Αρχική » Κατάλογοι » Κατάλογος Μελών » Από Ι

Κατάλογος Μελών από Ι


Ίδε ην προέφης ηχ α΄ Πέτρου Μπερεκέτη (Καλοφωνικός Ειρμός) [Μνημεία, Ανθολογίες, CD 5ο, αρ. 6, και Μνημεία, Σώμα Δεύτερο, Καλοφωνικοί Ειρμοί, CD 8o, αρ. 5, μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς].

Ιδιόμελα Εσπερινού Κυριακής Βαΐων ηχ πλ β΄ Πέτρου Φιλανθίδη [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 22ο, αρ. 11, πατήρ Θωμάς των Θωμάδων].

Ιδιόμελα Κυριακών Μ. Τεσσαρακοστής Ιακώβου πρωτοψάλτου [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 24ο, μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς].

Ιδού καιρός ήγγικε ηχ β΄ (Προεόρτιο Χριστουγέννων Εσπερινού Αγ. Σπυρίδωνος) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 4o, αρ. 3, μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς].

Ιδού ο Νυμφίος έρχεται ηχ πλ δ΄ Γα (Μ. Δευτέρας) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 3o, αρ. 1.1, πατήρ Γεώργιος Τσέτσης, και Μέρος Β΄, CD 19o, αρ. 5, μοναχός Σπυρίδων Μικραγιαννανίτης].

Ιεραρχών την καλλονήν ηχ πλ β΄ Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δόξα Eσπερινού Aγ. Nικολάου) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 21ο, αρ. 5, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Ιερεύς εννομώτατος ηχ πλ β΄ Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δόξα Εσπερινού Ανθίμου ιερομονάχου) [Αρχείο, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Ικετεύσατε υπέρ ημών ηχ πλ α΄ (Τροπάριο Εσπερινών Μ. Τεσσαρακοστής) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 2o, αρ. 1, πατήρ Γεώργιος Τσέτσης].

Ιούδας ο δόλιος ηχ β΄ (Κάθισμα Μ. Τετάρτης) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 3o, αρ. 3.2, πατήρ Γεώργιος Τσέτσης].

Ίππον και αναβάτην ηχ πλ α΄ Πέτρου Βυζαντίου (Ειρμοί A΄ Kανόνα Oκτωήχου, Ωδές α΄-θ΄) [Μνημεία, Σώμα Πέμπτο, Ειρμοί Πέτρου Βυζαντίου, CD 3ο, αρ. 8, Ματθαίος Τσαμκιράνης].

Ιωσήφ ειπέ ημίν ηχ γ΄ Πα Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δόξα και Νυν Γ΄ Ώρας Χριστουγέννων) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 20ό, αρ. 4, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].