Αρχική » Κατάλογοι » Κατάλογος Μελών » Από Ν

Κατάλογος Μελών από Ν


Νάματα Iορδάνια ηχ πλ β΄ Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δόξα Aίνων Θεοφανείων) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 11o, αρ. 4 και CD 21ο, αρ. 6, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Νεύσει σου προς γεώδη ηχ βαρύς Γα Πέτρου Βυζαντίου (Ειρμοί Κανόνα Oκτωήχου, Ωδές α΄-θ΄) [Μνημεία, Σώμα Πέμπτο, Ειρμοί Πέτρου Βυζαντίου, CD 4ο, αρ. 5, Ματθαίος Τσαμκιράνης].

Νυν πάντα πεπλήρωται ηχ α΄ Γεωργίου Κρητός (Καλοφωνικός Ειρμός) [Αρχείο, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Νυν προφητική πρόρρησις ηχ γ΄ Ιακώβου πρωτοψάλτου (Ιδιόμελο Α΄ Ώρας Χριστουγέννων) [Αρχείο, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].