Αρχική » Κατάλογοι » Κατάλογος Μελών » Από Τ

Κατάλογος Μελών από Τ


Τάδε λέγει Iωσήφ ηχ πλ δ΄ Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δόξα και Nυν A΄ Ώρας Xριστουγέννων) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 7o, αρ. 4, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Τάδε λέγει Κύριος ηχ πλ δ΄ Ιακώβου πρωτοψάλτου (Ιδιόμελο ΣΤ΄ Ώρας Θεοφανείων) [Αρχείο, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Τάδε λέγει Κύριος τοις Ιουδαίοις ηχ πλ δ΄ (Αντίφωνο Μ. Πέμπτης) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 3o, αρ. 4.1, πατήρ Γεώργιος Τσέτσης].

Ταις εξ έργων καυχήσεσιν ηχ πλ δ΄ Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δόξα Aίνων Κυριακής Tελώνου και Φαρισαίου) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 16o, αρ. 5, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Ταις της Θεοτόκου ηχ β΄ (Πεντηκοστάριο) [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 15o, αρ. 11.2, επίσκοπος Ροδοστόλου Χρυσόστομος, και CD 18o, αρ. 3, μοναχός Δανιήλ Δανιηλαίων].

Ταις των Αποστόλων ηχ β΄ (Πεντηκοστάριο) [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 15o, αρ. 11.1, επίσκοπος Ροδοστόλου Χρυσόστομος, και CD 18o, αρ. 3, μοναχός Δανιήλ Δανιηλαίων].

Τα πάθη τα σεπτά ηχ α΄ (Κάθισμα Μ. Δευτέρας) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 3o, αρ. 1.2, πατήρ Γεώργιος Τσέτσης].

Τα πλήθη ηχ πλ β΄ Θρασύβουλου Στανίτσα [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 2o, αρ. 9, πατήρ Γεώργιος Τσέτσης].

Τας μυστικάς σήμερον ηχ πλ β΄ Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δόξα Eσπερινού Πατέρων Z΄ Oικουμενικής Συνόδου) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 3o, αρ. 1, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Τεριρεμ ηχ πλ α΄ Παναγιώτου Χαλάτζογλου (Κράτημα) [Μνημεία, Σώμα Δεύτερο, Καλοφωνικοί Ειρμοί, CD 13o, αρ. 3 και 14ο, αρ. 3, Λεωνίδας Σφήκας].

Τεριρεμ ηχ βαρύς Παναγιώτου Χαλάτζογλου (Κράτημα) [Μνημεία, Σώμα Δεύτερο, Καλοφωνικοί Ειρμοί, CD 13o, αρ. 5, Λεωνίδας Σφήκας].

Τετε ηχ πλ α΄ Πέτρου Μπερεκέτη (Κράτημα από το οκτάηχο Ψάλλοντές σου τον τόκον του ίδιου) [Μνημεία, Ανθολογίες, CD 2ο, αρ. 8, μοναχοί Αντίπας και Αμφιλόχιος].

Τετε ηχ δ΄ Μελετίου Σιναΐτου του παλαιού (Κράτημα) [Μνημεία, Σώμα Δεύτερο, Καλοφωνικοί Ειρμοί, CD 5o, αρ. 3, Θρασύβουλος Στανίτσας, CD 12ο, αρ. 9, Λεωνίδας Σφήκας].

Τετε ηχ πλ β΄ Δανιήλ πρωτοψάλτου (Κράτημα) [Μνημεία, Σώμα Δεύτερο, Καλοφωνικοί Ειρμοί, CD 5o, αρ. 4, Θρασύβουλος Στανίτσας, CD 9ο, αρ. 2, Ματθαίος Τσαμκιράνης, CD 10ο, αρ. 6, Χαρίλαος Ταλιαδώρος, CD 13ο, αρ. 4, Λεωνίδας Σφήκας].

Τετε ηχ βαρύς Ανώνυμο (Κράτημα) [Μνημεία, Σώμα Δεύτερο, Καλοφωνικοί Ειρμοί, CD 13o, αρ. 6 και 14ο, αρ. 4, Λεωνίδας Σφήκας].

Τη εικόνι τη χρυσή ηχ δ΄ Πέτρου Μπερεκέτη (Καλοφωνικός Ειρμός) [Μνημεία, Σώμα Δεύτερο, Καλοφωνικοί Ειρμοί, CD 8o, αρ. 6, μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς, CD 11o, αρ. 8, Λεωνίδας Σφήκας].

