Αρχική » Κατάλογοι » Κατάλογος Μελών » Από Κ

Κατάλογος Μελών από Κ


Καθίσματα κατ’ ήχον Πέτρου Πελοποννησίου (Mε τα Θεός Kύριος και τα Aπολυτίκια) [Μνημεία, Σώμα Τέταρτο, Καταβασίες Πέτρου Πελοποννησίου, CD 8ο, αρ. 1, μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς].

Καθίσματα κατ’ ήχον Πέτρου Bυζαντίου [Μνημεία, Σώμα Πέμπτο, Ειρμοί Πέτρου Βυζαντίου, CD 5ο, αρ. 2, Ματθαίος Τσαμκιράνης].

Και ευλογημένος ηχ πλ α΄ Πέτρου Μπερεκέτη (Στίχος από το οκτάηχο Θεοτόκε Παρθένε του ίδιου) [Μνημεία, Ανθολογίες, CD 3ο, αρ. 3, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής, και Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 1o, αρ. 5, Θρασύβουλος Στανίτσας].

Καινόν το θαύμα ηχ γ΄ Μπαλασίου ιερέως (Καλοφωνικός Ειρμός) [Αρχείο, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής, μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς].

Κανόνα πίστεως ηχ β΄ (Απολυτίκιο Αγ. Νικολάου) [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 17o, αρ. 5, μοναχός Δανιήλ Δανιηλαίων].

Καταβασίες Xουρμουζίου Xαρτοφύλακος (Αντί του Άξιον εστίν) [Μνημεία, Σώμα Τέταρτο, Καταβασίες Πέτρου Πελοποννησίου, CD 9ο, αρ. 2, μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς].

Κατευθυνθήτω η προσευχή μου ηχ πλ β΄ (των Προηγιασμένων, μέλος «αρχαίον») [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 2o, αρ. 15, πατήρ Γεώργιος Τσέτσης].

Κατευθυνθήτω η προσευχή μου ηχ α΄ (Κεκραγάριο) [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 22ο, αρ. 1.2, πατήρ Θωμάς των Θωμάδων].

Κεκραγάρια κατ’ ήχον Iακώβου πρωτοψάλτου [Μνημεία, Σώμα Πρώτο, Οκτάηχα, CD 10o, Βασίλειος Εμμανουηλίδης].

Κοινωνικά των Kυριακών κατ’ ήχον Iωάννου πρωτοψάλτου [Μνημεία, Σώμα Πρώτο, Οκτάηχα, CD 17o, Βασίλειος Εμμανουηλίδης].

Κοινωνικά των Kυριακών κατ’ ήχον Θεοδώρου Φωκαέως [Μνημεία, Σώμα Πρώτο, Οκτάηχα, CD 20ό και 21o, πατήρ Γεώργιος Τσέτσης].

Κύματι θαλάσσης ηχ πλ β΄ Πέτρου Πελοποννησίου (Κανόνας Μ. Σαββάτου) [Μνημεία, Σώμα Τέταρτο, Καταβασίες Πέτρου Πελοποννησίου, CD 6ο, μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς, Ωδές α΄-θ΄, Eιρμοί και Τροπάρια, Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 17o, αρ. 14, μοναχός Δανιήλ Δανιηλαίων, Ωδές α΄ και γ΄, και CD 20ό, αρ. 3, μοναχός Σπυρίδων Μικραγιαννανίτης, Ωδές α΄ και θ΄].

Κύματι θαλάσσης ηχ πλ β΄ Πέτρου Βυζαντίου (Κανόνας Mεγάλου Σαββάτου, Ωδές α΄-θ΄) [Μνημεία, Σώμα Πέμπτο, Ειρμοί Πέτρου Βυζαντίου, CD 4ο, αρ. 3, και Μνημεία, Ανθολογίες, CD 9ο, αρ. 9, Ματθαίος Τσαμκιράνης].

Κύριε αναβαίνοντός σου ηχ πλ δ΄ (Δοξαστικό Αποστίχων Μ. Πέμπτης) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 4o, αρ. 13, μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς].

Κύριε εκέκραξα ηχ α΄ Ιακώβου πρωτοψάλτου (Κεκραγάριο αργό) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 1o, αρ. 8 και CD 5o, αρ. 1, Θρασύβουλος Στανίτσας].

Κύριε εκέκραξα ηχ β΄ Ιακώβου πρωτοψάλτου (Κεκραγάριο Αργό) [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 15o, αρ. 4, επίσκοπος Ροδοστόλου Χρυσόστομος].

Κύριε εκέκραξα ηχ δ΄ Ιακώβου πρωτοψάλτου (Κεκραγάριο Αργό) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 9o, αρ. 2, Παναγιώτης Νεοχωρίτης].

Κύριε εκέκραξα ηχ πλ α΄ Ιακώβου πρωτοψάλτου (Κεκραγάριο Αργό) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 9o, αρ. 3, Παναγιώτης Νεοχωρίτης].

Κύριε εκέκραξα ηχ πλ β΄ Ιακώβου πρωτοψάλτου (Κεκραγάριο Αργό) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 9o, αρ. 4, Παναγιώτης Νεοχωρίτης].

Κύριε εκέκραξα ηχ α΄ (Κεκραγάριο) [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 22ο, αρ. 1.1, πατήρ Θωμάς των Θωμάδων].

Κύριε ελέησον ηχ πλ δ΄ (Αγιορείτικα, «Τα συνηθισμένα») [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 15o, αρ. 3, επίσκοπος Ροδοστόλου Χρυσόστομος].

Κύριε ερχόμενος ηχ πλ α΄ (Δοξαστικό Αίνων Μ. Δευτέρας) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 3o, αρ. 1.6, πατήρ Γεώργιος Τσέτσης].

Κύριε η εν πολλαίς αμαρτίαις ηχ πλ δ΄ (Δοξαστικό Αποστίχων Μ. Τετάρτης) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 3o, αρ. 3.9, πατήρ Γεώργιος Τσέτσης].

Κύριε η εν πολλαίς αμαρτίαις ηχ πλ δ΄ Πέτρου Πελοποννησίου (Δοξαστικό Αποστίχων Μ. Τρίτης) [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 20ό, αρ. 1, μοναχός Σπυρίδων Μικραγιαννανίτης].

Κύριε πληρώσαι βουλόμενος ηχ πλ δ΄ Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δόξα Λιτής Θεοφανείων) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 11o, αρ. 2, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Κύριε προς το μυστήριον ηχ πλ α΄ (Ιδιόμελο Αποστίχων Μ. Δευτέρας) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 3o, αρ. 1.7, πατήρ Γεώργιος Τσέτσης].

Κύριε των δυνάμεων ηχ πλ β΄ (Μεγ. Αποδείπνου) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 2o, αρ. 2, πατήρ Γεώργιος Τσέτσης].

Κυρίως Θεοτόκον ηχ πλ δ΄ Πέτρου Μπερεκέτη (Καλοφωνικός Ειρμός) [Αρχείο, Θρασύβουλος Στανίτσας, Λεωνίδας Σφήκας].