Αρχική » Κατάλογοι » Κατάλογος Μελών » Από Ω

Κατάλογος Μελών από Ω


Ωδήν επινίκιον ηχ α΄ Πέτρου Μπερεκέτη (Καλοφωνικός Ειρμός) [Αρχείο, Θρασύβουλος Στανίτσας, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Ωδήν επινίκιον ηχ α΄ Πέτρου Βυζαντίου (Ειρμοί Κανόνα Eισοδίων Θεοτόκου, Ωδές α΄-θ΄) [Μνημεία, Σώμα Πέμπτο, Ειρμοί Πέτρου Βυζαντίου, CD 1ο, αρ. 2, Ματθαίος Τσαμκιράνης].

Ω θείας, ω φίλης ηχ α΄ Πέτρου Μπερεκέτη (Καλοφωνικός Ειρμός) [Αρχείο, μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς].

Ω θείας, ω φίλης ηχ α΄ Γεωργίου Κρητός (Καλοφωνικός Ειρμός) [Αρχείο, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Ω Πάσχα το μέγα α΄ Γεωργίου Κρητός (Καλοφωνικός Ειρμός) [Αρχείο, Θρασύβουλος Στανίτσας, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Ω πώς η παράνομος ηχ πλ β΄ (Δοξαστικό Εσπερινού Μ. Παρασκευής) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 3o, αρ. 5.1, πατήρ Γεώργιος Τσέτσης].

Ως άνθος μαραίνεται ηχ β΄ (Ιδιόμελο Νεκρωσίμου Ακολουθίας) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 6o, αρ. 6.2, πατήρ Γεώργιος Τσέτσης].

Ως άνθρωπος εν ποταμώ ηχ πλ δ΄ (Iδιόμελο A΄ Ώρας Θεοφανείων) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 9o, αρ. 5, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Ως γενναίον εν μάρτυσιν ηχ δ΄ (Προσόμοιο Εσπερινού Αγ. Γεωργίου) [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 15o, αρ. 6.4, επίσκοπος Ροδοστόλου Χρυσόστομος, και CD 17o, αρ. 6, μοναχός Δανιήλ Δανιηλαίων].

Ως εν ηπείρω πεζεύσας ηχ πλ β΄ (Ειρμοί Κανόνα Oκτωήχου - Προφορικοί) [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 14o, αρ. 1, Γέρων Κυπριανός των Θωμάδων, και CD 15o, αρ. 12.4, επίσκοπος Ροδοστόλου Χρυσόστομος].

Ως εν ηπείρω πεζεύσας ηχ πλ β΄ Πέτρου Bυζαντίου (Καταβασίες Kυριακής Tελώνου και Φαρισαίου και Kυριακής της Tυροφάγου, Ωδές α΄-θ΄) [Μνημεία, Σώμα Τέταρτο, Καταβασίες Πέτρου Πελοποννησίου, CD 3ο, αρ. 5, μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς].

Ως εν ηπείρω πεζεύσας ηχ πλ β΄ Πέτρου Βυζαντίου (Ειρμοί Κανόνα Oκτωήχου, Ωδές α΄-θ΄) [Μνημεία, Σώμα Πέμπτο, Ειρμοί Πέτρου Βυζαντίου, CD 4ο, αρ. 1, Ματθαίος Τσαμκιράνης].

Ως μέγα και φοβερόν ηχ πλ δ΄ Γα (Μακαρισμοί Μεταμορφώσεως) [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 16o, αρ. 6.2, επίσκοπος Ροδοστόλου Χρυσόστομος].

Ώσπερ αλάβαστρον ηχ πλ α΄ Πα (Δόξα Aίνων Xαραλάμπους Mεγαλομάρτυρος) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 15o, αρ. 2, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Ω του παραδόξου θαύματος εν ουρανώ (Προσόμοιο Εσπερινού Αγ. Δημητρίου) [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 18o, αρ. 15.1, μοναχός Ακάκιος Δανιηλαίων].

Ω του παραδόξου θαύματος ταις των θαυμάτων (Προσόμοιο Εσπερινού Αγ. Δημητρίου) [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 18o, αρ. 15.2, μοναχός Ακάκιος Δανιηλαίων].

Ω του παραδόξου θαύματος υπέρ Χριστού (Προσόμοιο Εσπερινού Αγ. Δημητρίου) [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 18o, αρ. 15.3, μοναχός Ακάκιος Δανιηλαίων].

Ω των σοφών σου κριμάτων ηχ α΄ Βασιλείου Νικολαΐδη (Εωθινό Ε΄) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 9o, αρ. 6, Παναγιώτης Νεοχωρίτης].

Ώφθης Κωνσταντίνω βασιλεί ηχ β΄ (Προσόμοιο Εσπερινού Αγ. Νικολάου) [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 15o, αρ. 6.3, επίσκοπος Ροδοστόλου Χρυσόστομος, και CD 17o, αρ. 4, μοναχός Δανιήλ Δανιηλαίων].

Ώφθησαν αι πηγαί ηχ λέγετος Πέτρου Πελοποννησίου (Καταβασίες Kυριακής των Bαΐων) [Αρχείο, μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς].

Ώφθησαν αι πηγαί ηχ λέγετος Πέτρου Βυζαντίου (Ειρμοί Κανόνα Kυριακής των Bαΐων, Ωδές α΄-θ΄) [Μνημεία, Σώμα Πέμπτο, Ειρμοί Πέτρου Βυζαντίου, CD 3ο, αρ. 4, Ματθαίος Τσαμκιράνης].