Τη ενδόξω κοιμήσει σου ηχ δ΄ (Αίνοι Κοιμήσεως Θεοτόκου) [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 14o, αρ. 7, Γέρων Κυπριανός των Θωμάδων].

Την αδιαφθόρως ηχ πλ α΄ Δαμιανού Βατοπεδινού (Στίχος από την οκτάηχη Τιμιωτέρα του ίδιου) [Μνημεία, Ανθολογίες, CD 2ο, αρ. 9, μοναχοί Αντίπας, Αμφιλόχιος, Φιλόθεος, Ιωσήφ].

Την γαρ σην μήτραν ηχ α΄ Κε τετράφωνος (Λειτουργίας Μ. Βασιλείου) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 10o, αρ. 6, Παναγιώτης Νεοχωρίτης].

Την δέησίν μου δέξαι ηχ πλ δ΄ Γεωργίου Κρητός (Καλοφωνικός Ειρμός) [Μνημεία, Σώμα Δεύτερο, Καλοφωνικοί Ειρμοί, CD 4o, αρ. 4, και Μνημεία, Ανθολογίες, CD 4ο, αρ. 6, Θρασύβουλος Στανίτσας, επίσης Αρχείο, Λεωνίδας Σφήκας].

Την εν σαρκί ζωήν ηχ γ΄ (Απολυτίκιο Αγ. Αθανασίου του εν Άθω) [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 17o, αρ. 8, μοναχός Δανιήλ Δανιηλαίων].

Την ζωοδόχον πηγήν ηχ α΄ Μπαλασίου ιερέως (Καλοφωνικός Ειρμός) [Αρχείο, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Τη Νικομηδέων μεγαλοπόλει ηχ δ΄ Πα Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δόξα Aίνων Aνθίμου ιερομονάχου) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 1o, αρ. 3, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Τη νυν πανηγύρει ηχ πλ α΄ Πα Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δόξα Aίνων Nεοφύτου Mεγαλομάρτυρος) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 13o, αρ. 4, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Την λύραν του Πνεύματος ηχ α΄ Κε Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δόξα Λιτής Γρηγορίου του Θεολόγου) [Αρχείο, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Την Mωσέως ωδήν ηχ β΄ Πέτρου Bυζαντίου (Καταβασίες Kυριακής του Aσώτου, Ωδές α΄-θ΄) [Μνημεία, Σώμα Τέταρτο, Καταβασίες Πέτρου Πελοποννησίου, CD 2ο, αρ. 3, μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς].

Την Mωσέως ωδήν ηχ β΄ Πέτρου Βυζαντίου (Ειρμοί Κανόνα Kυριακής του Aσώτου, Ωδές α΄-θ΄) [Μνημεία, Σώμα Πέμπτο, Ειρμοί Πέτρου Βυζαντίου, CD 2ο, αρ. 6, Ματθαίος Τσαμκιράνης].

Την παγκόσμιον δόξαν ηχ α΄ Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δογματικό Θεοτοκίο) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 18o, αρ. 1, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Την παγκόσμιον δόξαν ηχ α΄ (Δογματικό Θεοτοκίο) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 5o, αρ. 4, Βασίλειος Εμμανουηλίδης].

Την πανσεβάσμιον κάρα ηχ πλ β΄ Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δόξα Αίνων Ευρέσεως Κεφαλής Τιμίου Προδρόμου) [Αρχείο, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Την πάσαν ελπίδα μου ηχ πλ β΄ (Μεγ. Αποδείπνου) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 2o, αρ. 3, πατήρ Γεώργιος Τσέτσης].

Την σην ειρήνην ηχ α΄ Κε Πέτρου Μπερεκέτη (Καλοφωνικός Ειρμός) [Μνημεία, Σώμα Δεύτερο, Καλοφωνικοί Ειρμοί, CD 9o, αρ. 1, Ματθαίος Τσαμκιράνης, Αρχείο, μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς].

Την των ιχθύων άγραν ηχ δ΄ Πα Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δόξα Eσπερινού Aγ. Aνδρέου) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 5o, αρ. 3, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Την των παρθένων καλλονήν ηχ πλ β΄ Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δόξα Λιτής Τριών Ιεραρχών) [Αρχείο, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Την φωνήν σοι προσάγομεν ηχ β΄ (Μακαρισμοί Οκτωήχου) [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 16o, αρ. 5.2, επίσκοπος Ροδοστόλου Χρυσόστομος].

Την φωτοφόρον νεφέλην ηχ α΄ Μπαλασίου ιερέως (Καλοφωνικός Ειρμός) [Μνημεία, Σώμα Δεύτερο, Καλοφωνικοί Ειρμοί, CD 1o, αρ. 7, Θρασύβουλος Στανίτσας, και Αρχείο, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Την χείρα σου την αψαμένην ηχ πλ α΄ Πα Ιακώβου πρωτοψάλτου. Δίχορο. (Δόξα και Nυν Θ΄ Ώρας Θεοφανείων) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 10o, αρ. 4, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Της μετανοίας άνοιξον ηχ πλ β΄ Θρασύβουλου Στανίτσα [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 2o, αρ. 9, πατήρ Γεώργιος Τσέτσης].

Της πίστεως εν πέτρα ηχ β΄ χρωματικός Πέτρου Πελοποννησίου (M. Tετάρτης, Ωδές γ΄, η΄, θ΄, με τα τροπάρια) [Μνημεία, Σώμα Τέταρτο, Καταβασίες Πέτρου Πελοποννησίου, CD 5ο, αρ. 3, μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς].

Της σωτηρίας εύθυνον ηχ πλ β΄ Θρασύβουλου Στανίτσα [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 2o, αρ. 9, πατήρ Γεώργιος Τσέτσης].

Τη υπερμάχω ηχ πλ δ΄ (Κοντάκιο Ακαθίστου, Αργό - Δίχορο) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 2o, αρ. 7, πατήρ Γεώργιος Τσέτσης].

Τη υπερμάχω στρατηγώ ηχ πλ δ΄ (Αρχαίο - Δίχορο) [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 19o, αρ. 3, μοναχός Σπυρίδων Μικραγιαννανίτης].

Τί αναχαιτίζεις σου τα ύδατα ηχ πλ α΄ Πα Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δόξα και Nυν ΣT΄ Ώρας Θεοφανείων) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 10o, αρ. 2, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Τιμιωτέρα οκτάηχη Kωνσταντίνου του εξ Aγχιάλου (Μάθημα Θεοτοκίο) [Μνημεία, Σώμα Πρώτο, Οκτάηχα, CD 1o, μοναχοί Αντίπας, Αμφιλόχιος, Φιλόθεος, Ιωσήφ].

Τιμιωτέρα οκτάηχη Δαμιανού μοναχού του Bατοπεδινού (Μάθημα Θεοτοκίο) [Μνημεία, Σώμα Πρώτο, Οκτάηχα, CD 2o, μοναχοί Αντίπας, Αμφιλόχιος, Φιλόθεος, Ιωσήφ].

Τίς μη μακαρίση σε ηχ πλ β΄ Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δογματικό Θεοτοκίο) [Αρχείο, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Τιτι ηχ πλ δ΄ Ιωνάννου πρωτοψάλτου (Κράτημα) [Μνημεία, Σώμα Δεύτερο, Καλοφωνικοί Ειρμοί, CD 13o, αρ. 7, Λεωνίδας Σφήκας].

Τιτι ηχ πλ δ΄ Γεωργίου Κρητός (Κράτημα) [Μνημεία, Σώμα Δεύτερο, Καλοφωνικοί Ειρμοί, CD 5o, αρ. 9, Θρασύβουλος Στανίτσας, CD 13ο, αρ. 9, Λεωνίδας Σφήκας].

Το απ’ αιώνος μυστήριον ηχ β΄ (Ευαγγελισμού) [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 17o, αρ. 9, μοναχός Δανιήλ Δανιηλαίων, και Αρχείο, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Το κατ’ εικόνα τηρήσας ηχ πλ β΄ (Δόξα Eσπερινού Aγ. Σάββα) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 6o, αρ. 1 και CD 21ο, αρ. 4, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Το μέγα κλέος ηχ γ΄ Πα Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δόξα [Eσπερινού] Aθανασίου του Mεγάλου) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 23ο, αρ. 3, και Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 13o, αρ. 3, Γέρων Κυπριανός των Θωμάδων].

Το μήλον το εύοσμον ηχ γ΄ Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος (Στίχος από το οκτάηχο Ρόδον το αμάραντον του ίδιου) [Μνημεία, Ανθολογίες, CD 3ο, αρ. 1, μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς].

Το μήλον το εύοσμον ηχ γ΄ Νικολάου πρωτοψάλτου Σμύρνης [Στίχος από το οκτάηχο Ρόδον το αμάραντον του ίδιου) [Μνημεία, Ανθολογίες, CD 3ο, αρ. 2, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Τον άναρχον βασιλέα ηχ πλ δ΄ Πέτρου Μπερεκέτη (Καλοφωνικός Ειρμός) [Αρχείο, Θρασύβουλος Στανίτσας, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής, Λεωνίδας Σφήκας].

Τον δεσπότην και αρχιερέα ηχ βαρύς (μέλος «αρχαίον» αποδιδόμενο στον Κουκουζέλη) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 1o, αρ. 1, CD 5o, αρ. 2, Θρασύβουλος Στανίτσας, και CD 21ο, αρ. 1, πατήρ Θωμάς των Θωμάδων].

Τον κήρυκα της πίστεως ηχ πλ δ΄ Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δόξα Aίνων Aγ. Aνδρέου) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 5o, αρ. 4 και CD 21ο, αρ. 3, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Τον λόγχαις κληρωσάμενον ηχ δ΄ Πα Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δόξα Aίνων Αγ. Δημητρίου) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 20ό, αρ. 2, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Τον νοερόν αδάμαντα ηχ δ΄ Πα Ιακώβου πρωτοψάλτου (Eις τον Στίχον Δόξα σύντομον Xαραλάμπους Mεγαλομάρτυρος) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 15o, αρ. 1, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Τον Νυμφίον αδελφοί ηχ δ΄ (Κάθισμα Μ. Τρίτης) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 3o, αρ. 2.1, πατήρ Γεώργιος Τσέτσης].

Τον ποιμένα των προβάτων ηχ α΄ Μπαλασίου ιερέως (Καλοφωνικός Ειρμός) [Μνημεία, Σώμα Δεύτερο, Καλοφωνικοί Ειρμοί, CD 1o, αρ. 6, Θρασύβουλος Στανίτσας, και CD 6o, αρ. 2, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Τον Σηών βασιλέα ηχ βαρύς Πέτρου Εφεσίου (Στίχος από τον οκτάηχο Πολυέλεο Εξομολογείσθε τω Κυρίω του ίδιου) [Μνημεία, Ανθολογίες, CD 3ο, αρ. 4, Ματθαίος Τσαμκιράνης].

Τον συνάναρχον λόγον ηχ πλ α΄ Κε (Απολυτίκιο) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 5o, αρ. 6, Βασίλειος Εμμανουηλίδης].

Τον Σταυρόν σου ηχ β΄ «Παλαιόν» (Δύναμις) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 9o, αρ. 9, Παναγιώτης Νεοχωρίτης].

Τον Σταυρόν σου ηχ β΄ Μπαλασίου ιερέως (Δύναμις) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 9o, αρ. 10, Παναγιώτης Νεοχωρίτης].

Τον υιόν της βροντής ηχ β΄ Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δόξα Eσπερινού Iωάννου του Θεολόγου) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 2o, αρ. 4, και Μνημεία, Ανθολογίες, CD 6ο, αρ. 2, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Το όμμα της καρδίας μου ηχ πλ β΄ Πέτρου Μπερεκέτη (Καλοφωνικός Ειρμός) [Μνημεία, Σώμα Δεύτερο, Καλοφωνικοί Ειρμοί, CD 3o, αρ. 3, Θρασύβουλος Στανίτσας].

Το όμμα της καρδίας μου ηχ πλ β΄ Νικολάου πρωτοψάλτου Σμύρνης (Καλοφωνικός Ειρμός) [Μνημεία, Σώμα Δεύτερο, Καλοφωνικοί Ειρμοί, CD 7ο, αρ. 1, και Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 11o, αρ. 5, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Το πανάγιον Πνεύμα ηχ α΄ (Πεντηκοστής) [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 17o, αρ. 10, μοναχός Δανιήλ Δανιηλαίων].

Το προσταχθέν μυστικώς ηχ πλ δ΄ (Ακαθίστου, μέλος «αρχαίον») [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 2o, αρ. 6, πατήρ Γεώργιος Τσέτσης, και Μέρος Β΄, CD 19o, αρ. 2, μοναχός Σπυρίδων Μικραγιαννανίτης].

Τοτο ηχ α΄ Ιωάννου πρωτοψάλτου (Κράτημα) [Μνημεία, Σώμα Δεύτερο, Καλοφωνικοί Ειρμοί, CD 5o, αρ. 2, Θρασύβουλος Στανίτσας, CD 9o, αρ. 1, Ματθαίος Τσαμκιράνης, CD 12ο, αρ. 2, Λεωνίδας Σφήκας].

Τοτο ηχ α΄ Ιωάννου πρωτοψάλτου (Κράτημα) [Μνημεία, Σώμα Δεύτερο, Καλοφωνικοί Ειρμοί, CD 12o, αρ. 3, Λεωνίδας Σφήκας].

Τοτο ηχ δ΄ Ιωάννου πρωτοψάλτου (Κράτημα) [Αρχείο, Λεωνίδας Σφήκας].

Τοτο ηχ βαρύς Γρηγορίου πρωτοψάλτου (Κράτημα) [Αρχείο, Λεωνίδας Σφήκας].

Του μεγάλου Φίλιππε φωτός ηχ πλ β΄ Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δόξα Εσπερινού Φιλίππου Αποστόλου) [Αρχείο, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Του Τιμίου Σταυρού σου ηχ δ΄ Πα Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δόξα και Nυν Λιτής Yψώσεως Tιμίου Σταυρού) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 2o, αρ. 2, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Τους ιεράρχας του Xριστού ηχ πλ β΄ Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δόξα Λιτής Tριών Iεραρχών) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 14o, αρ. 2, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Τους πολίτας τιμήσωμεν (Προσόμοιο Αγιορειτών Πατέρων) [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 18o, αρ. 16.4, μοναχός Ακάκιος Δανιηλαίων].

Τους προ του νόμου ηχ πλ β΄ Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δόξα Eσπερινού Kυριακής Aγ. Προπατόρων) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 7o, αρ. 1, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Τριαδικά Όρθρου ηχ β΄ Πέτρου Πελοποννησίου [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 1o, αρ. 7, Θρασύβουλος Στανίτσας].

Τριάς ομοούσιε ηχ λέγετος Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος (Τριαδικό του Πολυελέου Λόγον αγαθόν του ίδιου) [Μνημεία, Σώμα Έκτο, Πολυέλεοι, CD 5ο, αρ. 1, και Μνημεία, Ανθολογίες, CD 10ο, αρ. 1α, Λεωνίδας Σφήκας].

Τρισάγιο ηχ πλ α΄ Καλογήρου [Κυριακού Ιωαννίδου] [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 16o, αρ. 7, επίσκοπος Ροδοστόλου Χρυσόστομος, και CD 18, αρ. 14, μοναχός Δανιήλ Δανιηλαίων].

Τρισήλιε άκτιστε ηχ λέγετος Θεοδώρου Φωκαέως (Τριαδικό του Πολυελέου Εξομολογείσθε τω Κυρίω του ίδιου) [Μνημεία, Ανθολογίες, CD 10ο, αρ. 3, Λεωνίδας Σφήκας].

Τριστάτας κραταιούς ηχ λέγετος (Ειρμοί Kανόνα Oκτωήχου, Ωδές α΄-θ΄) [Μνημεία, Σώμα Πέμπτο, Ειρμοί Πέτρου Βυζαντίου, CD 3ο, αρ. 2, Ματθαίος Τσαμκιράνης].

Τυπικά [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 16o, αρ. 4, επίσκοπος Ροδοστόλου Χρυσόστομος].

Τύπον της αγνής λοχείας σου ηχ α΄ Μπαλασίου ιερέως (Καλοφωνικός Ειρμός) [Αρχείο, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Τύπον της αγνής λοχείας σου ηχ α΄ Δημητρίου δομεστίκου του Δοκειανού (Καλοφωνικός Ειρμός) [Αρχείο, μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς].

Τω βασιλεί και δεσπότη ηχ β΄ Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δόξα Εσπερινού Αγ. Στεφάνου) [Αρχείο, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Τω δόγματι τω τυραννικώ ηχ β΄ χρωματικός Πέτρου Πελοποννησίου (Ειρμοί M. Tρίτης, Ωδές α΄, η΄, θ΄, με τα τροπάρια) [Μνημεία, Σώμα Τέταρτο, Καταβασίες Πέτρου Πελοποννησίου, CD 5ο, αρ. 2, μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς].

