Αρχική » Αρχείον Εκκλησιαστικής Μουσικής » Πατριαρχικά Μουσικά Αρχεία » CD » CD 8o

CD 8o

ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ - ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ
ΑΓ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ - ΟΚΤΩΗΧΟΥ - ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Αρχείον Εκκλησιαστικής Μουσικής - Πατριαρχικά Μουσικά Αρχεία Αρχείον Εκκλησιαστικής Μουσικής - Πατριαρχικά Μουσικά Αρχεία

1 CD (ΑΠΑ 08)
Διάρκεια: 72´.37´´
Ηχογράφηση: Πατριαρχικός Ναός 1962/1963

Αθήνα 2018, ISBN 978-960-8009-51-6

Περιεχόμενα

 1. Χριστός ανέστη ήχος πλ α΄ («εκ γ΄») 1΄.07΄΄
 2. Στιχηρά του Πάσχα ήχος πλ α΄ Κε (Στανίτσας, Δανιηλίδης) 3΄.31΄΄
 3. Ανέτειλε το έαρ ήχος πλ α΄ (Δοξαστικό Αίνων Αγ. Γεωργίου, Στανίτσας) 4΄.32΄΄
 4. Αναστάσεως ημέρα ήχος πλ α΄ (Δανιηλίδης) 3΄.10΄΄
 5. Πάντων των αγίων μνημονεύσαντες (διάκονος Ευάγγελος Γαλάνης) 1΄.30΄΄
 6. Τω σωτήρι θεώ ήχος πλ α΄ Κε (Καταβασίες αργές, Στανίτσας, Δανιηλίδης) 9΄.37΄΄
 7. Δεύτε λαοί ήχος πλ δ΄(Δοξαστικό Εσπερινού, Στανίτσας) 4.΄45΄΄
 8. Ιδιόμελα Αποστίχων ήχος πλ β΄ (Στανίτσας, Δανιηλίδης) 2΄.46΄΄
 9. Ευλογητός ει Χριστέ ο θεός ήχος πλ δ΄ (Απολυτίκιο, Στανίτσας, Δανιηλίδης) 1΄.21΄΄
 10. Την παγκόσμιον δόξαν ήχος α΄ (Δανιηλίδης) 3΄.00΄΄
 11. Απόστιχα α΄ ήχου (Στανίτσας, Δανιηλίδης) 2΄.54΄΄
 12. Ην διήλθετε κτίσιν ήχος πλ δ΄(Δοξαστικό Αποστίχων Εορτής, Δανιηλίδης) - Ανύμφευτε Παρθένε ήχος πλ δ΄ (Στανί¬τσας) 2΄.22΄΄
 13. Απολυτίκια, Του λίθου σφραγισθέντος ήχος α΄, Απόστολοι άγιοι ήχος γ΄, Θεοτοκίο Σέ την μεσιτεύσασαν ήχος γ΄ (Στανίτσας, Δανιηλίδης) 1΄.45΄΄
 14. Στιχηρά ήχου (Στανίτσας, Δανιηλίδης) 9΄.26΄΄
 15. Εν τη Ερυθρά θαλάσση ήχος πλ α΄ (Στανίτσας) 3΄.06΄΄
 16. Φως ιλαρόν (σύντομο, από κοινού όλοι, προεξάρχει ο Πατριάρχης Αθηναγόρας και μικρός κανονάρχος) 2΄.40΄΄
 17. Απόστιχα πλ α΄ ήχου (Στανίτσας, Δανιηλίδης) 2.΄39΄΄
 18. Ναός και πύλη υπάρχεις ήχος πλ α΄ (Δανιηλίδης) 2΄.36΄΄
 19. Στιχηρά ιδιόμελα Εορτής ήχος β΄ (Στανίτσας, Δανιηλίδης) 6΄.40΄΄
 20. Αυγούστου μοναρχήσαντος ήχος β΄ (Δοξαστικό, Στανίτσας) 2΄.39΄΄

Σχολιασμός

Ανέτειλε το έαρ ήχος πλ α΄ (Δοξαστικό Αίνων Αγ. Γεωργίου, Στανίτσας)

Κατέβασμα
Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο


Δεύτε λαοί ήχος πλ δ΄(Δοξαστικό Εσπερινού, Στανίτσας)

Κατέβασμα
Χωρίς Μουσικό Κείμενο


Την παγκόσμιον δόξαν ήχος α΄ (Δανιηλίδης)

Κατέβασμα
Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο


Εν τη Ερυθρά θαλάσση ήχος πλ α΄ (Στανίτσας)

Κατέβασμα
Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο