Αρχική » Κατάλογοι » Κατάλογος Μελών » Από Λ

Κατάλογος Μελών από Λ


Λαμπαδηφόροι Παρθένοι ηχ α΄ (Προσόμοιο Αίνων Εισοδίων Θεοτόκου) [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 15o, αρ. 6.1, επίσκοπος Ροδοστόλου Χρυσόστομος].

Λησταίς λογισμοίς ηχ πλ β΄ Ιακώβου πρωτοψάλτου (Ιδιόμελο Δ΄ Kυριακής Nηστειών Eσπέρας) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 24ο, αρ. 6, μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς].

Λειτουργικά ηχ α΄ Βασιλείου Νικολαΐδη [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 7o, αρ. 1, πατήρ Γεώργιος Τσέτσης].

Λειτουργικά ηχ β΄ μεικτός Θρασύβουλου Στανίτσα [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 7o, αρ. 3, πατήρ Γεώργιος Τσέτσης].

Λειτουργικά ηχ γ΄ Κωνσταντίνου Πρίγγου [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 7o, αρ. 4, πατήρ Γεώργιος Τσέτσης].

Λειτουργικά ηχ γ΄ Βασιλείου Νικολαΐδη («Χορωδιακά») [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 7o, αρ. 5, πατήρ Γεώργιος Τσέτσης].

Λειτουργικά ηχ δ΄ «Κατά την εν τη Μ. Χ. Εκκλησία αρχαίαν παράδοσιν» [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 7o, αρ. 2, πατήρ Γεώργιος Τσέτσης].

Λειτουργικά ηχ λέγετος Θρασύβουλου Στανίτσα [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 7o, αρ. 6, πατήρ Γεώργιος Τσέτσης].

Λειτουργικά ηχ πλ α΄ «Πατριαρχικά» (αποδιδόμενα στον Ιάκωβο Ναυπλιώτη) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 7o, αρ. 7, πατήρ Γεώργιος Τσέτσης].

Λειτουργικά ηχ πλ α΄ Κωνσταντίνου Πρίγγου [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 8o, αρ. 1, πατήρ Γεώργιος Τσέτσης].

Λειτουργικά ηχ πλ α΄ Ιωάννη Παλάση [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 8o, αρ. 2, πατήρ Γεώργιος Τσέτσης].

Λειτουργικά ηχ πλ α΄ Μιχαήλ Χατζηαθανασίου (Τα λεγόμενα «Λυπητερά») [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 6ο, αρ. 12 και CD 8o, αρ. 3, πατήρ Γεώργιος Τσέτσης].

Λειτουργικά ηχ πλ α΄ εναρμόνιος Μιχαήλ Χατζηαθανασίου [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 8o, αρ. 4, πατήρ Γεώργιος Τσέτσης].

Λειτουργικά ηχ πλ β΄ Μιχαήλ Χατζηαθανασίου [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 8o, αρ. 5, πατήρ Γεώργιος Τσέτσης].

Λειτουργικά ηχ βαρύς Κωνσταντίνου Πρίγγου [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 8o, αρ. 6, πατήρ Γεώργιος Τσέτσης].

Λίθον ον απεδοκίμασαν ηχ α΄ Μπαλασίου ιερέως (Καλοφωνικός Ειρμός) [Μνημεία, Σώμα Δεύτερο, Καλοφωνικοί Ειρμοί, CD 1o, αρ. 5, Θρασύβουλος Στανίτσας, και Αρχείο, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Λόγον αγαθόν ηχ δ΄ Άγια Πέτρου Mπερεκέτη (Πολυέλεος) [Μνημεία, Σώμα Έκτο, Πολυέλεοι, CD 1ο, μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς].

Λόγον αγαθόν ηχ λέγετος Xουρμουζίου Xαρτοφύλακος (Πολυέλεος) [Μνημεία, Σώμα Έκτο, Πολυέλεοι, CD 4ο και CD 5ο, αρ. 2, Λεωνίδας Σφήκας].

Λόγον αγαθόν ηχ πλ δ΄ Θεοδώρου Φωκαέως (Πολυέλεος). [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 21ο, αρ. 3, πατήρ Θωμάς των Θωμάδων].