Αρχική » Βιογραφικά » Κυπριανός των Θωμάδων

Γέρων Κυπριανός των Θωμάδων (1935-2007)

Κυπριανός των Θωμάδων

Γέρων Κυπριανός των Θωμάδων. Από τη σειρά "Σύμμεικτα" του Κέντρου Ερευνών και Εκδόσεων

Γεννήθηκε στον Πειραιά (κατά κόσμον Νικόλαος Μπάρμπας). Εγκαταστάθηκε στο Όρος σε μικρή ηλικία (14 ετών) στη Συνοδεία των Θωμάδων στο Ησυχαστήριο του Αποστόλου Θωμά (Σκήτη Μικράς Αγίας Άννης), όπου τότε ασκήτευαν οι Γέροντες Θωμάς και Παύλος. Από τον τελευταίο έμαθε και τα πρώτα μουσικά. Στη συνέχεια μαθήτευσε κοντά στον Γέροντα μουσικό Δοσίθεο Κατουνακιώτη, από τον οποίο μυήθηκε στο πατριαρχικό και αυθεντικό αγιορειτικό ύφος εκφοράς των εκκλησιαστικών μελών. Έψαλλε διά βίου στη Σκήτη της Αγ. Άννης, στα Ησυχαστήρια, στις Πανηγύρεις και στις Αγρυπνίες των Μεγάλων Μοναστηριών (συχνά και σε Πανηγύρεις εκτός Αγ. Όρους) είτε μονωδιακά είτε ως προεξάρχων της μουσικής Αδελφότητας των Θωμάδων (με τους λοιπούς πατέρες Θωμά, Φίλιππο και Παύλο). Στιβαρός και απέριττος, με πλούσιο και μεστό ηχόχρωμα, εύρυθμος, αυθεντικός, γνήσιος. Ιδιαίτερα εξαίρεται ο εμπειρικός τρόπος απόδοσης των προφορικών μελών της μεγάλης Αγιορειτικής παράδοσης. Η εκφορά, το ηχόχρωμα, ο ρυθμός παραμένουν από τα πιο χαρακτηριστικά ιδιοπρόσωπα γνωρίσματα του σπουδαίου ψαλτικού ερμηνευτικού του ιδιώματος. Λαμπρά δείγματα της αυθεντικής Αγιορειτικής εκφοράς του τα Δοξαστικά του Ιακώβου και τα λοιπά προφορικά μέλη (Κανόνες, Τυπικά, Μακαρισμοί, και άλλα) που ψάλλει στην Σειρά "Σύμμεικτα Εκκλησιαστικής Μουσικής" (Μέρος Β΄, Αγιορειτικά Απανθίσματα Α΄, CD 13ο και 14ο).