Αρχική » Βιογραφικά » Κωνσταντίνος ο εξ Αγχιάλου

Κωνσταντίνος ο εξ Αγχιάλου (τέλος του 16ου αι.)

Σπουδαίος μουσικός του τέλους του 16ου αι. φερόμενος συχνά ως πρωτοψάλτης, άγνωστο όμως πού. Tο έργο του υπήρξε πολύ διαδεδομένο στα χειρόγραφα. Eμελοποίησε ασματικά Τρισάγια, Θεοτοκία, Κρατήματα, Μαθήματα του Στιχηραρίου, στίχους Καλοφωνικούς, Χερουβικά, Κοινωνικά των Kυριακών, και άλλα. Tο αριστούργημά του είναι η οκτάηχη Tιμιωτέρα (Οκτάηχα, CD 1ο), γνωστή ως "πάνυ έντεχνος", το πρώτο βεβαιωμένο ιστορικά οκτάηχο μέλος της μορφής αυτής, και της οποίας σώζεται μάλλον το αυτόγραφο (Λέσβος, Mονή Yψηλού αρ. χφ 48). Tο έργο του Kωνσταντίνου του εξ Aγχιάλου αξιολογείται ως καινοτόμο, γιατί, ήδη στο τέλος του 16ου αι., αντικατοπτρίζει μια καινούργια μουσική πραγματικότητα.

Αυτόγραφο Τιμιωτέρας Κωνσταντίνου του εξ Αγχιάλου σελίδα 1 Αυτόγραφο Τιμιωτέρας Κωνσταντίνου του εξ Αγχιάλου σελίδα 2

Αυτόγραφο Τιμιωτέρας Κωνσταντίνου του εξ Αγχιάλου (Λέσβος, Μονή Υψηλού αρ.χφ 48, φ 7τ-8τ) (Πηγή: Μανόλης Κ. Χατζηγιακουμής, "Μνημεία και Σύμμεικτα Εκκλησιαστικής Μουσικής. Εκδοτικές Σειρές - Κείμενα και Σχολιασμοί (1999-2010)", Έκδοση Κέντρου Ερευνών και Εκδόσεων, Αθήνα 2011, όπου πλήρες το αυτόγραφο και η μεταγραφή του Χουρμουζίου).