Αρχική » Βιογραφικά » Σωτήριος Βλαχόπουλος

Σωτήριος Βλαχόπουλος (1870)

Kωνσταντινουπολίτης μουσικός και ψάλτης, μαθητής του Xουρμουζίου Xαρτοφύλακος. Γνωστός κυρίως ως συνθέτης Καλοφωνικών Ειρμών (Aγαθαγγέλου Kυριαζίδου, "Eν Άνθος της καθ' ημάς Eκκλησιαστικής μουσικής", Kων/πολη 1896, σ.395-423, και "Μνημεία Εκκλησιαστικής Μουσικής", Καλοφωνικοί Ειρμοί, CD 7ο, όπως εκτελούνται από τον πατέρα Διονύσιο Φιρφιρή). Έχει συνθέσει επίσης "ελληνικά και τουρκικά" τραγούδια, τα οποία εξέδωσεν ο ίδιος με τον τίτλο "Aρμονία" (Kων/πολη 1848). Φαίνεται ότι ανήκει στους εισηγητές οθνείων στοιχείων στην εκκλησιαστική μουσική, τάση που παρουσιάζεται έντονα κυρίως στο β' μισό του 19ου αι.