε (Οι ίδιοι - Καρδάμενα, Χριστ. 1968)
 31. Τί ’ν’ τούτα τα καμώματα (Οι ίδιοι - Καρδάμενα, Χριστ. 1968)
 32. Το Παραπονιάρικο (Οι ίδιοι - Καρδάμενα, Χριστ. 1968)

Σχολιασμός

Ευφημία Βαρκά (σήμερα σύζυγος Φίλιππου Θεοφιλίδη), ετών 30, ετών 62

Ευφημία Βαρκά (σήμερα σύζυγος Φίλιππου Θεοφιλίδη), ετών 30

2. Η Βάρκα

Ευφημία Βαρκά (σήμερα σύζυγος Φίλιππου Θεοφιλίδη), ετών 30 - Αντιμάχεια, Οκτώβριος 1967.


Στίχοι Στίχοι


Λαμπρός σκοπός διστίχων, όπως επίσης κι εδώ η ηχοχρωματική, τονική, και αισθαντική δωρική εκτέλεση.

3. Η Γιόλα

Ευφημία Βαρκά (σήμερα σύζυγος Φίλιππου Θεοφιλίδη), ετών 30 - Αντιμάχεια, Οκτώβριος 1967.


Στίχοι

Πρώτη εκδοχή του συγκεκριμένου σκοπού, «τούρκικο» (κατά τον χαρακτηρισμό της ερμηνεύτριας).

7. Ήθελα να ’ρθώ να σέ ’βρω

Ευφημία Βαρκά (σήμερα σύζυγος Φίλιππου Θεοφιλίδη), ετών 30 - Αντιμάχεια, Οκτώβριος 1967.


Στίχοι

«Μπάλλος» (κατά την ερμηνεύτρια). Τρεις μουσικές φόρμες, διαφορετική για κάθε δίστιχο. Στο πρώτο η μουσική φόρμα καλύπτει και τους δύο στίχους, κάθε ένας από τους οποίου επαναλαμβάνεται κατά την εκτέλεση ομοιότροπα. Στο δεύτερο, πλατυαστική και αναλυτική με παρέμβλητα τσακίσματα - αμάν. Στο τρίτο απλώς η τυπική φόρμα του κοινού διστίχου.

Νικόλας Αυγουλάς («Βενιζέλος»), ετών 62 (ψάλτης)

Νικόλας Αυγουλάς («Βενιζέλος»), ετών 62 (ψάλτης)

9. Ελένη

Νικόλας Αυγουλάς («Βενιζέλος»), ετών 62 (ψάλτης) - Αντιμάχεια, Οκτώβριος 1967.


Στίχοι

Σκοπός με γύρισμα (επανάληψη) του πρώτου και δεύτερου στίχου, με παρεμβαλλόμενη προσφώνηση - τσάκισμα «Ελένη» (από το οποίο και ο τίτλος).

10. Κοντακιανή μου λεμονιά

Νικόλας Αυγουλάς («Βενιζέλος»), ετών 62 (ψάλτης) - Αντιμάχεια, Οκτώβριος 1967.


Στίχοι

Μαρή ~ μωρή, κάμε πλέον νισάφι ~ δείξε πια κατανόηση, έλεος ~ υποχώρησε.

Χρήστος Παναγιώτου, ετών 65

Χρήστος Παναγιώτου, ετών 65

14. Πες μου να ζεις και να χαρείς

Χρήστος Παναγιώτου, ετών 65 - Καρδάμενα, Σεπτέμβριος 1968.


Στίχοι

Μουσική φόρμα του ενός στίχου, με αλλεπάλληλα γυρίσματα, κυρίως στο α΄ ημιστίχιο, και ομοιοκατάληκτη δίστιχη (8σύλλαβη) επωδό - τσάκισμα, όμοια επαναλαμβανόμενη και στον επόμενο στίχο. Δύο ομοιότροπες και ομοιόμορφες μουσικές στροφές, σε χαρακτηριστική και εδώ, ενδιαφέρουσα ερμηνεία (όπως και η επόμενη του ίδιου ερμηνευτή).

15. Γιατί καρδιά μου δϊατί

Χρήστος Παναγιώτου, ετών 65 - Καρδάμενα, Σεπτέμβριος 1968.


Στίχοι

Ζαχαρίας Ψύρης, ετών 46

Ζαχαρίας Ψύρης, ετών 46

18. Είχα και ηστερήθηκα

Ζαχαρίας Ψύρης, ετών 46 - Καρδάμενα, Σεπτέμβριος 1968.


Στίχοι

Σκοπός παλαιότροπος, σε λαμπρή ερμηνευτική απόδοση, με δυναμισμό και ηχοχρωματική έμφαση, αυθεντική και ανεπιτήδευτη, όπως και οι επόμενες του ίδιου.

20. Παντού υπάρχουν βάσανα

Ζαχαρίας Ψύρης, ετών 46 (1η και 2η στροφή) και Χρήστος Παναγιώτου, ετών 65 (3η και 4η) - Καρδάμενα, Σεπτέμβριος 1968.


Στίχοι Στίχοι

23. Θυμήθου μόνο

Ζαχαρίας Ψύρης, ετών 46 - Καρδάμενα, Σεπτέμβριος 1968.


Στίχοι

Μηνάς Χαζηστεφανής, ετών 61

Μηνάς Χαζηστεφανής, ετών 61

27. Τί έχουν τα ματάκια σου

Μηνάς Χαζηστεφανής, ετών 61, λαούτο Αντώνης Γερασκλής, ετών 66 - Καρδάμενα, Χριστούγεννα 1968.


Στίχοι Στίχοι

Δυναμική, και με ιδιαίτερη μέθεξη, η εκφορά του τραγουδιού, δωρικό και αισθαντικό το παίξιμο του λαούτου (και στα επόμενα αρ. 21-22).

32. Το Παραπονιάρικο

Μηνάς Χαζηστεφανής, ετών 61 (συνοδεύει η Μαρία Παναγιώτου, ετών 28), λαούτο Αντώνης Γερασκλής, ετών 66 - Καρδάμενα, Χριστούγεννα 1968.


Στίχοι