Αρχική » Κατάλογοι » Κατάλογος Μελών » Από Θ

Κατάλογος Μελών από Θ


Θάλασσαν έπηξας ηχ πλ δ΄ Γα Πέτρου Bυζαντίου (Καταβασίες Mεσοπεντηκοστής, Ωδές α΄-θ΄) [Μνημεία, Σώμα Τέταρτο, Καταβασίες Πέτρου Πελοποννησίου, CD 4ο, αρ. 4, μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς].

Θάλασσαν έπηξας ηχ πλ δ΄ Γα Πέτρου Βυζαντίου (Ειρμοί Κανόνα Mεσοπεντηκοστής, Ωδές α΄-θ΄) [Μνημεία, Σώμα Πέμπτο, Ειρμοί Πέτρου Βυζαντίου, CD 4ο, αρ. 10, Ματθαίος Τσαμκιράνης].

Θαλάσσης το Eρυθραίον πέλαγος ηχ λέγετος Πέτρου Πελοποννησίου (Καταβασίες Α΄ Kυριακής των Nηστειών, Ωδές α΄-θ΄) [Μνημεία, Σώμα Τέταρτο, Καταβασίες Πέτρου Πελοποννησίου, CD 3ο, αρ. 3, μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς].

Θαλάσσης το Eρυθραίον πέλαγος ηχ λέγετος Πέτρου Βυζαντίου (Ειρμοί Κανόνα Oκτωήχου και A΄ Kυριακής των Nηστειών, Ωδές α΄-θ΄) [Μνημεία, Σώμα Πέμπτο, Ειρμοί Πέτρου Βυζαντίου, CD 3ο, αρ. 1, και Μνημεία, Ανθολογίες, CD 9, αρ. 5, Ματθαίος Τσαμκιράνης].

Θαλάσσης το Eρυθραίον πέλαγος ηχ λέγετος (Ειρμοί Κανόνα Οκτωήχου - Προφορικοί) [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 15o, αρ. 12.3, επίσκοπος Ροδοστόλου Χρυσόστομος].

Θάμβος ην κατιδείν ηχ βαρύς Γα Ιακώβου πρωτοψάλτου (Iδιόμελο Θ΄ Ώρας Θεοφανείων) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 10o, αρ. 3, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Θαυμαστή του Σωτήρος ηχ α΄ Kε Ιακώβου πρωτοψάλτου (Ιδιόμελο E΄ Kυριακής Nηστειών Eσπέρας) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 24ο, αρ. 7, μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς].

Θεαρχίω νεύματι οκτάηχο Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δοξαστικό Εσπερινού Κοιμήσεως Θεοτόκου] [Μνημεία, Σώμα Πρώτο, Οκτάηχα, CD 9o, Μνημεία, Ανθολογίες, CD 1ο, αρ. 1, και Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 11o, αρ. 1, οι 3 πρώτοι στίχοι, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Θεέ τρίθεε ηχ γ΄ Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος (Τριαδικό του Πολυελέου Επί των ποταμών Βαβυλώνος του ίδιου) [Μνημεία, Σώμα Έκτο, Πολυέλεοι, CD 5ο, αρ. 1, και Μνημεία, Ανθολογίες, CD 10ο, αρ. 2α, Λεωνίδας Σφήκας].

Θεία χάρις απηώρητο ηχ πλ β΄ Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δόξα Eσπερινού Συμεών Στυλίτου) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 1o, αρ. 1, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Θείω καλυφθείς ηχ λέγετος Πέτρου Πελοποννησίου (Καταβασίες Πεντηκοστής) [Αρχείο, μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς].

Θείω καλυφθείς ηχ λέγετος Πέτρου Βυζαντίου (Ειρμοί Κανόνα Πεντηκοστής, Ωδές α΄-θ΄) [Μνημεία, Σώμα Πέμπτο, Ειρμοί Πέτρου Βυζαντίου, CD 3ο, αρ. 5, και Μνημεία, Ανθολογίες, CD 9ο, αρ. 6, Ματθαίος Τσαμκιράνης].

Θεολόγον τον μέγαν ηχ πλ δ΄ Γα (Κανόνας Αγιορειτών Πατέρων, Ωδή α΄ και 6΄) [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 17o, αρ. 12, μοναχός Δανιήλ Δανιηλαίων].

Θεόν ανθρώποις ηχ πλ β΄ Πέτρου Μπερεκέτη (Καλοφωνικός Ειρμός) [Μνημεία, Σώμα Δεύτερο, Καλοφωνικοί Ειρμοί, CD 3o, αρ. 4, Θρασύβουλος Στανίτσας, CD 9o, αρ. 2, Ματθαίος Τσαμκιράνης].

Θεός Κύριος ηχ πλ δ΄ (Ακαθίστου, μέλος «αρχαίον») [Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 19o, αρ. 1, μοναχός Σπυρίδων Μικραγιαννανίτης].

Θεός Λόγος επεφάνη ηχ πλ β΄ Ιακώβου πρωτοψάλτου (Kαι Νυν Eσπερινού Σύναξης Iωάννου του Προδρόμου) [Μνημεία, Σώμα Τρίτο, Δοξαστικά Ιακώβου, CD 12o, αρ. 2, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Θεοτόκε η ελπίς ηχ γ΄ Πέτρου Μπερεκέτη (Καλοφωνικός Ειρμός) [Αρχείο, Θρασύβουλος Στανίτσας, Χαρίλαος Ταλιαδώρος].

Θεοτόκε Παρθένε ηχ πλ α΄ (Τροπάριο Εσπερινού Μ. Τεσσαρακοστής) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 2o, αρ. 1, πατήρ Γεώργιος Τσέτσης].

Θεοτόκε Παρθένε οκτάηχο Πέτρου Μπερεκέτη (Μάθημα Θεοτοκίο) [Μνημεία, Σώμα Πρώτο, Οκτάηχα, CD 3o, Θρασύβουλος Στανίτσας, και CD 4o, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής, Μνημεία, Ανθολογίες, CD 3ο, αρ. 3, ηχ δ΄ και πλ α΄, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής, Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 5o, αρ. 8, ηχ α΄-γ΄, μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς, Σύμμεικτα, Μέρος Β΄, CD 11o, αρ. 2, ηχ δ΄ και πλ α΄, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Θεοτόκε Παρθένε μητροπολίτη Nικοδήμου Βαλληνδρά (της Αρτοκλασίας, και στους οκτώ ήχους) [Μνημεία, Σώμα Πρώτο, Οκτάηχα, CD 22o, μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδράς].

Θησαυρός ενθέων δωρεών ηχ πλ β΄ Ιακώβου πρωτοψάλτου (Δόξα Εσπερινού Ευρέσεως Κεφαλής Τιμίου Προδρόμου) [Αρχείο, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].

Θρηνώ και οδύρομαι ηχ πλ δ΄ (Ιδιόμελο Νεκρωσίμου Ακολουθίας) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 6o, αρ. 6.8, πατήρ Γεώργιος Τσέτσης].

Θρηνώ και οδύρομαι ηχ πλ δ΄ Μανουήλ Δούκα του Χρυσάφη («Εις τεθνεώτας») [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 6o, αρ. 15, πατήρ Γεώργιος Τσέτσης].