Αρχική » Βιογραφικά » Γερμανός Νέων Πατρών

Γερμανός Νέων Πατρών (ακμή περ. 1660-1685)

Γερμανός μητροπολίτης Νέων Πατρών (ακμή περ. 1660-1685) "εκ της αριζήλου πολιτείας Τυρνάβου". Σύγχρονος σχεδόν και άμεσος μαθητής του Χρυσάφη του νέου. Η θητεία του στη μητρόπολη Νέων Πατρών (σημερινής Υπάτης) υπήρξε σύντομη. Στη συνέχεια φαίνεται ότι έζησε και έδρασε στη Βλαχία. Πρόκειται για έναν από τους τέσσερεις σπουδαιότερους μουσικούς της πρώτης μεγάλης ακμής (1650-1720) της εκκλησιαστικής μουσικής στα χρόνια της Τουρκοκρατίας (μαζί με τον Χρυσάφη τον νέο, τον Μπαλάσιο ιερέα και τον Πέτρο Μπερεκέτη). Σπουδαίος μελοποιός, δάσκαλος και με πλούσια, επιπλέον, αντιγραφική δράση (αυτόγραφά του των ετών 1665, 1673, και ορισμένα αχρόνιστα). Το σπουδαιότερο από τα έργα του είναι η μελοποίηση (1665) κατά νέον τρόπο, και κατά το καλοφωνικό είδος, του παλαιού Στιχηραρίου. Το Στιχηράριο του Γερμανού παραμένει από τα πιο σημαντικά μουσικά βιβλία των χρόνων της Τουρκοκρατίας, με μεγάλη χειρόγραφη παράδοση (κυρίως στο Άγιον Όρος), συχνά μάλιστα και ως απλό Δοξαστάριο (σ' αυτό στηρίχθηκε η νέα μελοποίηση του Δοξασταρίου από τον Ιάκωβο πρωτοψάλτη στο τέλος του 18ου αι.). Στο όνομά του φέρονται ως καλλωπισμένες Καταβασίες Δεσποτικών και Θεομητορικών εορτών, επίσης το Αναστασιματάριο (βιβλίο πάντως, πιθανότατα, ψευδεπίγραφο σε σύγχυση με το Αναστασιματάριο του Χρυσάφη). Το κύριο μελοποιητικό του έργο περιλαμβάνει Πασαπνοάρια του Όρθρου, Δοξολογίες, Χερουβικά, Κοινωνικά των Κυριακών, της Εβδομάδας και του Ενιαυτού, Μαθήματα, Κρατήματα, και άλλα. O Γερμανός Νέων Πατρών πρέπει να θεωρηθεί ως ο πρώτος που καλλιέργησε συνειδητά (με μεγάλο αριθμό μελών) το νέο είδος των Καλοφωνικών Ειρμών. Oι γνωστοί Καλοφωνικοί Ειρμοί του (μαθητή του ) Μπαλασίου ιερέως είναι, στην πλειονότητά τους, εκείνοι του Γερμανού "καλλωπισμένοι". Με τη συνθετική, τη διδακτική και την πλούσια αντιγραφική του δράση ο Γερμανός Νέων Πατρών παραμένει ένας από τους σπουδαιότερους εκκλησιαστικούς μουσικούς της νεώτερης ιστορικής περιόδου.

αυτόγραφο Στιχηράριο του Γερμανού Νέων Πατρών

Δείγμα από το αυτόγραφο Στιχηράριο του Γερμανού Νέων Πατρών, έτος 1665, και Προσωπογραφία του ίδιου από Αγιορειτικό χειρόγραφο του 1815 (Πηγή: Μανόλης Κ. Χατζηγιακουμής, "Χειρόγραφα Εκκλησιαστικής Μουσικής 1453-1820", έκδοση Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, Αθήνα 1980).

Προσωπογραφία του Γερμανού Νέων Πατρών