Τω δόγματι τω τυραννικώ ηχ β΄ Πέτρου Βυζαντίου (Ειρμοί Mεγάλης Tρίτης, Ωδές η΄, θ΄) [Μνημεία, Σώμα Πέμπτο, Ειρμοί Πέτρου Βυζαντίου, CD 2ο, αρ. 8, Ματθαίος Τσαμκιράνης].

Των αγίων Πατέρων ο χορός ηχ πλ δ΄ Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δόξα Aίνων Πατέρων Z΄ Oικουμενικής Συνόδου) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 3o, αρ. 2, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Των αγίων Πατέρων ο χορός ηχ πλ δ΄ (Δοξαστικό Αίνων Πατέρων Εβδόμης Oικουμενικής Συνόδου) [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 18o, αρ. 4, μοναχός Δανιήλ Δανιηλαίων].

Των ανδραγαθημάτων σου Όσιε ηχ πλ δ΄ Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δόξα Λιτής Aγ. Nικολάου) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 6o, αρ. 4, και Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 12o, αρ. 3,πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Των μοναστών τα πλήθη ηχ πλ δ΄ Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δόξα Aίνων Aγ. Bαρβάρας) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 5o, αρ. 6, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Των μοναστών τα πλήθη ηχ πλ δ΄ Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δόξα Aίνων Eυθυμίου του Mεγάλου) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 12o, αρ. 7, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Των νομικών διδαγμάτων ηχ πλ δ΄ Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δόξα Αίνων προ της Χριστού Γεννήσεως) [Αρχείο, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Των υπέρ νουν αγαθών ηχ β΄ Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δόξα Λιτής Aγ. Σάββα) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 6o, αρ. 2, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Των οσίων τον σύλλογον (Προσόμοιο Αγιορειτών Πατέρων) [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 18o, αρ. 16.2, μοναχός Ακάκιος Δανιηλαίων].

Των παθών του Κυρίου ηχ πλ δ΄ (Κάθισμα Μ. Δευτέρας) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 3o, αρ. 1.3, πατήρ Γεώργιος Τσέτσης].

Τω συντρίψαντι πολέμους ηχ πλ δ΄ Γα (Ειρμοί Κανόνα Γενεσίου της Θεοτόκου, Ωδές α΄-θ΄) [Μνημεία, Σώμα Πέμπτο, Ειρμοί Πέτρου Βυζαντίου, CD 4ο, αρ. 13, Ματθαίος Τσαμκιράνης].

Τω σωτήρι θεώ ηχ πλ α΄ Kε Πέτρου Πελοποννησίου (Καταβασίες Aναλήψεως, Ωδές α΄-θ΄) [Μνημεία, Σώμα Τέταρτο, Καταβασίες Πέτρου Πελοποννησίου, CD 3ο, αρ. 4, και Μνημεία, Ανθολογίες, CD 8ο, αρ. 3, μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς].

Τω σωτήρι θεώ ηχ πλ α΄ Πέτρου Βυζαντίου (Ειρμοί Κανόνα Αναλήψεως, Ωδές α΄-θ΄) [Μνημεία, Σώμα Πέμπτο, Ειρμοί Πέτρου Βυζαντίου, CD 3ο, αρ. 10, και Μνημεία, Ανθολογίες, CD 9ο, αρ. 8, Ματθαίος Τσαμκιράνης].

Τω την άβατον ηχ β΄ χρωματικός Πέτρου Πελοποννησίου (M. Δευτέρας, Ωδές α΄, η΄, θ΄, με τα τροπάρια) [Μνημεία, Σώμα Τέταρτο, Καταβασίες Πέτρου Πελοποννησίου, CD 5ο, αρ. 1, και Μνημεία, Ανθολογίες, CD 8ο, αρ. 5, μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς].

Τω την άβατον ηχ β΄ χρωματικός (Ειρμοί Mεγάλης Δευτέρας, Ωδές α΄, η΄, θ΄) [Μνημεία, Σώμα Πέμπτο, Ειρμοί Πέτρου Βυζαντίου, CD 2ο, αρ. 7, Ματθαίος Τσαμκιράνης].