Αρχική » Μνημεία Εκκλησιαστικής Μουσικής » Δοξαστικά Ιακώβου Πρωτοψάλτου » CD » Εκλογή CD 1ο

Εκλογή CD 1ο

Μνημεία Εκκλησιαστικής Μουσικής - Δοξαστικά Ιακώβου Πρωτοψάλτου

1 CD (ΜΔΙ Ε1)
Διάρκεια: 72' 32"
Ψάλλει: Πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής

Αθήνα 2010, ISBN 978-960-8009-34-9

Περιεχόμενα

  1. Ασκητικήν οδεύσασα οδόν ηχ πλ β'. Δόξα Eσπερινού Oσίας Ματρώνης (20 Oκτ.). Δοξαστάριο, τόμ.A', σ. 39-43. Διάρκεια 16'.47''.
  2. Όπου επισκιάση ηχ πλ α'. Δόξα Aίνων Σύναξης Aρχαγγέλων (8 Nοεμβρ.). Δοξαστάριο, τόμ. A', σ. 72-74. Διάρκεια 10'.55''.
  3. Aνέτειλε το έαρ ηχ πλ α' Πα. Δόξα Aίνων Aγ. Γεωργίου (23 Aπρ.). Δοξαστάριο, τόμ. B', σ. 8-12. Διάρκεια 15'.28''.
  4. Bασιλεύ ουράνιε ηχ πλ β'. Δόξα και Nυν Aίνων Kυριακής της Πεντηκοστής. Δοξαστάριο, τόμ. B', σ. 374-76. Διάρκεια 14'.24''.
  5. Mήτηρ μεν εγνώσθης ηχ βαρύς Γα. Δογματικό Θεοτοκίο. Δοξαστάριο, τ. B', σ. 403-06. Διάρκεια 14'.49''.

Σχολιασμός

Όπου επισκιάση ηχ πλ α΄

Το Δοξαστικό των Αίνων της Σύναξης των Αρχαγγέλων (8 Νοεμβρίου) Όπου επισκιάση ηχ πλ α' ως κείμενο έχει ως εξής: Όπου επισκιάση η χάρις σου Αρχάγγελε, εκείθεν του διαβόλου διώκεται η δύναμις· ου φέρει γαρ τω φωτί σου προσμένειν ο πεσών Εωσφόρος. Διό αιτούμεν σε, τα πυρφόρα αυτού βέλη τα καθ’ ημών κινούμενα απόσβεσον, τη μεσιτεία σου λυτρούμενος ημάς εκ των σκανδάλων αυτού αξιύμνητε Μιχαήλ Αρχάγγελε. Μέλος έντονα βεβαιωτικό και επικλητικό στον δυναμικό τρόπο του πλαγίου πρώτου ήχου και ήθος γενικά τροπαιοφόρο, με τις κατάλληλες υψιπετείς επιτάσεις στις αρμόδιες νοηματικά λέξεις (“διό αιτούμεν σε”, “λυτρούμενος”, “αξιύμνητε”), στοιχεία τα οποία εξαίρονται λαμπρά στην ερμηνεία εδώ του πατρός Διονυσίου. Σμιλεμένο στη μακρόχρονη λειτουργική πράξη (το έψαλλε συχνά στην Ι. Μ. Δοχειαρίου) αποτυπώνει κατά τρόπο μοναδικό όλες τις λεπτές εκφορές και τις αποχρώσεις του βιώματος (ανεπανάληπτο το ερμηνευτικό ήθος ορισμένων θέσεων). Στο Δοξαστικό αυτό φαίνεται ανάγλυφα η μεγάλη σημασία της ερμηνείας στην ανάδειξη και στην επιβολή του ποιητικού κειμένου που είναι τελικά ένας από τους κύριους στόχους της εκκλησιαστικής ψαλμωδίας.

Κατέβασμα
Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο


Μήτηρ μεν εγνώσθης ηχ βαρύς

Το Δογματικό θεοτοκίο του βαρύ Μήτηρ μεν εγνώσθης ως κείμενο έχει ως εξής: Mήτηρ μεν εγνώσθης υπέρ φύσιν, Θεοτόκε· έμεινας δε παρθένος υπέρ λόγον και έννοιαν· και το θαύμα του τόκου σου ερμηνεύσαι γλώσσα ου δύναται· παραδόξου γαρ ούσης της συλλήψεως, Aγνή, ακατάληπτος εστίν ο τρόπος της κυήσεως· όπου γαρ βούλεται θεός νικάται φύσεως τάξις. Διό σέ πάντες μητέρα του Θεού γινώσκοντες, δεόμεθά σου εκτενώς· Πρέσβευε του σωθήναι τας ψυχάς ημών. Συνθεμένο στον αρχαίο βαρύ ήχο με βάση τον Γα, με κύριο χαρακτηριστικό την ηχηρή υψιφωνία, την οποία υπηρετεί λαμπρά η ερμηνεία, το μέλος αυτό εντυπωσιάζει και καθηλώνει. Πρόκειται για ένα πρωτότυπο άκουσμα που υμνεί και δοξάζει την Παναγία με τρόπο επιβλητικό και στεντόρειο. Η εκτέλεση ηχεί παντού με λαμπρότητα (όπως απαιτεί το μέλος) και, παράλληλα, με απορηματική κατάνυξη (όπως επιβάλλει το μυστήριο της παρθενικής μητρότητας). Άλλο ένα μοναδικό δείγμα της απαράμιλλης εκφραστικής δεινότητας και της ερμηνευτικής δύναμης του πατρός Διονυσίου. Λόγος, μέλος, ερμηνεία, βρίσκονται και εδώ σε μιάν αξεδιάλυτη αρμονία και σύνθεση.

Κατέβασμα
Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο


  • Σύντομος Σχολιασμός - παρουσίαση όλων των δημοσιευμένων εδώ μελών στον ένθετο Τόμο της Εκλογής, σ. 29-32.