Αρχική » Κατάλογοι » Κατάλογος Μελών » Από Γ

Κατάλογος Μελών από Γ


Γεύσασθε και ίδετε ηχ α΄ Κε Ιωάννου του Κλαδά (Κοινωνικό Προηγιασμένων) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 1o, αρ. 3, Θρασύβουλος Στανίτσας, και CD 2o, αρ. 16, πατήρ Γεώργιος Τσέτσης].

Γεύσασθε και ίδετε ηχ α΄ Χρυσάφη του νέου (Κοινωνικό Προηγιασμένων) [Σύμμεικτα, Μέρος Α΄, CD 1o, αρ. 4, Θρασύβουλος Στανίτσας].

Γην εφ’ ην ουκ έλαμψεν ηχ πλ α΄ Πέτρου Βυζαντίου (Ειρμοί B΄ Kανόνα Oκτωήχου, Ωδές α΄-θ΄) [Μνημεία, Σώμα Πέμπτο, Ειρμοί Πέτρου Βυζαντίου, CD 3ο, αρ. 9, και Μνημεία, Ανθολογίες, CD 9ο, αρ. 7, Ματθαίος Τσαμκιράνης].

Γόνυ κάμπτει ηχ γ΄ Πέτρου Πελοποννησίου (Καλοφωνικός Ειρμός) [Μνημεία, Σώμα Δεύτερο, Καλοφωνικοί Ειρμοί, CD 6o, αρ. 9, πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής].